Prima   »  Anunţuri   »  Anunț de Intenție » Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice // Regiunea de Dezvoltare Nord, Republica Moldova

Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice // Regiunea de Dezvoltare Nord, Republica Moldova

  imprimare
13.11.2017    

1. Referinta publicației

MSPL/GIZ/S/NE/001

2. Procedura

Licitație Publică

3. Program

Proiectul “Modernizarea Serviciilor Publice Locale in Republica Moldova”

4. Finanțare

Uniunea Europeană prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)

5. Autoritatea Contractantă

Agenția de Dezvoltare Nord

6. Felul contractului

Asistență Tehnică

7. Descrierea contractului

Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru:
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, mun. Bălți (Lot NE 1)
Gimnaziul „Iurie Boghiu”, satul Flămînzeni r. Sîngerei (Lot NE 2)

8. Bugetul maxim indicat

47.000 Euro

9. Data intenționată a publicării

Trimestrul IV, 2017

10. Informații suplimentare

N/A

11. Baza legală

Regulamentul GIZ Moldova pentru achiziții publice și Manualul de proceduri privind achiziții publice finanțate prin GIZ