<![CDATA[Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova]]> http://www.serviciilocale.md/ 16.08.2018 ro http://www.serviciilocale.md/ Copyright (c) 2018 http://www.serviciilocale.md/Două proceduri repetate de licitații publice, desfășurate la ADR Nord <![CDATA[Două proceduri repetate de licitații publice, desfășurate la ADR Nord // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1579&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Doua-proceduri-repetate-de-licitatii-publice-desfaurate-la-ADR-Nord/ ADR Nord, în calitate de autoritate contractantă, a desfășurat luni, 13 august a.c., două proceduri de licitații publice repetate privind contractarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă în localitățile Fălești (Lot NA 1), Edineț (Lot NA 2) și contractarea serviciilor de proiectare a investițiilor în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din municipiul Bălți (Lot NE 1), Instituția Publică Gimnaziul „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, raionul Sângerei (Lot NE 2).]]> 16.08.2018 15:02 Membrii Comisiilor Regionale Sectoriale din cadrul CRD Nord au studiat experiența Regiunii Nord-Est a României în domeniile de Aprovizionare cu apă și canalizare și Managementul deșeurilor solide <![CDATA[Membrii Comisiilor Regionale Sectoriale din cadrul CRD Nord au studiat experiența Regiunii Nord-Est a României în domeniile de Aprovizionare cu apă și canalizare și Managementul deșeurilor solide // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1578&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Membrii-Comisiilor-Regionale-Sectoriale-din-cadrul-CRD-Nord-au-studiat-experienta-Regiunii-Nord-Est-a-Romaniei-in-domeniile-de-Aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-i-Managementul-deeurilor-solide/ Membrii Comisiilor Regionale Sectoriale (CRS) în domeniile Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și Managementul deșeurilor solide (MDS) au participat, în perioada 6-10 august a.c., la o vizită de studiu în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României. Delegația, formată din membri ai CRS și specialiști din grupul de suport tehnic, a vizitat mai multe obiective din domeniile AAC și MDS, precum și unele proiecte de succes implementate în Regiunea Nord-Est a României.]]> 14.08.2018 11:35 Membrii Comisiilor Regionale Sectoriale din cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud au efectuat o vizită de studiu în regiunea Sud Muntenia din România <![CDATA[Membrii Comisiilor Regionale Sectoriale din cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud au efectuat o vizită de studiu în regiunea Sud Muntenia din România // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1577&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Membrii-Comisiilor-Regionale-Sectoriale-din-cadrul-Consiliului-Regional-pentru-Dezvoltare-Sud-au-efectuat-o-vizita-de-studiu-in-regiunea-Sud-Muntenia-din-Romania/ Membrii Comisiilor Regionale Sectoriale (CRS) în domeniile Aprovizionare cu Apă și Canalizare (AAC) și Managementul Deșeurilor Solide (MDS) din Regiunea de Dezvoltare Sud au participat, în perioada 30 iulie – 3 august 2018, la o vizită de documentare în Regiunea Sud România. Delegația, formată din membri ai CRS și specialiști din grupul de suport tehnic, a vizitat mai multe obiective din domeniile AAC și MDS, precum și alte proiecte de succes implementate în Regiunea Sud România. În prima zi, delegația a vizitat ADR Sud-Muntenia, unde s-a întrunit cu directorul instituției, Liviu Mușat și echipa Agenției. În cadrul ședinței organizate la ADR Sud Muntenia au fost prezentate aspectele generale ale programelor și proiectelor cu finanțare europeană din Regiunea Sud. ADR Sud Muntenia a fost fondată în 1999, își are sediul municipiul Călărași, România. Agenția a implementat până în prezent aproximativ 1700 proiecte cu un buget total de 1,5 miliarde EURO. Ulterior, delegația din R. Moldova a vizitat și Stația de tratare a apei potabile din municipiul Călărași. ]]> 06.08.2018 15:45 15 reprezentanți ai MADRM și cele 4 ADR-uri au participat la un atelier de lucru privind mecanismele monitorizării bazate pe rezultat în implementarea SNDR și SDR-uri 2016-2020 <![CDATA[15 reprezentanți ai MADRM și cele 4 ADR-uri au participat la un atelier de lucru privind mecanismele monitorizării bazate pe rezultat în implementarea SNDR și SDR-uri 2016-2020 // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1575&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/15-reprezentanti-ai-MADRM-i-cele-4-ADR-uri-au-participat-la-un-atelier-de-lucru-privind-mecanismele-monitorizarii-bazate-pe-rezultat-in-implementarea-SNDR-i-SDR-uri-2016-2020/ La 27 iulie 2018, a fost organizat un atelier de lucru privind mecanismele monitorizării bazate pe rezultat în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională (SNDR) și Strategiilor de Dezvoltare Regionale (SDR) pentru perioada 2016-2020. La sesiunile de ]]> 27.07.2018 13:24 A avut loc ședința Comitetului de Monitorizare a proiectului MSPL pentru perioada de raportare ianuarie – iunie 2018 <![CDATA[A avut loc ședința Comitetului de Monitorizare a proiectului MSPL pentru perioada de raportare ianuarie – iunie 2018 // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1574&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-avut-loc-edinta-Comitetului-de-Monitorizare-a-proiectului-MSPL-pentru-perioada-de-raportare-ianuarie-iunie-2018/ La 25 iulie 2018 membrii Comitetului de Monitorizare ai proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL) implementat de către Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ) s-au întrunit într-o ședință de lucru cu partenerii pentru a discuta activitățile și progresul proiectului în perioada de raportare ianuarie – iunie 2018 și activitățile planificate pentru perioada următoare. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), ai Agențiilor de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia), reprezentanții Academiei de Administrare Publică (AAP), partenerii de dezvoltare și co-finanțatorii proiectului MSPL, precum și consultanții proiectului MSPL.]]> 25.07.2018 11:56 Raport de progres Nr. 7, MSPL faza 2, Ianuarie - Iunie 2018 <![CDATA[Raport de progres Nr. 7, MSPL faza 2, Ianuarie - Iunie 2018 // Rapoarte de progres]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=69&id=1573&t=/Rapoarte-de-progres/Raport-de-progres-Nr-7-MSPL-faza-2-Ianuarie-Iunie-2018/ 24.07.2018 16:02 Membrii comisiilor regionale sectoriale au vizitat proiecte investiționale în domeniul de aprovizionare cu apă și canalizare și managementul deșeurilor solide, implementate în Regiunea de Dezvoltare Centru din România <![CDATA[Membrii comisiilor regionale sectoriale au vizitat proiecte investiționale în domeniul de aprovizionare cu apă și canalizare și managementul deșeurilor solide, implementate în Regiunea de Dezvoltare Centru din România // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1563&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Membrii-comisiilor-regionale-sectoriale-au-vizitat-proiecte-investitionale-in-domeniul-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-i-managementul-deeurilor-solide-implementate-in-Regiunea-de-Dezvoltare-Centru-din-Romania/ Membrii Comisiilor Regionale Sectoriale (CRS) în domeniul de Aprovizionare cu Apă și Canalizare (AAC) și Managementul Deșeurilor Solide (MDS) din Regiunea de Dezvoltare Centru au participat, în perioada 16-20 iulie 2018, la o vizită de documentare în Regiunea Centru din România. Delegația formată din membri ai CRS și specialiști din grupul de suport tehnic, a vizitat mai multe obiective din domeniile AAC și MDS, precum și alte proiecte de succes implementate în Regiunea Centru din România.]]> 24.07.2018 11:39 25 de reprezentanți ai raioanelor Cahul și Leova au efectuat o vizită de studiu în Județul Satu, Mare (România) unde au preluat experiență și cunoștințe în domeniul AAC <![CDATA[25 de reprezentanți ai raioanelor Cahul și Leova au efectuat o vizită de studiu în Județul Satu, Mare (România) unde au preluat experiență și cunoștințe în domeniul AAC // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1562&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/25-de-reprezentanti-ai-raioanelor-Cahul-i-Leova-au-efectuat-o-vizita-de-studiu-in-Judetul-Satu-Mare-Romania-unde-au-preluat-experienta-i-cunotinte-in-domeniul-AAC/ În perioada 16-20 iulie 2018, reprezentanții APL-urilor din raioanele Cahul și Leova, ai operatorilor de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) din cele două raioane și managerii proiectelor AAC au efectuat o vizită de studiu în județul Satu Mare, România. Scopul evenimentului a fost preluarea bunelor practici și schimbului de experiență în domeniul cooperării inter-comunitare a sectorului AAC. Vizita a fost susținută și organizată prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și, cu suportul logistic al S.C „Apaserv” Satu Mare. În primele două zile (16-17 iulie), delegația s-a întrunit cu reprezentanții operatorului regional S.C. „Apaserv” Satu Mare, cu administrația publică locală a municipiului Carei și a orașului Tășnad. De asemenea, au efectuat vizite la stația de tratare a apei potabile din comuna Doba. La întrunirile care au avut loc, reprezentanții operatorului regional S.C. „Apaserv” le-au vorbit participanților despre serviciile de alimentare cu apă și canalizare în județul Satu]]> 23.07.2018 12:23 CDL al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului «Iurie Boghiu» din satul Flămânzeni”, finanțat de UE, a aprobat activitățile din planul de implementare pentru trimestrul III <![CDATA[CDL al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului «Iurie Boghiu» din satul Flămânzeni”, finanțat de UE, a aprobat activitățile din planul de implementare pentru trimestrul III // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1567&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/CDL-al-proiectului-Sporirea-eficientei-energetice-a-Gimnaziului-Iurie-Boghiu-din-satul-Flamanzeni-finantat-de-UE-a-aprobat-activitatile-din-planul-de-implementare-pentru-trimestrul-III/ Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului «Iurie Boghiu» din satul Flămânzeni” s-au întrunit vineri, 20 iulie a.c., în cadrul celei de-a doua ședințe, organizată în incinta Consiliului raional Sângerei. La ședință au fost prezentate activitățile din planul de implementare și raportul de monitorizare a proiectului. De asemenea, s-a discutat despre activitățile din planul de implementare pentru perioada iulie-septembrie a.c. Ședința a fost prezidată de către Lilia Cumpătă, președinta a CDL, directoarea gimnaziului. Președinta CDL a salutat prezența la întrunire a membrilor Comitetului și a menționat necesitatea participării active a fiecărei părți interesate în realizarea cu succes a proiectului.]]> 23.07.2018 12:01 Membrii CDL al proiectului de îmbunătățire a serviciilor de apă și sanitație în orașul Fălești, finanțat de UE, s-au întrunit în ședință <![CDATA[Membrii CDL al proiectului de îmbunătățire a serviciilor de apă și sanitație în orașul Fălești, finanțat de UE, s-au întrunit în ședință // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1568&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Membrii-CDL-al-proiectului-de-imbunatatire-a-serviciilor-de-apa-i-sanitatie-in-oraul-Faleti-finantat-de-UE-s-au-intrunit-in-edinta/ Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în orașul Fălești” s-au întrunit vineri, 20 iulie a.c., în cadrul celei de-a doua ședințe, organizată în incinta Primăriei orașului Fălești. La ședință a fost prezentat raportul de progres al proiectului pentru trimestrul al II-lea și actualizat și aprobat planul de implementare a proiectului pentru trimestrul al III-lea. Ședința a fost prezidată de Vladimir Rusu, președintele CDL al proiectului, primarul orașului Fălești. În mesajul său de salut, președintele CDL a stăruit asupra participării active a fiecărei părți interesate în realizarea cu succes a proiectului de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC).]]> 21.07.2018 12:05 Comitetul director local al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic «Dimitrie Cantemir» din municipiul Bălți”, finanțat de UE, și-a actualizat planul de acțiuni <![CDATA[Comitetul director local al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic «Dimitrie Cantemir» din municipiul Bălți”, finanțat de UE, și-a actualizat planul de acțiuni // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1570&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Comitetul-director-local-al-proiectului-Sporirea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Dimitrie-Cantemir-din-municipiul-Balti-finantat-de-UE-i-a-actualizat-planul-de-actiuni/ Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic «Dimitrie Cantemir» din municipiul Bălți” s-au întrunit miercuri, 18 iulie a.c., în cadrul celei de-a doua ședințe, organizată în incinta Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”. La ședință au fost prezentate activitățile din planul de implementare și raportul de monitorizare a proiectului. De asemenea, s-a discutat despre activitățile din planul de implementare pentru perioada iulie-septembrie a.c. Ședința a fost prezidată de către Angela Murzac, președinta CDL a proiectului și directoarea liceului. Președinta CDL a salutat prezența la întrunire a membrilor Comitetului și a menționat necesitatea participării active a fiecărei părți interesate în realizarea cu succes a proiectului.]]> 20.07.2018 13:33 A fost inițiată elaborarea proiectelor tehnice pentru reabilitare și extindere a sistemelor de aprovizionare cu apă în localităţile Ungheni şi Călăraşi <![CDATA[A fost inițiată elaborarea proiectelor tehnice pentru reabilitare și extindere a sistemelor de aprovizionare cu apă în localităţile Ungheni şi Călăraşi // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1566&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-fost-initiata-elaborarea-proiectelor-tehnice-pentru-reabilitare-i-extindere-a-sistemelor-de-aprovizionare-cu-apa-in-localitatile-Ungheni-si-Calarasi/ Pe 18 iulie specialiştii ADR Centru au efectuat vizite de lucru în oraşele Ungheni şi Călăraşi în cadrul cărora, împreună cu primarii acestor localităţi şi proiectanții, au colectat date din teren pentru elaborarea a două proiecte tehnice de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC). La aceste întâlniri au mai participat și consultanții Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) și reprezentanţii companiei de experţi „Fichtner Water & Transportation”. În rezultatul discuțiilor constructive părțile implicate au aprobat pozitiv modificările operate la planurile de sarcini. ]]> 20.07.2018 11:55 O nouă ședință a Comitetului director local al proiectului de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia, finanțat de UE <![CDATA[O nouă ședință a Comitetului director local al proiectului de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia, finanțat de UE // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1569&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/O-noua-edinta-a-Comitetului-director-local-al-proiectului-de-imbunatatire-a-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-in-oraul-Drochia-finantat-de-UE/ Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia” s-au întrunit joi, 19 iulie a.c., în cadrul celei de-a doua ședințe, organizată în incinta Primăriei orașului Drochia. La ședință a fost prezentat raportul de progres al proiectului pentru trimestrul al II-lea și actualizat și aprobat planul de implementare a proiectului pentru trimestrul al III-lea. Ședința a fost prezidată de Nina Cereteu, președinta CDL a proiectului, primarul orașului Drochia. În mesajul său de salut, președinta CDL a menționat necesitatea participării active a fiecărei părți interesate în realizarea cu succes a proiectului de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC).]]> 19.07.2018 12:06 Membrii Comitetului director local al proiectului de aprovizionare cu apă și sanitație în municipiul Edineț, finanțat de UE, și-au actualizat planul de activități <![CDATA[Membrii Comitetului director local al proiectului de aprovizionare cu apă și sanitație în municipiul Edineț, finanțat de UE, și-au actualizat planul de activități // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1571&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Membrii-Comitetului-director-local-al-proiectului-de-aprovizionare-cu-apa-i-sanitatie-in-municipiul-Edinet-finantat-de-UE-i-au-actualizat-planul-de-activitati/ Comitetul Director Local (CDL) al proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în municipiul Edineț” s-a întrunit miercuri, 18 iulie a.c., în cadrul celei de-a doua ședințe, organizată în incinta Primăriei municipiului Edineț. La ședință au fost prezentate activitățile din planul de implementare și raportul de monitorizare a proiectului. De asemenea, au fost prezentate activităților din planul de implementare pentru perioada iulie-septembrie a.c. Ședința a fost prezidată de Vitalie Sorocan, președintele CDL al proiectului, directorul Î.M. „Apă-Canal” Edineț. Președintele CDL a salutat prezența la întrunire a membrilor Comitetului și a menționat necesitatea participării active a fiecărei părți interesate în realizarea cu succes a proiectului.]]> 18.07.2018 13:37 Experți internaționali și naționali analizează progresul în elaborarea documentației tehnice în cadrul a două proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare, finanțate de UE <![CDATA[Experți internaționali și naționali analizează progresul în elaborarea documentației tehnice în cadrul a două proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare, finanțate de UE // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1572&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Experti-internationali-i-nationali-analizeaza-progresul-in-elaborarea-documentatiei-tehnice-in-cadrul-a-doua-proiecte-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-finantate-de-UE/ Reprezentanții companiei de experți „Fichtner Water & Transportation”, contractată de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), analizează progresul în elaborarea documentației tehnice în cadrul a două proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) realizate de ADR Nord și finanțate de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de GIZ. Este vorba de proiectele „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia” și „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți, Dămășcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani”. Experții și-au început vizita marți, 17 iulie a.c., cu o ședință în incinta ADR Nord. La întrunirea cu Vitalii Povonschii, directorul ADR Nord, și Constantin Roșca, reprezentantul Companiei „Fluxproiect” SRL, desemnată câștigătoare a licitației publice pentru elaborarea docume]]> 17.07.2018 13:41 Comitetul Director Local al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova” a aprobat un plan de acțiuni pentru trimestrul III al anului 2018 <![CDATA[Comitetul Director Local al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova” a aprobat un plan de acțiuni pentru trimestrul III al anului 2018 // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1564&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Comitetul-Director-Local-al-proiectului-Sporirea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Constantin-Spataru-din-oraul-Leova-a-aprobat-un-plan-de-actiuni-pentru-trimestrul-III-al-anului-2018/ Comitetul Director Local (CDL) al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru" din orașul Leova" s-a întrunit vineri, 13 iulie a.c., în cadrul celei de-a doua ședințe. În cadrul acesteia a fost audiat raportul de activitate al managerului de proiect pentru trimestrul II al anului 2018 și aprobat planul operațional de implementare a proiectului pentru trimestrul III al aceluiaș an. Ședința a fost prezidată de Dorin Marin, președintele CDL al proiectului "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru" din orașul Leova" și manager al instituției nominalizate. Directorul liceului a salutat prezența și a ținut să menționeze necesitatea participării active a fiecărei părți interesate în realizarea cu succes a proiectului.]]> 16.07.2018 11:40 Prim-ministrul Pavel Filip a vizitat șantierul de construcție a apeductului magistral Leova-Iargara <![CDATA[Prim-ministrul Pavel Filip a vizitat șantierul de construcție a apeductului magistral Leova-Iargara // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1565&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Prim-ministrul-Pavel-Filip-a-vizitat-antierul-de-constructie-a-apeductului-magistral-Leova-Iargara/ Cabinetul de miniștri, în frunte cu prim-ministrul Pavel Filip, s-a aflat astăzi la Leova, unde a avut loc o ședință cu reprezentanții administrației publice locale și ai mediului de afaceri. În cadrul întrevederii, factorii de decizie locali au realizat un dialog eficient cu premierul și alți membri ai Executivului, informând autoritățile centrale despre problemele comunităților din raionul Leova. În decursul aceleiași zile, premierul a efectuat o viizită la șantierul de construcție a apeductului magistral Leova-Iargara, implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).]]> 13.07.2018 11:47 S-a dat startul elaborării documentației tehnice în cadrul proiectului "Sporirea eficientei energetice a Liceului Teoretic “Constantin Spătaru” din orasul Leova", finanțat de Uniunea Europeană <![CDATA[S-a dat startul elaborării documentației tehnice în cadrul proiectului "Sporirea eficientei energetice a Liceului Teoretic “Constantin Spătaru” din orasul Leova", finanțat de Uniunea Europeană // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1561&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/S-a-dat-startul-elaborarii-documentatiei-tehnice-in-cadrul-proiectului-Sporirea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Constantin-Spataru-din-orasul-Leova-finantat-de-Uniunea-Europeana/ Agenția de Dezvoltare Regională Sud a organizat marți,10 iulie 2018, o ședință de lucru în vederea inițierii lucrărilor de proiectare tehnică a măsurilor de eficientizare energetică a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova. Aceasta după ce, la 2 iulie a.c., ADR Sud, în calitate de instituție implementatoare, a semnat un contract de achiziționare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru instituția nominalizată cu SRL "Arhideea-Grup", desemnată câștigătoare a licitației publice, și beneficiarul proiectului - Primăria orașului Leova.]]> 11.07.2018 09:47 Au demarat activitățile pentru elaborarea documentației tehnice în cadrul proiectului de aprovizionare cu apă și canalizare în șase localități din raionul Râșcani, finanțat de Uniunea Europeană <![CDATA[Au demarat activitățile pentru elaborarea documentației tehnice în cadrul proiectului de aprovizionare cu apă și canalizare în șase localități din raionul Râșcani, finanțat de Uniunea Europeană // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1560&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Au-demarat-activitatile-pentru-elaborarea-documentatiei-tehnice-in-cadrul-proiectului-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-in-ase-localitati-din-raionul-Racani-finantat-de-Uniunea-Europeana/ Marți, 10 iulie, au demarat activitățile pentru elaborarea proiectului tehnic al apeductului magistral în raionul Râșcani („Clusterul Prut”), rețelelor de alimentare cu apă în satele Păscăuți, Damașcani, Proscureni din comuna Costești și sistemelor de canalizare-epurare în satele Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani. Asta după ce, în data de 3 iulie a.c., ADR Nord, Consiliul raional Râșcani, Primăria orașului Costești, Primăria comunei Gălășeni, Primăria satului Hiliuți și Compania „Fluxproiect” SRL, desemnată câștigătoare a licitației publice, au semnat contractul de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție pentru proiectul de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în cele șase localități din raionul Râșcani.]]> 11.07.2018 09:39 Membrii Comisiei Parlamentare Mediu și Dezvoltare Regională și reprezentanții MARDE au participat la un atelier de lucru unde au discutat despre promovarea politicii de dezvoltare regională, implementarea SNDR 2016-2020 și perspectivele trecerii la noua paradigmă de dezvoltare regională <![CDATA[Membrii Comisiei Parlamentare Mediu și Dezvoltare Regională și reprezentanții MARDE au participat la un atelier de lucru unde au discutat despre promovarea politicii de dezvoltare regională, implementarea SNDR 2016-2020 și perspectivele trecerii la noua paradigmă de dezvoltare regională // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1559&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Membrii-Comisiei-Parlamentare-Mediu-i-Dezvoltare-Regionala-i-reprezentantii-MARDE-au-participat-la-un-atelier-de-lucru-unde-au-discutat-despre-promovarea-politicii-de-dezvoltare-regionala-implementarea-SNDR-2016-2020-i-perspectivele-trecerii-la-noua-paradigma-de-dezvoltare-regionala/ La 9 iulie 2018, a fost organizat un atelier de lucru, care a avut drept obiectiv pregătirea pentru dezbaterile publice cu privire la implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională (SNDR) 2016-2020 și a rolului principalilor actori implicați în domeniul dezvoltării regionale. La eveniment au participat reprezetanții Comisiei Parlamentare Mediu și Dezvoltare Regională; Minsterului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și ai proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).]]> 09.07.2018 16:45 Agențiile de Dezvoltare Regională susțin schimbarea conceptului de dezvoltare regională <![CDATA[Agențiile de Dezvoltare Regională susțin schimbarea conceptului de dezvoltare regională // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1558&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Agentiile-de-Dezvoltare-Regionala-sustin-schimbarea-conceptului-de-dezvoltare-regionala/ Reprezentanți ai Agențiilor de Dezvoltare Regională din Republica Moldova s-au întrunit joi, 5 iulie, la sediul ADR Centru pentru a discuta despre necesitatea schimbării de paradigmă în dezvoltarea regională. Drept rezultat al experienței acumulate pe parcursul a peste zece ani de activitate, reprezentanții agențiilor pun în discuție un șir de probleme identificate și propun scenarii pentru evoluția mai bună a domeniului.]]> 09.07.2018 09:20 A fost semnat contractul de achiziționare a serviciilor de proiectare investiții pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” or.Leova, cu finanțare din fondurile UE <![CDATA[A fost semnat contractul de achiziționare a serviciilor de proiectare investiții pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” or.Leova, cu finanțare din fondurile UE // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1557&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-fost-semnat-contractul-de-achizitionare-a-serviciilor-de-proiectare-investitii-pentru-creterea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Constantin-Spataru-orLeova-cu-finantare-din-fondurile-UE/ Conducându-se de Regulamentul GIZ Moldova în domeniul achizițiilor publice adaptat la condițiile PRAG UE și în baza Deciziei nr.03/18 din 18.06.2018, grupul de lucru pentru achiziții din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud a decis să atribuie contractul de achiziționare a serviciilor de proiectare investiții în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Liceul Teoretic “Constantin Spătaru” oraș Leova” consorțiului SRL Arhideea Grup și Conado Design SRL.]]> 05.07.2018 15:39 A fost semnat contractul de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție pentru proiectul de alimentare cu apă și canalizare în șase localități din raionul Râșcani, finanțat de Uniunea Europeană <![CDATA[A fost semnat contractul de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție pentru proiectul de alimentare cu apă și canalizare în șase localități din raionul Râșcani, finanțat de Uniunea Europeană // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1556&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-fost-semnat-contractul-de-achizitionare-a-serviciilor-de-elaborare-a-documentatiei-tehnice-de-executie-pentru-proiectul-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-in-ase-localitati-din-raionul-Racani-finantat-de-Uniunea-Europeana/ ADR Nord, Consiliul raional Râșcani, Primăria orașului Costești, Primăria comunei Gălășeni, Primăria satului Hiliuți și Compania „Fluxproiect” SRL au semnat marți, 3 iulie, contractul de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție pentru proiectul de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani.]]> 05.07.2018 15:32 Platforme de comunicare mai eficientă și rapidă pentru membrii CRD și CRS <![CDATA[Platforme de comunicare mai eficientă și rapidă pentru membrii CRD și CRS // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1555&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Platforme-de-comunicare-mai-eficienta-i-rapida-pentru-membrii-CRD-i-CRS/ La 29 iunie 2018, a fost organizat un atelier de lucru care a avut drept scop consultarea reprezentanților Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) referitor la crearea platformelor online de comunicare pentru membrii Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare (CRD) și Comisiilor Regionale Sectoriale (CRS). La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), ai celor 4 ADR-uri și consultanții proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În cadrul atelierului, expertul Sergiu Gafton a prezentat conceptul platformei online de comunicare, etapele de dezvoltare a acesteia, compartimentele platformei de comunicare și aspectele tehnice legate de funcționalitățile sistemului. ]]> 02.07.2018 14:51 Comunicatorii MADRM și ADR-uri au învățat noi tehnici de intervievare și scriere a istoriilor de succes <![CDATA[Comunicatorii MADRM și ADR-uri au învățat noi tehnici de intervievare și scriere a istoriilor de succes // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1553&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Comunicatorii-MADRM-i-ADR-uri-au-invatat-noi-tehnici-de-intervievare-i-scriere-a-istoriilor-de-succes/ Comunicatorii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și celor patru Agenții de Dezvoltare Regională (ADR) au participat la un atelier de lucru, care a avut drept tematică „Tehnicile de interviu, reportaj și scriere a istoriilor de succes”. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 26 – 27 iunie 2018, în orașul Vadul lui Vodă. Pe parcursul celor două zile de lucru, Vitalie Dogaru, instructorul care a facilitate evenimentul, le-a vorbit participanților despre cele mai noi practici din domeniul intervievării, acumulării informației și datelor și scrierii reportajelor și istoriilor de succes.]]> 28.06.2018 15:08 Trei proiecte de dezvoltare regională implementate de ADR Nord, în atenția jurnaliștilor <![CDATA[Trei proiecte de dezvoltare regională implementate de ADR Nord, în atenția jurnaliștilor // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1552&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Trei-proiecte-de-dezvoltare-regionala-implementate-de-ADR-Nord-in-atentia-jurnalitilor/ Un grup de jurnalişti de la instituţii mass-media naţionale, regionale şi locale au vizitat marți, 19 iunie a.c., trei localităţi din nordul Moldovei, unde Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a implementat/implementează proiecte de dezvoltare regională finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) și de Guvernul Germaniei. Vizita de studiu pentru jurnaliști a fost organizată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și ADR Nord cu sprijinul Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).]]> 20.06.2018 14:37 Comisia Regională Sectorială a discutat despre proiectele implementate în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare în Regiunea Centru <![CDATA[Comisia Regională Sectorială a discutat despre proiectele implementate în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare în Regiunea Centru // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1551&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Comisia-Regionala-Sectoriala-a-discutat-despre-proiectele-implementate-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-i-canalizare-in-Regiunea-Centru/ Membrii Comisiei Regionale Sectoriale în domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare (CRS AAC) din Regiunea de Dezvoltare Centru, creată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), s-au întrunit joi, 14 iunie, în cadrul celei de-a treia ședințe ordinare.]]> 19.06.2018 10:08 Comisia Regională Sectorială a discutat despre perspectiva managementului deșeurilor solide în Regiunea Centru <![CDATA[Comisia Regională Sectorială a discutat despre perspectiva managementului deșeurilor solide în Regiunea Centru // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1549&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Comisia-Regionala-Sectoriala-a-discutat-despre-perspectiva-managementului-deeurilor-solide-in-Regiunea-Centru/ Membrii Comisiei Regionale Sectoriale în domeniul Managementului Deșeurilor Solide (CRS MDS) din Regiunea de Dezvoltare Centru, creată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), s-au întrunit vineri, 8 iunie, în cadrul celei de-a doua ședințe ordinare. La eveniment au mai participat specialiștii delegați de administrația publică locală din raioanele Regiunii Centru în grupul de suport tehnic pentru CRS MDS, consultanți și experți GIZ, precum și specialiști ai Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru.]]> 12.06.2018 09:46 Tender No. 83289689 for the contracting of a company to develop the Diagnostic Analysis of the JSC ‘Apa-Canal Leova’ <![CDATA[Tender No. 83289689 for the contracting of a company to develop the Diagnostic Analysis of the JSC ‘Apa-Canal Leova’ // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1548&t=/Anunturi/Tendere/Tender-No-83289689-for-the-contracting-of-a-company-to-develop-the-Diagnostic-Analysis-of-the-JSC-Apa-Canal-Leova/ 12.06.2018 09:39 Raportul privind starea actuală în sectorul Alimentare cu apă și canalizare, prezentat membrilor Comisiei de specialitate a CRD Nord <![CDATA[Raportul privind starea actuală în sectorul Alimentare cu apă și canalizare, prezentat membrilor Comisiei de specialitate a CRD Nord // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1550&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Raportul-privind-starea-actuala-in-sectorul-Alimentare-cu-apa-i-canalizare-prezentat-membrilor-Comisiei-de-specialitate-a-CRD-Nord/ Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (CRS/AAC) din Regiunea de Dezvoltare Nord, creată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), s-au întrunit vineri, 8 iunie, în incinta Consiliului raional Soroca, în cadrul celei de-a treia ședințe. La eveniment au mai participat reprezentanți din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), autorități publice locale, reprezentanți GIZ și ADR Nord. În debutul ședinței, Nadejda Chilaru, șefa Direcției politici de management integrat al resurselor de apă în cadrul MADRM, a apreciat că în cadrul platformei CRS/AAC urmează să fie analizate cele mai stringente probleme ale regiunii în sectorul AAC și identificate cele mai bune soluții pentru fiecare problemă în parte.]]> 11.06.2018 10:08