<![CDATA[Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova]]> http://www.serviciilocale.md/ 21.01.2020 ro http://www.serviciilocale.md/ Copyright (c) 2020 http://www.serviciilocale.md/Vizită de studiu în raioanele Cahul și Leova pentru a face cunoștință cu experiența și practicile regionalizării serviciilor de aprovizionare cu apă <![CDATA[Vizită de studiu în raioanele Cahul și Leova pentru a face cunoștință cu experiența și practicile regionalizării serviciilor de aprovizionare cu apă // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1676&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Vizita-de-studiu-in-raioanele-Cahul-i-Leova-pentru-a-face-cunotinta-cu-experienta-i-practicile-regionalizarii-serviciilor-de-aprovizionare-cu-apa/ Membrii Comisiei sectorial regionale în domeniul aprovizionării cu apă și canalizării, specialiști ai ADR UTA Găgăuzia, reprezentanți ai Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, precum și operatorii de servicii AAC, au efectuat o vizită de studiu în orașele Cahul și Leova pentru a studia experiența și practicile regionalizării serviciilor de aprovizionare cu apă.]]> 05.12.2019 12:18 Peste 120 de specialiști în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare au discutat despre provocările și soluțiile sectorului la o conferință națională <![CDATA[Peste 120 de specialiști în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare au discutat despre provocările și soluțiile sectorului la o conferință națională // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1675&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Peste-120-de-specialiti-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-i-canalizare-au-discutat-despre-provocarile-i-solutiile-sectorului-la-o-conferinta-nationala/ La 17 septembrie 2019, la Chișinău a avut loc Conferința Națională „Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare. Experiența obținută și lecții învățate”. Evenimentul a fost organizat de Asociația întreprinderilor prestatoare de servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare „Moldova Apa-Canal” cu suportul proiectului GIZ Moldova „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” și cu sprijinul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare SDC.]]> 17.09.2019 15:46 Circa 50 mii de cetățeni ai raionului Leova vor beneficia de apă potabilă de calitate datorită suportului Guvernului Germaniei <![CDATA[Circa 50 mii de cetățeni ai raionului Leova vor beneficia de apă potabilă de calitate datorită suportului Guvernului Germaniei // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1674&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Circa-50-mii-de-cetateni-ai-raionului-Leova-vor-beneficia-de-apa-potabila-de-calitate-datorita-suportului-Guvernului-Germaniei/ La 13 septembrie 2019, în orașele Leova și Iargara a avut loc evenimentul de inaugurare a apeductului magistral Leova – Iargara, construit în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova”, implementat de GIZ Moldova și Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud. În urma implementării acestui proiect, aproximativ 50 mii de locuitori ai raionului Leova au acces la apă potabilă. Bugetul total al proiectului a fost de 64 milioane lei, dintre care 54 milioane au fost oferiți de Guvernul Germaniei prin intermediul GIZ Moldova, aproximativ 9 milioane lei din Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR), iar un milion de lei a constituit contribuția locală a raionului Leova. La evenimentul de inaugurare au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai ambasadei Germaniei și ambasadei României și comunitatea din raionul Leova. ]]> 16.09.2019 13:51 Cu suportul Guvernelor Germaniei și României cetățenii din satul Roșu, raionul Cahul beneficiază de servicii de canalizare <![CDATA[Cu suportul Guvernelor Germaniei și României cetățenii din satul Roșu, raionul Cahul beneficiază de servicii de canalizare // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1673&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Cu-suportul-Guvernelor-Germaniei-i-Romaniei-cetatenii-din-satul-Rou-raionul-Cahul-beneficiaza-de-servicii-de-canalizare/ La 13 septembrie 2019, în satul Roșu din raionul Cahul a avut loc evenimentul de inaugurare a sistemului centralizat de canalizare din sat. Astfel, 577 de gospodării din satul Roșu vor beneficia de servicii de canalizare. Bugetul total al acestui proiect fiind de 967 mii Euro, dintre care 720 mii Euro au fost oferiți de Guvernul Germaniei, 190 mii Euro de Guvernul României, iar aproximativ 50 mii Euro au constituit contribuția locală. La evenimentul de inaugurare au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai ambasadelor Germaniei și României și comunitatea din raionul Cahul.]]> 13.09.2019 14:17 Ghidul Ofertantului <![CDATA[Ghidul Ofertantului // Achiziţii publice]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=71&id=1477&t=/Publicatii-i-resurse/Achizitii-publice/Ghidul-Ofertantului/ 13.09.2019 10:13 În comuna Lebedenco a avut loc evenimentul de Lansare a Campaniei de informare și conștientizare a beneficiarilor de servicii AAC din localitate <![CDATA[În comuna Lebedenco a avut loc evenimentul de Lansare a Campaniei de informare și conștientizare a beneficiarilor de servicii AAC din localitate // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1672&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/In-comuna-Lebedenco-a-avut-loc-evenimentul-de-Lansare-a-Campaniei-de-informare-i-contientizare-a-beneficiarilor-de-servicii-AAC-din-localitate/ La 12 iulie curent Primăria Lebedenco, în parteneriat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ și AO AZI au organizat evenimentul de Lansare a Camapaniei de informare și conștientizare a beneficiarilor de servicii de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) din comuna Lebedenco, raionul Cahul. Activitatea este organizată în cadrul proiectului „Modernzarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”. Activitățile și mesajele campaniei au abordat subiecte ce țin de îmbunătățirea mai multor domenii, și anume: a calității serviciilor de furnizare a apei; a condițiilor de viață a populației ca urmare a furnizării serviciilor de apă la standarde europene; a stării de sănătate a populației datorită reducerii poluării mediului, în special a surselor de apă.]]> 13.07.2019 15:10 Experiența Germaniei în domeniul managementului apelor, mediului ambient și eficienții energetice a fost tematica unei vizite de studiu pentru reprezentanții UTM <![CDATA[Experiența Germaniei în domeniul managementului apelor, mediului ambient și eficienții energetice a fost tematica unei vizite de studiu pentru reprezentanții UTM // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1671&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Experienta-Germaniei-in-domeniul-managementului-apelor-mediului-ambient-i-eficientii-energetice-a-fost-tematica-unei-vizite-de-studiu-pentru-reprezentantii-UTM/ În perioada 1–6 iulie 2019, o delegație cu reprezentanți ai Universității Tehnice a Republicii Moldova a efectuat o vizită de studiu în Germania, unde au făcut un schimb de experiență cu instituțiile de învățământ, centrele de cercetare și transfer tehnologic în domeniul managementului apelor, mediului și eficienții energetice a clădirilor din această țară. În cadrul vizitei au fost prezentate rezultatele activităților de formare, cercetare, transfer tehnologic, formare continua în domeniul managementului apelor, colectarea, tratarea și utilizarea apelor pluviale efectuate la Universitatea Tehnică din Berlin (Departamentul Managementul Apelor și Modelarea Hidrosistemelor) și Parcul Tehnologic Adlershof din Berlin.]]> 12.07.2019 14:46 O delegație din Republica Moldova a efectuat o o vizită de studiu în România pentru schimb de bune practici și cunoștințe în domeniul achizițiilor publice și al managementului contractelor <![CDATA[O delegație din Republica Moldova a efectuat o o vizită de studiu în România pentru schimb de bune practici și cunoștințe în domeniul achizițiilor publice și al managementului contractelor // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1670&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/O-delegatie-din-Republica-Moldova-a-efectuat-o-o-vizita-de-studiu-in-Romania-pentru-schimb-de-bune-practici-i-cunotinte-in-domeniul-achizitiilor-publice-i-al-managementului-contractelor/ 24 de specialiști în achiziții publice din Republica Moldova au participat în perioada 2-7 iunie 2019 vizită de studiu în domeniul achizițiilor publice și al managementului contractelor, privind implementarea proiectelor de infrastructură ale Uniunii Europene (UE) în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia din România. Din delegație au făcut parte reprezentanți ai autorităților publice locale, ai Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) și ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM). Pe parcursul a cinci zile, participanții au participat la ședințe, întruniri și vizite la proiectele implementate din sectoarele aprovizionării cu apă și canalizare (AAC) și eficiență energetică (EE). ]]> 10.06.2019 16:37 54 specialiști din sectorul aprovizionării cu apă și canalizare și-au îmbunătățit cunoștințele și practicile în regionalizarea acestor servicii <![CDATA[54 specialiști din sectorul aprovizionării cu apă și canalizare și-au îmbunătățit cunoștințele și practicile în regionalizarea acestor servicii // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1668&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/54-specialiti-din-sectorul-aprovizionarii-cu-apa-i-canalizare-i-au-imbunatatit-cunotintele-i-practicile-in-regionalizarea-acestor-servicii/ La 28 și 30 mai 2019, au fost organizate două ateliere de lucru – în orașele Leova și Florești – cu tematica „Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare”. La evenimente au participat în total 54 reprezentanți ai operatorilor de apă și canalizare și ai autorităților publice locale din 8 raioane: Edineț, Rîșcani, Drochia, Fălești, Ungheni, Călărași, Leova, Cahul. Obiectivul acțiunii a fost familiarizarea participanților cu etapele procesului de regionalizare, precum și discutarea documentelor-model, care au fost elaborate de către experții proiectului și au fost puse la dispoziția participanților. Toate documentele au fost actualizate și sunt conforme cu ultimele modificări ale legislației Republicii Moldova.]]> 03.06.2019 16:44 Promovarea proiectelor de eficiență energetică pentru clădirile publice din Republica Moldova la Universitatea Tehnică a Moldovei <![CDATA[Promovarea proiectelor de eficiență energetică pentru clădirile publice din Republica Moldova la Universitatea Tehnică a Moldovei // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1667&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Promovarea-proiectelor-de-eficienta-energetica-pentru-cladirile-publice-din-Republica-Moldova-la-Universitatea-Tehnica-a-Moldovei/ La 20 mai 2019, la Centrul Formare Continuă Eficiență Energetică a Clădirilor Publice (CFC EECP) au început cursul de formare continua pentru modulul „Managementul proiectelor de eficiență energetică în sectorul clădiri publice”. Acest curs este organizat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Pe parcursul celor patru zile de instruire – 20-23 mai – 16 specialiști din cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regională, instituții de învățământ, reprezentanți ai administrației publice locale din diferite localități ale republicii vor dezvolta abilitățile de elaborare și implementare a proiectelor de Eficiență Energetică în clădirile publice.]]> 21.05.2019 17:36 Atelier de lucru privind implementarea SNDR/SDR pentru perioada 2016-2020 <![CDATA[Atelier de lucru privind implementarea SNDR/SDR pentru perioada 2016-2020 // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1666&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Atelier-de-lucru-privind-implementarea-SNDRSDR-pentru-perioada-2016-2020/ În perioada 17-18 mai 2019, la Bălți a fost organizat un atelier de lucru care a avut drept scop evaluarea implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională (SNDR) și a Strategiilor de Dezvoltare Regionale (SDR) pentru perioada 2016-2020. La atelier au participat reprezentanți ai MADRM, celor patru ADR-uri și consultanții GIZ. Totodată, obiectivul acestei activități a fost îmbunătățirea capacităților Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale (MADRM), Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR-uri) în ceea ce privește raportarea bazată pe rezultat (RBM) în procesul de implementare a SNDR/SDR pentru perioada 2016-2020. ]]> 20.05.2019 17:08 10 reprezentanți ai companiilor de apă-canal au fost instruiți în metodologia de calculare a tarifului în cadrul unui atelier de lucru <![CDATA[10 reprezentanți ai companiilor de apă-canal au fost instruiți în metodologia de calculare a tarifului în cadrul unui atelier de lucru // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1665&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/10-reprezentanti-ai-companiilor-de-apa-canal-au-fost-instruiti-in-metodologia-de-calculare-a-tarifului-in-cadrul-unui-atelier-de-lucru/ La 24 aprilie 2019 a fost organizat un atelier de lucru privind metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare. Evenimentul a fost organizat cu suportul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). La acesta au participat 10 reprezentanți ai companiilor de apă-canal. În cadrul atelierului au fost prezentate cerințele legislației în tarifului și s-au discutat aspecte practice privind metodologia de calcul a acestuia. Totodată, în cadrul sesiunilor de lucru s-au analizat modurile de elaborare a principalelor categorii de costuri, care sunt eligibile pentru a fi incluse in tarif, și anume:]]> 24.04.2019 11:11 Raport de progres Nr. 8, MSPL faza 2, Ianuarie - Decembrie 2018 <![CDATA[Raport de progres Nr. 8, MSPL faza 2, Ianuarie - Decembrie 2018 // Rapoarte de progres]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=69&id=1664&t=/Rapoarte-de-progres/Raport-de-progres-Nr-8-MSPL-faza-2-Ianuarie-Decembrie-2018/ 05.04.2019 14:27 Specialiști în eficiență energetică din 10 Consilii Raionale din țară vor fi instruiți în domeniul eficienței energetice <![CDATA[Specialiști în eficiență energetică din 10 Consilii Raionale din țară vor fi instruiți în domeniul eficienței energetice // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1663&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Specialiti-in-eficienta-energetica-din-10-Consilii-Raionale-din-tara-vor-fi-instruiti-in-domeniul-eficientei-energetice/ La 26 martie 2019, în incinta Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) a avut loc lansarea oficială a cursului „EUREM – Manager energetic european”, destinat managerilor energetici din consiliile raionale. La eveniment au participat reprezentanți ai CCI, manageri energetici, formatorii în domeniul eficienței energetice, precum și absolvenți ai programului EUREM. Cursul este organizat de Camera de Comerț şi Industrie a Republicii Moldova (CCI) şi susținut prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale din Republic Moldova” (MSPL), implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).]]> 26.03.2019 17:32 Atelierul de lucru privind prezentarea rezultatelor implicării societății civile în implementarea proiectelor de servicii publice <![CDATA[Atelierul de lucru privind prezentarea rezultatelor implicării societății civile în implementarea proiectelor de servicii publice // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1662&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Atelierul-de-lucru-privind-prezentarea-rezultatelor-implicarii-societatii-civile-in-implementarea-proiectelor-de-servicii-publice/ La 19 martie 2019, a fost organizat un atelier de lucru la care organizațiile societății civile (OSC) au prezentat rezultatele obținute și lecțiile învățate privind implicarea societății civile în implementarea proiectelor de servicii publice. La eveniment au participat reprezentanți ai organizațiilor societății civile implicate în implementarea proiectelor de servicii publice, managementul și reprezentanți ai proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), precum și alte părți interesate de acest subiect. ]]> 19.03.2019 15:40 Implementarea SNDR și SDR 2016-2020 a fost discutată și analizată în cadrul unui atelier de lucru <![CDATA[Implementarea SNDR și SDR 2016-2020 a fost discutată și analizată în cadrul unui atelier de lucru // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1661&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Implementarea-SNDR-i-SDR-2016-2020-a-fost-discutata-i-analizata-in-cadrul-unui-atelier-de-lucru/ În perioada 5-6 martie 2019, a fost organizat un atelier de lucru la care a fost analizat progresul în procesul de implementare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională (SNDR) și ale Strategiilor de Dezvoltare Regională (SDR) pentru anii 2016-2020. La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) și consultanții proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Pe parcursul celor două zile s-au discutat, de asemenea, și perspectivele conceptuale ale noii paradigme de dezvoltare regională precum și ale propunerii de politici publice de dezvoltare urbană, inclusiv s-au agreat necesitățile de suport în domeniul planificării strategice în dezvoltarea regională. ]]> 07.03.2019 15:23 Membrii CDL al proiectului de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în raionul Râșcani, finanțat de UE, s-au întrunit în prima ședință din acest an <![CDATA[Membrii CDL al proiectului de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în raionul Râșcani, finanțat de UE, s-au întrunit în prima ședință din acest an // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1660&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Membrii-CDL-al-proiectului-de-imbunatatire-a-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-in-raionul-Racani-finantat-de-UE-s-au-intrunit-in-prima-edinta-din-acest-an/ Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți, Dămășcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani” s-au întrunit marți, 19 februarie a.c., în incinta Primăriei municipiului Edineț, pentru prima dată în acest an și pentru a patra oară de când a fot creat acest CDL. La ședință a fost prezentat raportul de monitorizare a proiectului pentru perioada octombrie-decembrie 2018, precum și activitățile din planul de implementare al proiectului pentru perioada ianuarie-martie a.c.]]> 19.02.2019 16:51 Membrii CDL al proiectului de sporire a eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din municipiul Bălți, finanțat de UE, s-au întrunit în prima ședință din acest an <![CDATA[Membrii CDL al proiectului de sporire a eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din municipiul Bălți, finanțat de UE, s-au întrunit în prima ședință din acest an // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1659&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Membrii-CDL-al-proiectului-de-sporire-a-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Dimitrie-Cantemir-din-municipiul-Balti-finantat-de-UE-s-au-intrunit-in-prima-edinta-din-acest-an/ Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic «Dimitrie Cantemir» din municipiul Bălți” s-au întrunit miercuri, 13 februarie a.c., în incinta liceului din Bălți, pentru prima dată în acest an și pentru a patra oară de când a fot creat acest CDL. La ședință a fost prezentate activitățile realizate în perioada octombrie-decembrie 2018, precum și activitățile din planul de implementare al proiectului pentru perioada ianuarie-martie a.c. Membrii CDL au mai discutat pe marginea raportului anual privind progresul proiectului și au oferit propuneri pentru implementarea proiectului în cursul anului 2019. Totodată, la ședință a fost prezentat raportul Comitetului de părinți și pedagogi pentru perioada octombrie-decembrie 2018.]]> 13.02.2019 17:41 Prima ședință din acest an a Comitetului director local al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului «Iurie Boghiu» din satul Flămânzeni”, finanțat de UE <![CDATA[Prima ședință din acest an a Comitetului director local al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului «Iurie Boghiu» din satul Flămânzeni”, finanțat de UE // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1656&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Prima-edinta-din-acest-an-a-Comitetului-director-local-al-proiectului-Sporirea-eficientei-energetice-a-Gimnaziului-Iurie-Boghiu-din-satul-Flamanzeni-finantat-de-UE/ Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului «Iurie Boghiu» din satul Flămânzeni” s-au întrunit miercuri, 13 februarie a.c., în incinta gimnaziului din Flămânzeni, pentru prima dată în acest an și pentru a patra oară de când a fot creat acest CDL. La ședință a fost prezentate activitățile realizate în perioada octombrie-decembrie 2018, precum și activitățile din planul de implementare al proiectului pentru perioada ianuarie-martie a.c. Membrii CDL au mai discutat pe marginea raportului anual privind progresul proiectului și au oferit propuneri pentru implementarea proiectului în cursul anului 2019. Totodată, la ședință a fost prezentat raportul Comitetului de părinți și pedagogi pentru perioada octombrie-decembrie 2018.]]> 13.02.2019 13:25 Membrii CDL al proiectului de îmbunătățire a serviciilor cu apă și sanitație în municipiul Edineț, finanțat de UE, s-au întrunit în prima ședință din acest an <![CDATA[Membrii CDL al proiectului de îmbunătățire a serviciilor cu apă și sanitație în municipiul Edineț, finanțat de UE, s-au întrunit în prima ședință din acest an // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1657&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Membrii-CDL-al-proiectului-de-imbunatatire-a-serviciilor-cu-apa-i-sanitatie-in-municipiul-Edinet-finantat-de-UE-s-au-intrunit-in-prima-edinta-din-acest-an/ Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în municipiul Edineț” s-au întrunit marți, 12 octombrie a.c., în incinta Primăriei municipiului Edineț, pentru prima dată în acest an și pentru a patra oară de când a fot creat acest CDL. La ședință a fost prezentat raportul de monitorizare a proiectului pentru perioada octombrie-decembrie 2018, precum și activitățile din planul de implementare al proiectului pentru perioada ianuarie-martie a.c. Membrii CDL au mai discutat pe marginea raportului anual privind progresul proiectului și au oferit propuneri pentru implementarea proiectului în cursul anului 2019. Totodată, membrilor CDL li s-au prezentat informații despre acțiunile întreprinse referitor la colectarea contribuției pentru conectare/reconectare la rețelele de apeduct ce urmează să fie reabilitate în urma implementării proiectului.]]> 12.02.2019 13:31 Comitetul Director Local al proiectului “Îmbunătățirea serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul” s-a întrunit într-o nouă ședință <![CDATA[Comitetul Director Local al proiectului “Îmbunătățirea serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul” s-a întrunit într-o nouă ședință // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1655&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Comitetul-Director-Local-al-proiectului-Imbunatatirea-serviciilor-publice-locale-in-sectorul-aprovizionarii-cu-apa-i-canalizare-pentru-raionul-Cahul-s-a-intrunit-intr-o-noua-edinta/ Membrii Comitetului Director Local (CDL) al proiectului de servicii publice "Îmbunătățirea serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul" s-au întrunit miercuri, 6 februarie a.c., în cadrul celei de-a patra ședințe, organizată în incinta Incubatorului de Afaceri Cahul. La ședință a fost prezentat raportul de progres al proiectului pentru trimestrul IV al anului 2018. De asemenea, a fost actualizat și aprobat Planul de implementare a proiectului pentru anul 2019. Ședința a fost prezidată de Sergiu Drangoi, președintele CDL al proiectului, vicepreședinte al raionului Cahul. În mesajul său de salut, președintele CDL a ținut să menționeze necesitatea participării active a fiecărei părți interesate în realizarea cu succes a proiectului.]]> 07.02.2019 14:11 Membrii CDL al proiectului de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în orașul Fălești, finanțat de UE, s-au întrunit în prima ședință din acest an <![CDATA[Membrii CDL al proiectului de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în orașul Fălești, finanțat de UE, s-au întrunit în prima ședință din acest an // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1658&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Membrii-CDL-al-proiectului-de-imbunatatire-a-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-sanitatie-in-oraul-Faleti-finantat-de-UE-s-au-intrunit-in-prima-edinta-din-acest-an/ Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în orașul Fălești” s-au întrunit joi, 7 februarie a.c., în incinta Primăriei orașului Fălești, pentru prima dată în acest an și pentru a patra oară de când a fot creat acest CDL. La ședință a fost prezentat raportul de monitorizare a proiectului pentru perioada octombrie-decembrie 2018, precum și activitățile din planul de implementare al proiectului pentru perioada ianuarie-martie a.c. Membrii CDL au mai discutat pe marginea raportului anual privind progresul proiectului și au oferit propuneri pentru implementarea proiectului în cursul anului 2019. Totodată, în cadrul ședinței a fost prezentat raportul anual către Uniunea Europeană privind progresul proiectului.]]> 07.02.2019 13:34 A fost semnat un acord adițional la contractul de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție pentru proiectul de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia, finanțat de Uniunea Europeană <![CDATA[A fost semnat un acord adițional la contractul de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție pentru proiectul de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia, finanțat de Uniunea Europeană // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1654&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-fost-semnat-un-acord-aditional-la-contractul-de-achizitionare-a-serviciilor-de-elaborare-a-documentatiei-tehnice-de-executie-pentru-proiectul-de-imbunatatire-a-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-in-oraul-Drochia-finantat-de-Uniunea-Europeana/ ADR Nord, Primăria orașului Drochia și SRL „Fluxproiect” au semnat marți, 5 februarie a.c., acordul adițional nr. 2 la contractul de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție pentru proiectul de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia (Lot NA2), încheiat între părți în data de 23 aprilie 2018. Acordul adițional a fost semnat întrucât, pe parcursul elaborării proiectului tehnic, s-a constatat necesitatea includerii unor volume suplimentare.]]> 05.02.2019 16:50 A avut loc recepția la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului “Construcția apeductului magistral Leova – Iargara” <![CDATA[A avut loc recepția la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului “Construcția apeductului magistral Leova – Iargara” // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1653&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-avut-loc-receptia-la-terminarea-lucrarilor-in-cadrul-proiectului-Constructia-apeductului-magistral-Leova-Iargara/ Miercuri, 30 ianuarie a.c., a avut loc recepția la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului investițional "Construcția apeductului magistral Leova - Iargara", implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud cu suportul Guvernului Federal al Germaniei, prin intermediul proiectului "Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), al Fondului Național pentru Dezvoltare Regională şi cu implicarea Consiliului raional Leova. Comisia de recepție, din componența căreia au făcut parte reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud și Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), ai Consiliului raional Leova și Primăriei Iargara, ai Inspecției de Stat în Construcții, Inspecției Ecologice, Serviciului Protecției Civile și Situații excepționale, ai Centrului de Sănătate Publică și altor instituții abilitate cu funcții de control, s-a întrunit în ședință și a verificat, în prezența antreprenorului, a managerului de proiect și responsabilului tehnic, executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legislației. ]]> 01.02.2019 16:48 A avut loc prima ședință a Comitetului de Monitorizare din 2019 în cadrul căreia s-a discutat progresul proiectului din perioada de raportare iulie – decembrie 2018 <![CDATA[A avut loc prima ședință a Comitetului de Monitorizare din 2019 în cadrul căreia s-a discutat progresul proiectului din perioada de raportare iulie – decembrie 2018 // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1651&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-avut-loc-prima-edinta-a-Comitetului-de-Monitorizare-din-2019-in-cadrul-careia-s-a-discutat-progresul-proiectului-din-perioada-de-raportare-iulie-decembrie-2018/ La 17 ianuarie 2019, membrii Comitetului de Monitorizare ai proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de către Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ) s-au întrunit într-o ședință de lucru cu partenerii pentru a discuta activitățile și progresul proiectului în perioada de raportare iulie – decembrie 2018 și activitățile planificate pentru perioada următoare. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), ai Agențiilor de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia), reprezentanții Academiei de Administrare Publică (AAP) și ai Universității Tehnice din Moldova (UTM), partenerii de dezvoltare și co-finanțatorii proiectului MSPL, precum și consultanții proiectului MSPL.]]> 18.01.2019 11:53 Au fost inițiate lucrările de construcție a rețelelor interioare de apeduct din comuna Lebedenco, raionul Cahul. Peste două mii de locuitori din satele Lebedenco, Hutulu și Ursoaia vor avea acces la apă potabilă <![CDATA[Au fost inițiate lucrările de construcție a rețelelor interioare de apeduct din comuna Lebedenco, raionul Cahul. Peste două mii de locuitori din satele Lebedenco, Hutulu și Ursoaia vor avea acces la apă potabilă // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1652&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Au-fost-initiate-lucrarile-de-constructie-a-retelelor-interioare-de-apeduct-din-comuna-Lebedenco-raionul-Cahul-Peste-doua-mii-de-locuitori-din-satele-Lebedenco-Hutulu-i-Ursoaia-vor-avea-acces-la-apa-potabila/ Startul lucrărilor de construcție a rețelelor interioare de aprovizionare cu apă a satelor Lebedenco, Hutului și Ursoaia din raionul Cahul a fost dat la 15 ianuarie a c. prin semnarea procesului-verbal de acordare a dreptului de acces și punere în posesie temporară a șantierului către antreprenor - consorțiul condus de SRL „Polimer Gaz Conducte", compania de proiectare SRL „Fluxproiect" și compania prestatoare de servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor "Verluxcons" SRL. În această ordine de idei, în ziua respectivă, la Cahul, s-a desfășurat o ședință cu participarea reprezentanților ADR Sud, a consultantului regional al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), a responsabililor din cadrul Consiliului raional Cahul și Primăriei comunei Lebedenco, a antreprenorului general, managerului de proiect, administrației SA „Apă Canal Cahul" și altor părți implicate.]]> 17.01.2019 11:50 ADR Sud a semnat noi contracte în vederea achiziționării serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul- Lebedenco Pelinei-Găvănoasa – Vulcănești (satele) - Alexandru Ioan Cuza și a rețelelor interioare ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca <![CDATA[ADR Sud a semnat noi contracte în vederea achiziționării serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul- Lebedenco Pelinei-Găvănoasa – Vulcănești (satele) - Alexandru Ioan Cuza și a rețelelor interioare ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1649&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/ADR-Sud-a-semnat-noi-contracte-in-vederea-achizitionarii-serviciilor-de-supraveghere-tehnica-a-lucrarilor-de-constructie-a-apeductului-magistral-Cahul-Lebedenco-Pelinei-Gavanoasa-Vulcaneti-satele-Alexandru-Ioan-Cuza-i-a-retelelor-interioare-ale-satelor-Lebedenco-Hutulu-Ursoaia-Pelinei-Satuc-Gavanoasa-Vladimirovca-i-Nicolaevca/ Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în persoana directorului Maria Culeșov, a semnat astăzi, 11 ianuarie, 2019, două contracte de antrepriză cu compania „Verluxcons" SRL, reprezentată de Vladimir Blișciac, în vederea achiziţionării serviciilor de responsabil tehnic în cadrul proiectului care vizează ]]> 14.01.2019 14:31 Buletin Informativ "Agricultură, Dezvoltare Regională și Mediu", Nr. 9, Ianuarie - Decembrie 2018 <![CDATA[Buletin Informativ "Agricultură, Dezvoltare Regională și Mediu", Nr. 9, Ianuarie - Decembrie 2018 // Dezvoltare regională]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1647&t=/Publicatii-i-resurse/Dezvoltare-regionala/Buletin-Informativ-Agricultura-Dezvoltare-Regionala-i-Mediu-Nr-9-Ianuarie-Decembrie-2018/ 28.12.2018 13:51 Un nou contract în valoare de circa 20 de milioane de lei a fost semnat în vederea construcției, cu suportul Guvernului Elveției și al comunei Lebedenco, a rețelelor interne din satele Lebedenco, Hutulu și Ursoaia din raionul Cahul <![CDATA[Un nou contract în valoare de circa 20 de milioane de lei a fost semnat în vederea construcției, cu suportul Guvernului Elveției și al comunei Lebedenco, a rețelelor interne din satele Lebedenco, Hutulu și Ursoaia din raionul Cahul // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1648&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Un-nou-contract-in-valoare-de-circa-20-de-milioane-de-lei-a-fost-semnat-in-vederea-constructiei-cu-suportul-Guvernului-Elvetiei-i-al-comunei-Lebedenco-a-retelelor-interne-din-satele-Lebedenco-Hutulu-i-Ursoaia-din-raionul-Cahul/ Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în persoana directorului Maria Culeșov, Consiliul Raional Cahul, reprezentat de președintele raionului, Ion Groza, și Primăria comunei Lebedenco, reprezentată de către primarul Alexandru Bondari, au semnat, recent, un nou contract de achiziționare a lucrărilor în valoare de 20 488 468,54 lei cu Consortiul condus de catre Societatea cu răspundere limitată ,,Polimer Gaz Conducte". Contractul de antrepriză a fost semnat în vederea construcției apeductului magistral Cahul-Lebedenco- Pelinei - Găvanoasa - Vulcănești (satele)- Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca din raionul Cahul (Etapa I, Faza II).]]> 27.12.2018 14:29 Comisia regională în domeniul Alimentare cu apă și canalizare s-a întrunit în ultima ședință din acest an <![CDATA[Comisia regională în domeniul Alimentare cu apă și canalizare s-a întrunit în ultima ședință din acest an // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1646&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Comisia-regionala-in-domeniul-Alimentare-cu-apa-i-canalizare-s-a-intrunit-in-ultima-edinta-din-acest-an/ Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (CRS/AAC) din Regiunea de Dezvoltare Sud, creată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), s-au întrunit vineri, 14 decembrie, la Leova, în cadrul celei de-a patra ședințe.]]> 20.12.2018 13:26