Prima   »  Ştiri & Galerii foto   »  Ştirile proiectului » Elaborarea Programului Regional Sectorial pentru Dezvoltarea sectorului Aprovizionare cu Apă și Canalizare în UTA Găgăuzia (2018-2025)

Elaborarea Programului Regional Sectorial pentru Dezvoltarea sectorului Aprovizionare cu Apă și Canalizare în UTA Găgăuzia (2018-2025)

  imprimare
30.11.2017   341 Accesări  

La 16 noiembrie în incinta Agenției de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia a avut loc ședința grupului de lucru privind elaborarea Programului Regional Sectorial pentru Dezvoltarea sectorului Aprovizionare cu Apă și Canalizării în UTA Găgăuzia (2018-2025).

Grupul de lucru a fost creat prin ordinul directorului ADR Valerii Ianioglo cu scopul asigurării participării tuturor părților interesate în procesul de planificare regională. Acesta a fost compus din reprezentanții direcțiilor de resort din cadrul Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, Adunării Populare a Găgăuziei, directorii celor mai mari operatori de servicii de aprovizionare cu apă, reprezentanții administrațiilor publice locale, ONG-uri și angajații Agenției de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia.

În cadrul ședinței grupul de experți a făcut o prezentare pe marginea Programului Regional Sectorial pentru Dezvoltarea sectorului Aprovizionare cu Apă și Canalizării în UTA Găgăuzia, (2018-2025).

Experții au prezentat analiza situației curente în domeniul aprovizionării cu apă și sanitației în UTA Găgăuzia din care rezultă următoarele:

 • Cu privire la asigurarea cu servicii de aprovizionare cu apă (acoperire - 79% din populație), regiunea în momentul de față aproape a atins obiectivul național pentru anul 2025 (80% acoperire). Mai mult, datorită soluționării problemei grantului acordat de partea turcă pentru aprovizionarea cu apă a orașului Vulcănești, Găgăuzia va putea să asigure până la 84% de acoperire cu servicii de aprovizionare cu apă;
 • Deși nivelul de acoperire cu servicii de aprovizionare cu apă este înalt, apa din sistemele de aprovizionare cu apă este de o calitate foarte proastă și (în majoritatea cazurilor) nu corespunde criteriilor și cerințelor normative față de apa potabilă. Conform analizei efectuate în 2016, în orașe apa nu este bună pentru utilizare și aproximativ 40% din populația Găgăuziei a recunoscut, că folosește apă necalitativă;
 • Cu privire la serviciile de sanitație, UTA Găgăuzia se află la cel mai jos nivel față de celelalte regiuni ale țării (acoperire a 16% a populației în comparație cu media de 40% pe țară).
  Programul Regional Sectorial are ca scop realizarea celor 3 sarcini strategice concrete:

1. Reducerea decalajului regiunii în dezvoltarea sistemelor de canalizare

 • În acest sens se prevede construcția până în anul 2025 a sistemelor de canalizare centralizate în toate localitățile cu o populație de peste 5000 locuitori și extinderea acoperirii cu servicii de canalizare de la 17% până la 65%.

2. Soluție sistemică pentru problema calității apei în aprovizionarea centralizată cu apă

 • Pentru îmbunătățirea calității apei s-a propus folosirea apelor de suprafață a râului Prut în locul celor subterane. În calitate de exemplu a fost prezentat proiectul din Cahul, care urmează să ajungă până la satul Alexandru Ioan Cuza cu perspectiva conectării orașului Vulcănești și ramificarea spre satele Etulia și Cișmichioi, în cadrul căruia captarea apei se va face direct din râul Prut. Pentru celelalte raioane s-a propus examinarea opțiunii de captare a apei din râul Prut în raionul Cantemir, pentru direcționarea rețelelor de aprovizionare cu apă spre Comrat și Ceadâr-Lunga.

3. Mărirea eficienței organizării și activității sectorului vizat din regiune

 • În acest sens se prevede identificarea și implementarea unei opțiuni optime de regionalizare a serviciilor în regiune
 • Programul Regional Sectorial a fost elaborat pe baza unei abordări etapizate, care să asigure un echilibru corespunzător dintre necesitățile și inițiativele naționale, locale și regionale și a informării, consultării și participării părților interesate și conține următoarea informație:
 • Date de referință colectate din toate municipiile din regiunea Găgăuzia, inclusiv aspecte demografice și economice, informații despre nivelul actual de dezvoltare a serviciilor în domeniul

Aprovizionării cu Apă și Canalizării și starea actuală a infrastructurii, proiecte finanțate din sursele Fondului Național Ecologic (FNE), Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR) și de comunitatea internațională de donatori / parteneri de dezvoltare;

 • Prognoze demografice și cu privire la cererea de apă pe viitor;
 • Variantele de consolidare a localităților în domeniul serviciilor de Aprovizionare cu Apă și Canalizării (AAC), analiza și recomandările de rigoare cu privire la realizarea de mai departe;
 • Planuri de acțiuni de durată scurtă și medie privind dezvoltarea sectorului AAC, care urmează să fie implementate până în anul 2025.

O deosebită atenție în discuția grupului de lucru a fost atrasă subiectului Regionalizării – posibilitatea și necesitatea acesteia. În acest sens, au fost menționate următoarele avantaje: fortificarea potențialului tehnic și tehnologic, reducerea costurilor de producție, îmbunătățirea calității serviciilor prestate, capacitatea de a atrage finanțare pentru modernizare și asistență parteneriatului cu sectorul privat. Experții au concluzionat, că este imposibilă soluționarea problemei reieșind dintr-o localitate și că este nevoie de o abordare sistemică. S-au discutat și problemele ce țin de insuficiența de personal în domeniul aprovizionării cu apă și canalizării, dar și soluții pentru acestea.

Experții au propus, drept unul din principii pentru dezvoltarea sistemului de canalizare, gruparea localităților care se află în nemijlocita apropiere una de alta.

În acest context, șeful asociației primarilor din Găgăuzia Nicolai Gotișan a propus ca gruparea localităților să se facă reieșind din relieful geologic și nu pe baza diviziunii administrative. De exemplu, satele  Djoltai, Chiriet-Lunga și Beșghioz se află într-o luncă și ar putea direcționa apele uzate spre sistemele de canalizare ale orașului Ceadâr-Lunga.

Expertiza tehnică este acordată de consorțiul GFA-MMD-BCI în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice în Republica Moldova” (MSPL), implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase