Evaluarea impactului asupra mediului

  imprimare
Planificare şi programare regională - descrierea domeniului de intervenţie
Programe Regionale Sectoriale
Evaluarea impactului asupra mediului
Studii de Fezabilitate

Zona de Management a Deşeurilor 3, Regiunea de Dezvoltare Sud

Tabel privind realizarea procedurii de EIM pentrut activităţile planificate de instituire a unui Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Zona de Management a Deşeurilor nr. 3 din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova

Etape Documentație emisă/depusă 
Evaluarea prealabilă a activităţii planificate Cererea privind activitatea planificată
Decizia privind necesitatea efectuării Evaluării Impactului asupra Mediului la nivel naţional
Programul de realizare a Evaluării Impactului asupra Mediului Programul de realizare a Evaluării Impactului asupra Mediului
Avizul la Programul de realizare a Evaluării Impactului asupra Mediului
Elaborarea şi examinarea documentaţiei de Evaluare a Impactului asupra Mediului

Documentaţia de Evaluare a Impactului asupra Mediului
Rezumat non-tehnic

Raportul privind participarea publicului la consultarea documentaţiei de Evaluare a Impactului asupra Mediului
Acordul de mediu Acordul de mediu