<![CDATA[Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova]]> http://www.serviciilocale.md/ 23.02.2018 ro http://www.serviciilocale.md/ Copyright (c) 2018 http://www.serviciilocale.md/A avut loc ședința Comitetului de Monitorizare a proiectului MSPL pentru perioada de raportare ianuarie – decembrie 2017 <![CDATA[A avut loc ședința Comitetului de Monitorizare a proiectului MSPL pentru perioada de raportare ianuarie – decembrie 2017 // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1507&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-avut-loc-edinta-Comitetului-de-Monitorizare-a-proiectului-MSPL-pentru-perioada-de-raportare-ianuarie-decembrie-2017/ La 23 februarie 2018 membrii Comitetului de Monitorizare ai proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL) implementat de către Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ) s-au întrunit într-o ședință de lucru cu partenerii pentru a discuta activitățile și progresul proiectului în perioada de raportare iulie – septembrie 2017 și activitățile planificate pentru octombrie-decembrie.]]> 22.02.2018 20:32 Împreună cu APL din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni, ADR Sud și MSPL/GIZ identifică soluții pentru depășirea provocărilor din sectorul Managementului Deșeurilor Solide <![CDATA[Împreună cu APL din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni, ADR Sud și MSPL/GIZ identifică soluții pentru depășirea provocărilor din sectorul Managementului Deșeurilor Solide // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1506&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Impreuna-cu-APL-din-raioanele-tefan-Voda-i-Caueni-ADR-Sud-i-MSPLGIZ-identifica-solutii-pentru-depairea-provocarilor-din-sectorul-Managementului-Deeurilor-Solide/ Soluționarea problemei gunoaielor și cea a necesității de instituire, în raioanele Ștefan Vodă și Căușeni din Regiunea de Dezvoltare Sud, a unui management eficient de gestionare a deșeurilor a fost subiectul consultărilor organizate recent de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) la Ștefan Vodă.]]> 22.02.2018 09:27 ADR Nord, MSPL/GIZ și autorități locale identifică soluții pentru depășirea provocărilor din sectorul Managementul deșeurilor solide în raioanele Fălești, Glodeni și Râșcani <![CDATA[ADR Nord, MSPL/GIZ și autorități locale identifică soluții pentru depășirea provocărilor din sectorul Managementul deșeurilor solide în raioanele Fălești, Glodeni și Râșcani // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1505&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/ADR-Nord-MSPLGIZ-i-autoritati-locale-identifica-solutii-pentru-depairea-provocarilor-din-sectorul-Managementul-deeurilor-solide-in-raioanele-Faleti-Glodeni-i-Racani/ Modalitățile de sprijin în soluționarea problemelor de gestionare a deșeurilor solide a fost tema unei ședințe de consultare ce a întrunit luni, 19 februarie, autorități publice locale din raioanele Fălești, Glodeni și Râșcani. Evenimentul a fost organizat de ADR Nord cu suportul Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Loca în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în incinta Consiliului raional Fălești.]]> 20.02.2018 11:23 Raport de progres Nr. 6, MSPL faza 2, Ianuarie - Decembrie 2017 <![CDATA[Raport de progres Nr. 6, MSPL faza 2, Ianuarie - Decembrie 2017 // Rapoarte de progres]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=69&id=1504&t=/Rapoarte-de-progres/Raport-de-progres-Nr-6-MSPL-faza-2-Ianuarie-Decembrie-2017/ 20.02.2018 11:22 Cu sprijinul UE, pînă la 200.000 de cetățeni vor beneficia de o infrastructură îmbunătățită în domeniul aprovizionării cu apă și a energiei <![CDATA[Cu sprijinul UE, pînă la 200.000 de cetățeni vor beneficia de o infrastructură îmbunătățită în domeniul aprovizionării cu apă și a energiei // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1503&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Cu-sprijinul-UE-pina-la-200000-de-cetateni-vor-beneficia-de-o-infrastructura-imbunatatita-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-i-a-energiei/ Proiectul finanțat de Uniunea Europeană "Construcția infrastructurii de Aprovizionare cu Apă și Canalizare, precum și de Eficiență Energetică în clădirile publice" este implementat în cooperare cu proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" MSPL. Obiectivul general este de a construi și pune în funcțiune 10 proiecte de infrastructură în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare și 8 proiecte în domeniul eficienței energetice în clădirile publice, selectate în urma procesului de planificarea regională. Ca urmare a implementării acestor proiecte pînă la 200.000 de cetățeni din aproximativ 22 localități din Republica Moldova vor deveni beneficiari ai acestor măsuri.]]> 15.02.2018 13:49 Planificarea locală și cooperarea inter-municipală a fost tematica unui atelier de lucru pentru organizațiile societății civile <![CDATA[Planificarea locală și cooperarea inter-municipală a fost tematica unui atelier de lucru pentru organizațiile societății civile // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1502&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Planificarea-locala-i-cooperarea-inter-municipala-a-fost-tematica-unui-atelier-de-lucru-pentru-organizatiile-societatii-civile/ La 8 februarie 2018 a avut loc un atelier de lucru cu tematica implicării societății civile în procesul de planificare locală și cooperare inter-municipală. Atelierul s-a organizat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ). La eveniment au participat reprezentanții organizațiilor societății civile, experții MSPL/GIZ pe termen scurt în domeniul implicării societății civile și consultanții regionali ai proiectului MLPS/GIZ. ]]> 08.02.2018 11:56 Raportul privind situația curentă în sectorul Alimentare cu apă și canalizare, prezentat membrilor Comisiei de specialitate a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud <![CDATA[Raportul privind situația curentă în sectorul Alimentare cu apă și canalizare, prezentat membrilor Comisiei de specialitate a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1501&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Raportul-privind-situatia-curenta-in-sectorul-Alimentare-cu-apa-i-canalizare-prezentat-membrilor-Comisiei-de-specialitate-a-Consiliului-Regional-pentru-Dezvoltare-Sud/ Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (CRS AAC) din Regiunea de Dezvoltare Sud s-au întrunit astăzi, 7 februarie, în incinta Consiliului Raional Cimișlia, în cadrul celei de-a doua ședințe. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), autorități publice locale, prestatori de servicii, reprezentanți GIZ și ADR Sud. În debutul ședinței, Serafima Tronza, consultant superior în cadrul Direcţiei politici de management integrat al resurselor de apă a MADRM, și-a exprimat încrederea că abordarea participativă în procesul de luare a deciziilor cu impact pentru regiune va contribui la consolidarea cooperării intercomunitare în domeniul AAC.]]> 07.02.2018 16:00 Raportul privind situația curentă în sectorul Alimentare cu apă și canalizare, prezentat membrilor Comisiei de specialitate a CRD Nord <![CDATA[Raportul privind situația curentă în sectorul Alimentare cu apă și canalizare, prezentat membrilor Comisiei de specialitate a CRD Nord // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1500&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Raportul-privind-situatia-curenta-in-sectorul-Alimentare-cu-apa-i-canalizare-prezentat-membrilor-Comisiei-de-specialitate-a-CRD-Nord/ Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (CRS AAC) din Regiunea de Dezvoltare Nord s-au întrunit marți, 6 februarie, în incinta ADR Nord, în cadrul celei de-a doua ședințe. La eveniment au mai participat reprezentanți din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), autorități publice locale, reprezentanți GIZ și ADR Nord. În debutul ședinței, Serafima Tronza, consultant superior în cadrul Direcţiei politici de management integrat al resurselor de apă a MADRM, și-a exprimat încrederea că abordarea participativă în procesul de luare a deciziilor cu impact pentru regiune va contribui la consolidarea ]]> 06.02.2018 14:43 Peste 30 de reprezentanți ai sectorului asociativ au participat la un seminar de instruire privind achizițiile publice <![CDATA[Peste 30 de reprezentanți ai sectorului asociativ au participat la un seminar de instruire privind achizițiile publice // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1499&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Peste-30-de-reprezentanti-ai-sectorului-asociativ-au-participat-la-un-seminar-de-instruire-privind-achizitiile-publice/ Procedurile de achiziții publice a fost tematica unui seminar de instruire organizat pentru peste 30 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile din Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud ale Republicii Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Petru Veverița, Consultant Național Superior GIZ/MSPL: „Rolul societății civile va fi unul foarte important și anume, organizațiile contractate vor avea drept sarcina principală monitorizarea proceselor de achiziții publice în conformita]]> 01.02.2018 16:43 Angajații Academiei de Administrare Publică instruiți în domeniul Managementului Calității <![CDATA[Angajații Academiei de Administrare Publică instruiți în domeniul Managementului Calității // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1497&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Angajatii-Academiei-de-Administrare-Publica-instruiti-in-domeniul-Managementului-Calitatii/ În perioada 17 - 30 ianuarie 2018, au fost organizate 4 Sesiuni de instruire pentru angajații Academiei de Administrare Publică în domeniul Managementului Calității.]]> 31.01.2018 17:51 Procedurile de achiziții publice este tematica unui seminar de instruire organizat în cadrul proiectului MSPL pentru reprezentanții Autorităților Publice Locale <![CDATA[Procedurile de achiziții publice este tematica unui seminar de instruire organizat în cadrul proiectului MSPL pentru reprezentanții Autorităților Publice Locale // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1496&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Procedurile-de-achizitii-publice-este-tematica-unui-seminar-de-instruire-organizat-in-cadrul-proiectului-MSPL-pentru-reprezentantii-Autoritatilor-Publice-Locale/ Procedurile de achiziții publice este tematica unui seminar de instruire organizat în cadrul proiectului proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL) pentru reprezentanții Autorităților Publice Locale.]]> 31.01.2018 14:51 Noi valențe în cooperarea Academiei de Administrare Publică și GIZ <![CDATA[Noi valențe în cooperarea Academiei de Administrare Publică și GIZ // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1498&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Noi-valente-in-cooperarea-Academiei-de-Administrare-Publica-i-GIZ/ La 23 ianuarie 2018, rectorul Academiei de Administrare Publică (APA), Oleg Balan a avut o întâlnire cu Christina Otto, managerul de proiect „Modernizarea serviciilor publice în Republica Moldova” (MSPL), implentat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Din delegație MSPL/GIZ au mai făcut parte Alexandr Muravschi, consultant național superior în domeniul politicii de coordonare a dezvoltării regionale, Simon Boehler, consultant internațional în dezvoltarea capacităților și Tatiana Bîlba, consultant.]]> 24.01.2018 17:58 Licitație publică internațională nr. MSPL/GIZ/S/NA/001 Achiziționarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă în localitățile: Fălești (Lot NA 1), Drochia (Lot NA 2), Edineț (Lot NA 3) <![CDATA[Licitație publică internațională nr. MSPL/GIZ/S/NA/001 Achiziționarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă în localitățile: Fălești (Lot NA 1), Drochia (Lot NA 2), Edineț (Lot NA 3) // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1494&t=/Anunturi/Tendere/Licitatie-publica-internationala-nr-MSPLGIZSNA001-Achizitionarea-serviciilor-de-elaborare-a-proiectului-tehnic-de-executie-pentru-reabilitarea-i-extinderea-sistemelor-de-aprovizionare-cu-apa-in-localitatile-Faleti-Lot-NA-1-Drochia-Lot-NA-2-Edinet-Lot-NA-3/ 24.01.2018 09:33 Licitația Publică inițiată în vederea implementării proiectelor de Eficiență Energetică în raioanele Leova și Basarabeasca, cu finanțare din fondurile Uniunii Europene, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) <![CDATA[Licitația Publică inițiată în vederea implementării proiectelor de Eficiență Energetică în raioanele Leova și Basarabeasca, cu finanțare din fondurile Uniunii Europene, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1493&t=/Anunturi/Tendere/Licitatia-Publica-initiata-in-vederea-implementarii-proiectelor-de-Eficienta-Energetica-in-raioanele-Leova-i-Basarabeasca-cu-finantare-din-fondurile-Uniunii-Europene-prin-intermediul-Agentiei-de-Cooperare-Internationala-a-Germaniei-GIZ/ 17.01.2018 16:18 LICITAȚIE PUBLICĂ nr. MSPL/GIZ/S/CA/001. Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare pentru Construcția sistemului de sanitație și stației de epurare în s. Ustia, (Lot CA 1), Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Ungheni, (Lot CA 2), Extinderea serviciilor de apă și de canalizare în or. Călărași (Lot CA 3) <![CDATA[LICITAȚIE PUBLICĂ nr. MSPL/GIZ/S/CA/001. Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare pentru Construcția sistemului de sanitație și stației de epurare în s. Ustia, (Lot CA 1), Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Ungheni, (Lot CA 2), Extinderea serviciilor de apă și de canalizare în or. Călărași (Lot CA 3) // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1492&t=/Anunturi/Tendere/LICITAIE-PUBLICA-nr-MSPLGIZSCA001-Contractarea-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-potabila-i-canalizare-pentru-Constructia-sistemului-de-sanitatie-i-statiei-de-epurare-in-s-Ustia-Lot-CA-1-Imbunatatirea-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-in-oraul-Ungheni-Lot-CA-2-Extinderea-serviciilor-de-apa-i-de-canalizare-in-or-Calarai-Lot-CA-3/ 09.01.2018 17:04 LICITAȚIE PUBLICĂ nr. MSPL/GIZ/S/CE/001. Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni ( Lot CE 1), Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Strășeni (Lot CE 2), Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” , or. Șoldănești (Lot CE 3), Liceul teoretic „Holercani”, s.Holercani (Lot CE 4) <![CDATA[LICITAȚIE PUBLICĂ nr. MSPL/GIZ/S/CE/001. Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni ( Lot CE 1), Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Strășeni (Lot CE 2), Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” , or. Șoldănești (Lot CE 3), Liceul teoretic „Holercani”, s.Holercani (Lot CE 4) // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1491&t=/Anunturi/Tendere/LICITAIE-PUBLICA-nr-MSPLGIZSCE001-Contractarea-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-creterii-eficientei-energetice-pentru-Liceul-Teoretic-Mihai-Eminescu-mun-Ungheni-Lot-CE-1-Liceul-Teoretic-Ion-Vatamanu-or-Straeni-Lot-CE-2-Liceul-Teoretic-Alexei-Mateevici-or-oldaneti-Lot-CE-3-Liceul-teoretic-Holercani-sHolercani-Lot-CE-4/ 09.01.2018 16:56 Buletin Informativ "Dezvoltare Regională", Nr. 8, Iulie - Decembrie 2017 <![CDATA[Buletin Informativ "Dezvoltare Regională", Nr. 8, Iulie - Decembrie 2017 // Dezvoltare regională]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1490&t=/Publicatii-i-resurse/Dezvoltare-regionala/Buletin-Informativ-Dezvoltare-Regionala-Nr-8-Iulie-Decembrie-2017/ 31.12.2017 11:47 Concurs pentru înscrierea în calitate de formator la Programul de formare în domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Actorilor din domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice <![CDATA[Concurs pentru înscrierea în calitate de formator la Programul de formare în domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Actorilor din domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice // Concursuri]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=147&id=1489&t=/Anunturi/Concursuri/Concurs-pentru-inscrierea-in-calitate-de-formator-la-Programul-de-formare-in-domeniul-Eficientei-Energetice-a-Cladirilor-Publice-in-cadrul-Programului-National-de-Cretere-a-Capacitatilor-Actorilor-din-domeniul-Eficientei-Energetice-a-Cladirilor-Publice/ 26.12.2017 14:18 Documentația de licitație pentru cinci proiecte ce urmează să fie finanțate de Uniunea Europeană, aprobată de grupurile de lucru <![CDATA[Documentația de licitație pentru cinci proiecte ce urmează să fie finanțate de Uniunea Europeană, aprobată de grupurile de lucru // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1488&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Documentatia-de-licitatie-pentru-cinci-proiecte-ce-urmeaza-sa-fie-finantate-de-Uniunea-Europeana-aprobata-de-grupurile-de-lucru/ Grupurile de lucru formate în cadrul a cinci proiecte ce urmează să fie implementate de către ADR Nord cu suportul GIZ în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) și finațate de Uniunea Europeană s-au reunit joi, 21 decembrie, în incinta ADR Nord, pentru a aproba documentația de licitație privind elaborarea proiectelor tehnice pentru lucrările de construcție în cadrul proiectelor selectate. La prima ședință au participat grupurile de lucru formate în cadrul a două proiecte de Eficiența energetică în clădirile publice (EECP), iar la cea de-a doua ședință au luat parte grupurile de lucru a trei proiecte de Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC).]]> 21.12.2017 15:27 Consorțiul organizațiilor obștești care va promova implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne, prezentat la ADR Nord <![CDATA[Consorțiul organizațiilor obștești care va promova implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne, prezentat la ADR Nord // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1487&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Consortiul-organizatiilor-obteti-care-va-promova-implicarea-societatii-civile-in-procesul-de-furnizare-a-serviciilor-publice-locale-moderne-prezentat-la-ADR-Nord/ Organizaţia neguvernamentală Institutul de Cercetări și Consultanţă în Management „Business Consulting Institute” (BCI), selectată prin concurs de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) cu scopul de a promova implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne în Regiunea de Dezvoltare Nord, a fost prezentată miercuri, 20 decembrie, în cadrul primei ședințe de lucru la Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord. Conform contractului, BCI în consorțiu cu Centrul de Orientare și Promovare Europeană (COPE) „Dialog" și Asociația obștească (AO) „Demos” vor facilita mobilizarea comunității în cadrul a șase proiecte implementate în Regiunea de Dezvoltare Nord cu suportul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL),]]> 21.12.2017 09:43 A fost prezentat ONG-ul care va promova implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne <![CDATA[A fost prezentat ONG-ul care va promova implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1486&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-fost-prezentat-ONG-ul-care-va-promova-implicarea-societatii-civile-in-procesul-de-furnizare-a-serviciilor-publice-locale-moderne/ La sediul Agenției de Devoltare Regională Centru (ADR Centru) a avut loc o ședință de lucru având drept grup țintă reprezentanți ai ADR Centru, proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și reprezentanți ai societății civile. În cadrul ședinței a fost prezentat ONG-ul care a fost selectat – Institutului de Dezvoltare Urbană (IDU) – în scopul de a promova implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne. Pe parcursul contractului, IDU va facilita mobilizarea comunității în cadrul proiectelor implementate cu suportul GIZ în domeniul Eficiența Energetică a clădirilor publice și Asigurare cu Apă și Canalizare în Regiunea Centru.]]> 19.12.2017 17:44 Un Acord de delegare a fost semnat între Germania și UE în vederea unui acces sporit al cetățenilor Republicii Moldova la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare, dar și cele de eficiență energetică în clădirile publice <![CDATA[Un Acord de delegare a fost semnat între Germania și UE în vederea unui acces sporit al cetățenilor Republicii Moldova la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare, dar și cele de eficiență energetică în clădirile publice // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1485&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Un-Acord-de-delegare-a-fost-semnat-intre-Germania-i-UE-in-vederea-unui-acces-sporit-al-cetatenilor-Republicii-Moldova-la-servicii-imbunatatite-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-dar-i-cele-de-eficienta-energetica-in-cladirile-publice/ Un Acord de delegare a fost semnat între Germania și UE în vederea unui acces sporit al cetățenilor Republicii Moldova la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare, dar și cele de eficiență energetică în clădirile publice. Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova au semnat Acordul de delegare (finanțare) privind lucrările de construcție în cadrul proiectelor ce țin de domeniul aprovizionare cu apă și canalizare (AAP) și eficiența energetică (EE) în cele ]]> 15.12.2017 14:53 Comunicatorii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și ADR-urilor au învățat despre tehnici de design, machetare și vizualizare a informației <![CDATA[Comunicatorii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și ADR-urilor au învățat despre tehnici de design, machetare și vizualizare a informației // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1484&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Comunicatorii-Ministerului-Agriculturii-Dezvoltarii-Regionale-i-Mediului-i-ADR-urilor-au-invatat-despre-tehnici-de-design-machetare-i-vizualizare-a-informatiei/ Specialiștii în comunicare din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) au participat la un atelier de lucru, care a avut drept tematică „Tehnici de design, machetare și vizualizare a informației și datelor”. Pe parcursul celor două zile, 12-13 decembrie, Corneliu Comendant, instructorul și facilitatorul sesiunii de instruire, le-a vorbit participanților despre cele mai noi tehnici de design. De asemenea, au fost explicate principiile de bază privind pregătirea conținutului pentru machetare, elaborarea infograficelor, prelucrarea fotografiilor și metode novative de vizualizare a informației și datelor. ]]> 13.12.2017 15:01 Cu suportul Guvernului Germaniei, municipiul Ungheni va beneficia de servicii calitative de aprovizionare cu apă și canalizare și de management al deșeurilor solide <![CDATA[Cu suportul Guvernului Germaniei, municipiul Ungheni va beneficia de servicii calitative de aprovizionare cu apă și canalizare și de management al deșeurilor solide // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1483&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Cu-suportul-Guvernului-Germaniei-municipiul-Ungheni-va-beneficia-de-servicii-calitative-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-i-de-management-al-deeurilor-solide/ La 11 decembrie 2017, în municipiul Ungheni a avut loc înmânarea oficială a două autospeciale pentru întreprinderile municipale „Apă-Canal” Ungheni și „AVE” Ungheni. Autospecialele au fost oferite Primăriei minicipiului Ungheni de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) și vor avea drept utilitate colectarea deșeurilor solide și întreținerea rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare. La eveniment au participat reprezentanții administrației publice locale de nivel I și II; ai Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM); ambasadoarea Republicii Federale Germania în Republica Moldova; ai Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru; conducerea proiectului MSPL și cetățenii municipiului Ungheni. ]]> 11.12.2017 16:35 Agenția de Dezvoltare Regională Centru și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu suportul Uniunii Europene, au semnat un Acord de Finanțare în vederea asigurării accesului sporit al cetățenilor la servicii îmbunătățite de apă și canalizare și de eficiență energetică <![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Centru și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu suportul Uniunii Europene, au semnat un Acord de Finanțare în vederea asigurării accesului sporit al cetățenilor la servicii îmbunătățite de apă și canalizare și de eficiență energetică // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1482&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Agentia-de-Dezvoltare-Regionala-Centru-i-Agentia-de-Cooperare-Internationala-a-Germaniei-GIZ-cu-suportul-Uniunii-Europene-au-semnat-un-Acord-de-Finantare-in-vederea-asigurarii-accesului-sporit-al-cetatenilor-la-servicii-imbunatatite-de-apa-i-canalizare-i-de-eficienta-energetica/ Astăzi, 8 decembrie, a fost semnat Acordul de Finanțare între Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) privind elaborarea proiectelor tehnice și a documentației de licitație pentru lucrările de construcție pentru proiectele selectate ce țin de domeniul aprovizionare cu apă și canalizare și eficiență energetică în regiunea Centru, care urmează să fie implementate de ADR Centru cu suportul GIZ în cadrul proiectului 'Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova’ (MSPL) și finanțate de Uniunea Europeană.]]> 08.12.2017 15:40 Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu suportul Uniunii Europene, au semnat un Acord de Finanțare în vederea asigurării accesului sporit al cetățenilor la servicii îmbunătățite de apă și canalizare și de eficiență energetică <![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu suportul Uniunii Europene, au semnat un Acord de Finanțare în vederea asigurării accesului sporit al cetățenilor la servicii îmbunătățite de apă și canalizare și de eficiență energetică // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1481&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Agentia-de-Dezvoltare-Regionala-Nord-i-Agentia-de-Cooperare-Internationala-a-Germaniei-GIZ-cu-suportul-Uniunii-Europene-au-semnat-un-Acord-de-Finantare-in-vederea-asigurarii-accesului-sporit-al-cetatenilor-la-servicii-imbunatatite-de-apa-i-canalizare-i-de-eficienta-energetica/ Astăzi, 8 decembrie, a fost semnat Acordul de Finanțare între Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) privind elaborarea proiectelor tehnice și a documentației de licitație pentru lucrările de construcție pentru proiectele selectate ce țin de domeniul aprovizionare cu apă și canalizare și eficiență energetică în regiunea Nord, care urmează să fie implementate de către ADR Nord cu suportul GIZ în cadrul proiectului 'Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova’ (MSPL) și finațate de Uniunea Europeană.]]> 08.12.2017 14:58 Primele rezultate ale proiectelor de dezvoltare regională <![CDATA[Primele rezultate ale proiectelor de dezvoltare regională // Dezvoltare regională]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=55&id=1480&t=/Stiri-Galerii-foto/Noutati-pe-domenii/Dezvoltare-regionala/Primele-rezultate-ale-proiectelor-de-dezvoltare-regionala/ 05.12.2017 16:43 Consultări publice pentru sistemul de Management Integrat al Deșeurilor pentru Zona de Management a Deșeurilor (ZMD) 8 <![CDATA[Consultări publice pentru sistemul de Management Integrat al Deșeurilor pentru Zona de Management a Deșeurilor (ZMD) 8 // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1478&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Consultari-publice-pentru-sistemul-de-Management-Integrat-al-Deeurilor-pentru-Zona-de-Management-a-Deeurilor-ZMD-8/ În perioada 1-2 decembrie, în Regiunea de Dezvotare Nord a țării s-au organizat consultări publice privind Documentația Evaluării Impactului asupra Mediului (DEIM) pentru sistemul de management integrat al deșeurilor pentru Zona de Management a Deșeurilor (ZMD) 8. La eveniment au participat reprezentanții Administrației Publice Locale de nivel I și II din raioanele Edineț, Briceni, Ocnița și Dondușeni; reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și ai Agenției de Dezvoltare Reginală (ADR) Nord; precum și consultații proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, impementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). ]]> 04.12.2017 14:47 Ghidul Ofertantului <![CDATA[Ghidul Ofertantului // Achiziţii publice]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=71&id=1477&t=/Publicatii-i-resurse/Achizitii-publice/Ghidul-Ofertantului/ 01.12.2017 14:27 Peste 20.000 de locuitori din Regiunea de Dezvoltare Sud vor avea acces la servicii de apă și canalizare în viitorul apropiat <![CDATA[Peste 20.000 de locuitori din Regiunea de Dezvoltare Sud vor avea acces la servicii de apă și canalizare în viitorul apropiat // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1476&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Peste-20000-de-locuitori-din-Regiunea-de-Dezvoltare-Sud-vor-avea-acces-la-servicii-de-apa-i-canalizare-in-viitorul-apropiat/ Astăzi, în incinta Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a fost semnat contactul de antrepriză pentru lucrările ”Construcția apeductului Magistral Leova Iargara”. Valoarea totală a contractului este de circa 3 milioane Euro sau peste 60 milioane de lei, dintre care 2,4 milioane Euro sunt oferite de Guvernul Republicii Federale Germania prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) iar 600 mii euro sunt alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) și de Consiliul raional Leova.]]> 01.12.2017 14:20