<![CDATA[Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova]]> http://www.serviciilocale.md/ 20.09.2017 ro http://www.serviciilocale.md/ Copyright (c) 2017 http://www.serviciilocale.md/Cu suportul partenerilor de dezvoltare S.A. „Apa-Canal” Cahul va avea un Plan de Dezvoltare a Capacitatilor instituționale <![CDATA[Cu suportul partenerilor de dezvoltare S.A. „Apa-Canal” Cahul va avea un Plan de Dezvoltare a Capacitatilor instituționale // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1428&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Cu-suportul-partenerilor-de-dezvoltare-SA-Apa-Canal-Cahul-va-avea-un-Plan-de-Dezvoltare-a-Capacitatilor-institutionale/ La 6 septembrie 2017, la Cahul, în cadrul unui atelier de lucru, a fost prezentat proiectul Planului de Dezvoltare a Capacitatilor Societății pe Acțiunii (S.A.) „Apa-Canal” Cahul. La eveniment au participat autoritățile publice locale, reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, angajații S.A. „Apa-Canal” Cahul, reprezentanții băncii germane de investiții KfW, ai Agenţiei Elveţiane pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și consultanții proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).]]> 07.09.2017 12:03 Achizițiile publice este tematica unui seminar de instruire organizat în cadrul proiectului MSPL pentru personalul MADRM și ADR-uri <![CDATA[Achizițiile publice este tematica unui seminar de instruire organizat în cadrul proiectului MSPL pentru personalul MADRM și ADR-uri // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1427&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Achizitiile-publice-este-tematica-unui-seminar-de-instruire-organizat-in-cadrul-proiectului-MSPL-pentru-personalul-MADRM-i-ADR-uri/ În perioada 6 – 8 Septembrie 2017, personalul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) vor participa la cursul de instruire în achizițiile publice pentru a se familiariza cu Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice şi a Manualului de proceduri privind achizițiile publice în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” MSPL.]]> 06.09.2017 15:32 Raport de progres Nr. 4, MSPL faza 2, Aprilie - Iunie 2017 <![CDATA[Raport de progres Nr. 4, MSPL faza 2, Aprilie - Iunie 2017 // Rapoarte de progres]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=69&id=1425&t=/Rapoarte-de-progres/Raport-de-progres-Nr-4-MSPL-faza-2-Aprilie-Iunie-2017/ 21.08.2017 16:25 A avut loc ședința Comitetului de Monitorizare a proiectului MSPL pentru trimestrul II al anului 2017 <![CDATA[A avut loc ședința Comitetului de Monitorizare a proiectului MSPL pentru trimestrul II al anului 2017 // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1424&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-avut-loc-edinta-Comitetului-de-Monitorizare-a-proiectului-MSPL-pentru-trimestrul-II-al-anului-2017/ La 10 august 2017 membrii Comitetului de Monitorizare ai proiectului „Modernizare serviciilor publice locale din Republica Moldova” (MSPL) – implementat de către Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ) – s-au întrunit într-o ședință de lucru. Scopul acesteia a fost discutarea rezultatelor și progresului proiectului în perioada de raportare aprilie – iunie 2017 și activitățile planificate pentru următorul trimestru. ]]> 10.08.2017 12:00 CONSULTARE. Cererea și Proiectul programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea „Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de management a deșeurilor 8, Regiunea de Dezvoltare Nord” <![CDATA[CONSULTARE. Cererea și Proiectul programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea „Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de management a deșeurilor 8, Regiunea de Dezvoltare Nord” // Consultări publice]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=215&id=1421&t=/Anunturi/Consultari-publice/CONSULTARE-Cererea-i-Proiectul-programului-de-realizare-a-evaluarii-impactului-asupra-mediului-pentru-activitatea-Crearea-sistemului-de-management-integrat-al-deeurilor-pentru-zona-de-management-a-deeurilor-8-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord/ Consiliul Raional Dondușeni, în calitate de inițiator al activității planificate, anunță publicul interesat despre posibilitatea consultării Cererii și Proiectului programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată „Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de management a deșeurilor 8, Regiunea de Dezvoltare Nord”.]]> 30.07.2017 10:13 În comuna Costești, raionul Rîșcani, au fost inaugurate o stație de epurare și rețele de canalizare cu o lungime de 20,7 km, cu suportul Guvernului Germaniei <![CDATA[În comuna Costești, raionul Rîșcani, au fost inaugurate o stație de epurare și rețele de canalizare cu o lungime de 20,7 km, cu suportul Guvernului Germaniei // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1419&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/In-comuna-Costeti-raionul-Ricani-au-fost-inaugurate-o-statie-de-epurare-i-retele-de-canalizare-cu-o-lungime-de-207-km-cu-suportul-Guvernului-Germaniei/ Rețelele de canalizare și stația de epurare a apelor uzate din comuna Costești, raionul Rîșcani, au fost inaugurate joi, 27 iulie, în contextul Zilei dreptului universal al omului la apă şi salubrizare. Măsurile investiționale au fost implementate de ADR Nord cu suportul Guvernului Republicii Federale Germania prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).]]> 27.07.2017 18:44 Cu suportul financiar al Uniunii Europene a fost lansată etapa de elaborare a proiectelor tehnice și documentației de licitație pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Centru și Sud <![CDATA[Cu suportul financiar al Uniunii Europene a fost lansată etapa de elaborare a proiectelor tehnice și documentației de licitație pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Centru și Sud // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1418&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Cu-suportul-financiar-al-Uniunii-Europene-a-fost-lansata-etapa-de-elaborare-a-proiectelor-tehnice-i-documentatiei-de-licitatie-pentru-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord-Centru-i-Sud/ În perioada 19-26 iulie 2017, ca urmare a Acordului de Grant semnat între Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Delegația Uniunii Europene (UE) în Republica Moldova privind „Elaborarea proiectelor tehnice și a documentației de licitație pentru lucrările de construcție în cadrul proiectelor selectate ce țin de domeniul aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și eficiența energetică (EE) în cele trei Regiuni de Dezvoltare din Republica Moldova”, au avut loc Ședințele regionale de lansare pentru implementarea Acțiunii finanțate de UE, care urmează să fie realizată prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL).]]> 26.07.2017 17:15 ANUNŢ PUBLIC <![CDATA[ANUNŢ PUBLIC // Consultări publice]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=215&id=1420&t=/Anunturi/Consultari-publice/ANUNT-PUBLIC/ Consiliul Raional Ungheni în calitate de inițiator al activității planificate anunță publicul interesat despre posibilitatea consultării Cererii și Proiectului programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată "Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de management a deșeurilor 5, Regiunea de Dezvoltare Centru.]]> 26.07.2017 10:05 A avut loc Ședința de lansare pentru elaborarea documentației tehnice pentru 18 proiecte din domeniul AAC și EE care vor fi finanțate de Uniunea Europeană <![CDATA[A avut loc Ședința de lansare pentru elaborarea documentației tehnice pentru 18 proiecte din domeniul AAC și EE care vor fi finanțate de Uniunea Europeană // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1417&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-avut-loc-edinta-de-lansare-pentru-elaborarea-documentatiei-tehnice-pentru-18-proiecte-din-domeniul-AAC-i-EE-care-vor-fi-finantate-de-Uniunea-Europeana/ Astăzi, 18 iulie 2017, ca urmare a Acordului de Grant semnat între Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Delegația Uniunii Europene (UE) în Republica Moldova privind „Elaborarea proiectelor tehnice și a documentației de licitație pentru lucrările de construcție în cadrul proiectelor selectate ce țin de domeniul aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și eficiența energetică (EE) în cele trei Regiuni de Dezvoltare din Republica Moldova”, a avut loc Ședința de lansare pentru implementarea Acțiunii finanțate de UE, care urmează să fie realizată prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL).]]> 18.07.2017 17:09 Atelier de lucru pentru reprezentanții MDRC și ADR-uri privind implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale <![CDATA[Atelier de lucru pentru reprezentanții MDRC și ADR-uri privind implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1416&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Atelier-de-lucru-pentru-reprezentantii-MDRC-i-ADR-uri-privind-implicarea-societatii-civile-in-procesul-de-furnizare-a-serviciilor-publice-locale/ Urmare a atelierului de lucru cu privire la implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne organizat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, la care au participat aproximativ 30 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile, astăzi, 13 iulie, a avut fost desfășurat atelierul de lucru cu aceeași tematică, însă având drept grup țintă reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR).]]> 13.07.2017 15:55 Societatea civilă va fi implicată mai activ în procesul de furnizare a serviciilor publice locale <![CDATA[Societatea civilă va fi implicată mai activ în procesul de furnizare a serviciilor publice locale // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1415&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Societatea-civila-va-fi-implicata-mai-activ-in-procesul-de-furnizare-a-serviciilor-publice-locale/ Aproximativ 30 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile au participat la un atelier de lucru care a avut drept tematică implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Petru Veveriță, Consultant Național Superior MSPL/GIZ a făcut o descrierea succintă a proiectului MSPL, inclusiv lecțiile învățate în cadrul primei faze a implementării și a menționat că: „...scopul evenimentului de astăzi are la bază anunțarea concursului pentru organizațiile societății civile care se vor implica în procesele de furnizare a serviciilor publice locale pentru proiectele care vor beneficia de suportul proiectului MSPL”.]]> 11.07.2017 12:08 23 angajați ai 18 operatori de servicii de aprovizionare cu apă și canalizare au fost instruiți în domeniul managementului resurselor umane <![CDATA[23 angajați ai 18 operatori de servicii de aprovizionare cu apă și canalizare au fost instruiți în domeniul managementului resurselor umane // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1413&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/23-angajati-ai-18-operatori-de-servicii-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-au-fost-instruiti-in-domeniul-managementului-resurselor-umane/ În perioada 27-29 iunie 2017, 23 angajați ai 18 operatori de servicii de aprovizionare cu apă și canalizare au fost instruiți în domeniul managementului resurselor umane. Sesiunea de instruire a fost organizată în cadrul „Programului național de creștere a capacităților operatorilor din domeniul aprovizionare cu apă și canalizare”. Programul acordă sprijin calificat și eficient întreprinderilor furnizoare de servicii de alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal (AMAC) și beneficiază de suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL).]]> 30.06.2017 09:59 Licitația nr. 83261510 pentru implicarea Organizațiilor Societății Civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale în cele patru Regiuni de Dezvoltare (Nord, Centru, Sud și Găgăuzia) <![CDATA[Licitația nr. 83261510 pentru implicarea Organizațiilor Societății Civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale în cele patru Regiuni de Dezvoltare (Nord, Centru, Sud și Găgăuzia) // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1414&t=/Anunturi/Tendere/Licitatia-nr-83261510-pentru-implicarea-Organizatiilor-Societatii-Civile-in-procesul-de-furnizare-a-serviciilor-publice-locale-in-cele-patru-Regiuni-de-Dezvoltare-Nord-Centru-Sud-i-Gagauzia/ 28.06.2017 16:28 Un Acord de Finanțare a fost semnat între Germania și UE în vederea unui acces sporit al cetățenilor Republicii Moldova la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare și de eficiență energetică în clădirile publice <![CDATA[Un Acord de Finanțare a fost semnat între Germania și UE în vederea unui acces sporit al cetățenilor Republicii Moldova la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare și de eficiență energetică în clădirile publice // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1412&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Un-Acord-de-Finantare-a-fost-semnat-intre-Germania-i-UE-in-vederea-unui-acces-sporit-al-cetatenilor-Republicii-Moldova-la-servicii-imbunatatite-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-i-de-eficienta-energetica-in-cladirile-publice/ Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova au semnat Acordul de Grant privind 'Elaborarea proiectelor tehnice și a documentației de licitație pentru lucrările de construcție în cadrul proiectelor selectate ce țin de domeniul aprovizionare cu apă și canalizare (AAP) și eficiența energetică (EE) în cele trei Regiuni de Dezvoltare din Republica Moldova’, care urmează să fie implementate prin intermediul proiectului 'Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova’ (MSPL). Bugetul total al Acțiunii vizate este de 3,500,000 Euro oferite de Uniunea Europeană și 325,000 Euro – de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare. Implementarea acesteia este prevăzută pe durata unei perioade de 18 luni. ]]> 27.06.2017 12:06 A avut loc cea de-a doua ședință a Comitetului Director a proiectului MSPL din 2017 <![CDATA[A avut loc cea de-a doua ședință a Comitetului Director a proiectului MSPL din 2017 // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1410&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-avut-loc-cea-de-a-doua-edinta-a-Comitetului-Director-a-proiectului-MSPL-din-2017/ La 23 iunie 2017, membrii Comitetului Director ai proiectului „Modernizare serviciilor publice locale în Republica Moldova" (MSPL) s-au întrunit în cea de-a doua ședință de lucru din acest an. La eveniment au participat miniștri din cadrul Guvernului Republicii Moldova, reprezentanți ]]> 23.06.2017 16:29 Cu suportul Guvernului Germaniei locuitorii orașului Cahul și satului Roșu vor beneficia de servicii calitative de apă potabilă și canalizare <![CDATA[Cu suportul Guvernului Germaniei locuitorii orașului Cahul și satului Roșu vor beneficia de servicii calitative de apă potabilă și canalizare // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1409&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Cu-suportul-Guvernului-Germaniei-locuitorii-oraului-Cahul-i-satului-Rou-vor-beneficia-de-servicii-calitative-de-apa-potabila-i-canalizare/ La 15 iunie 2017, a avut loc inaugurarea Stației de tratare a apei potabile din orașul Cahul și a Sistemului de canalizare din satul Roșu. Ambele măsuri investiționale au fost implementate de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, Primăria orașului Cahul și Primăria satului Roșu, cu suportul Guvernului Republicii Federale a Germaniei prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). La eveniment au participat reprezentanții misiunilor diplomatice în Republica Moldova și parteneri de dezvoltare, reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, ADR Sud, administrațiile publice locale din orașul Cahul și satului Roșu și ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei.]]> 15.06.2017 18:08 Peste 100 de locuitori ai satului Cobîlea au participat la o acțiune de salubrizare de Ziua Mondială a Mediului <![CDATA[Peste 100 de locuitori ai satului Cobîlea au participat la o acțiune de salubrizare de Ziua Mondială a Mediului // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1408&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Peste-100-de-locuitori-ai-satului-Cobilea-au-participat-la-o-actiune-de-salubrizare-de-Ziua-Mondiala-a-Mediului/ La 3 iunie 2017, echipa proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) a organizat împreună cu primăria satului Cobîlea, raionul Șoldănești și S.A „Salubritate Şoldăneşti” un eveniment de salubrizare pe teritoriul localității. La eveniment au participat peste 100 locuitori ai satului Cobîlea. Angela Ababei, primarul satului Cobîlea: „Sunt foarte mîndră de faptul că cobîlenii au răspuns inițiativei de a ieși și participa la această activitate. Cred că cei peste 100 de locuitori care sunt aici arată că oamenilor le pasă de mediul înconjurător. Sunt sigură că această campanie va avea un efect pozitiv asupra localității și locuitorilor din Cobîlea.]]> 05.06.2017 14:58 Conducerea proiectului MSPL și reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții au efectuat o vizită de lucru în Regiunea de Dezvoltare Nord <![CDATA[Conducerea proiectului MSPL și reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții au efectuat o vizită de lucru în Regiunea de Dezvoltare Nord // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1407&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Conducerea-proiectului-MSPL-i-reprezentanti-ai-Bancii-Europene-de-Investitii-au-efectuat-o-vizita-de-lucru-in-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord/ Manageri ai proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și reprezentanții Băncii Europene de Investiții (BEI) au efectuat o vizită de lucru în Regiunea de Dezvoltare Nord. Din componența delegației care a reprezentat proiectul MSPL au făcut parte Philipp Johannsen, director de țară al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și managerul proiectului MSPL, Alexandr Muravschi, consultant național superior în domeniul politicii de coordonare a dezvoltării regionale, și Petru Veverița, consultant național superior în programare și planificare regională. De asemenea, la vizita de lucru a participat și Tamara Guvir, reprezentantă a BEI.]]> 01.06.2017 14:00 Utilizarea aplicațiilor interactive în procesul de instruire <![CDATA[Utilizarea aplicațiilor interactive în procesul de instruire // Descentralizare]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=57&id=1405&t=/Stiri-Galerii-foto/Noutati-pe-domenii/Descentralizare/Utilizarea-aplicatiilor-interactive-in-procesul-de-instruire/ 30.05.2017 12:58 Vizita reprezentanților proiectului MSPL și partenerilor de dezvoltare în Regiunea de Dezvoltare Centru <![CDATA[Vizita reprezentanților proiectului MSPL și partenerilor de dezvoltare în Regiunea de Dezvoltare Centru // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1406&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Vizita-reprezentantilor-proiectului-MSPL-i-partenerilor-de-dezvoltare-in-Regiunea-de-Dezvoltare-Centru/ La 24 mai 2017, reprezentanții proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ) și reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare (donatori ai proiectului MSPL) au efectuat o vizită de lucru în Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC). Vizita s-a început cu o ședință de lucru cu Viorel Jardan, directorul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru și specialiștii acestei instituții. Participanții au vorbit despre realizările și activitățile proiectului MSPL planificate pentru anul 2017, totodată au menționat și anumite provocări care ar putea apărea și respectiv au identificat în același timp și soluțiile pentru acestea.]]> 26.05.2017 18:14 Membrii CRD Nord au participat la un atelier de lucru privind fortificarea rolulului lor în procesele de dezvoltare regională <![CDATA[Membrii CRD Nord au participat la un atelier de lucru privind fortificarea rolulului lor în procesele de dezvoltare regională // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1404&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Membrii-CRD-Nord-au-participat-la-un-atelier-de-lucru-privind-fortificarea-rolulului-lor-in-procesele-de-dezvoltare-regionala/ În perioada 18-19 mai 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Agenția de Dezvoltare Nord, cu suportul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL) a organizat un atelier de lucru cu tematica „Fortificarea rolului Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord în procesele de dezvoltare regională”. Scopul evenimentului a fost discutarea și agrearea modalităților de suport pentru fortificarea rolului Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord) prin instituționalizarea Comisiilor regional-sectoriale.]]> 19.05.2017 09:18 O delegație a ambasadelor Suediei în Ucraina și în Republica Moldova a vizitat Spitalul Regional din Orhei <![CDATA[O delegație a ambasadelor Suediei în Ucraina și în Republica Moldova a vizitat Spitalul Regional din Orhei // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1403&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/O-delegatie-a-ambasadelor-Suediei-in-Ucraina-i-in-Republica-Moldova-a-vizitat-Spitalul-Regional-din-Orhei/ La 18 mai 2017, Spitalul raional din Orhei a fost vizitat de o delegație a ambasadelor Suediei în Ucraina și în Republica Moldova. Evenimentul a fost unul de documentare cu privire la statutul și perspectivele de cooperare dintre partenerii internaționali de dezvoltare și – Suedia, în special – și administrația spitalului raional Orhei. Alături de delegația suedeză la eveniment au mai participat reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, ai Consiliului Raional Orhei și consultanții proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL).]]> 18.05.2017 15:52 Buletin Informativ "Dezvoltare Regională", Nr. 7, Ianuarie - Aprilie 2017 <![CDATA[Buletin Informativ "Dezvoltare Regională", Nr. 7, Ianuarie - Aprilie 2017 // Dezvoltare regională]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1402&t=/Publicatii-i-resurse/Dezvoltare-regionala/Buletin-Informativ-Dezvoltare-Regionala-Nr-7-Ianuarie-Aprilie-2017/ 12.05.2017 19:29 A avut loc o nouă ședință a Comitetului de Monitorizare a proiectului MSPL <![CDATA[A avut loc o nouă ședință a Comitetului de Monitorizare a proiectului MSPL // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1401&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-avut-loc-o-noua-edinta-a-Comitetului-de-Monitorizare-a-proiectului-MSPL/ La 12 mai 2017 membrii Comitetului de Monitorizare ai proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL) – implementat de către Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ) – s-au întrunit într-o nouă ședință de lucru. Scopul evenimentului a fost de a prezenta și discuta rezultatele proiectului în perioada de raportare ianuarie – martie 2017, dar și a puncta activitățile planificate pentru următorul trimestru (aprilie – iulie 2017). ]]> 12.05.2017 19:04 Raport de progres Nr. 3, MSPL faza 2, Ianuarie - Martie 2017 <![CDATA[Raport de progres Nr. 3, MSPL faza 2, Ianuarie - Martie 2017 // Rapoarte de progres]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=69&id=1400&t=/Rapoarte-de-progres/Raport-de-progres-Nr-3-MSPL-faza-2-Ianuarie-Martie-2017/ 11.05.2017 14:21 Vizită de lucru privind proiectul de aprovizionare cu apă și canalizare pentru municipiul Cahul <![CDATA[Vizită de lucru privind proiectul de aprovizionare cu apă și canalizare pentru municipiul Cahul // Apă şi sanitaţie]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=58&id=1399&t=/Stiri-Galerii-foto/Noutati-pe-domenii/Apa-si-sanitatie/Vizita-de-lucru-privind-proiectul-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-pentru-municipiul-Cahul/ 02.05.2017 08:36 Contract de cooperare, semnat în cadrul unui proiect ce va asigura accesul a 10 sate din raioanele Florești și Soroca la apă de calitate <![CDATA[Contract de cooperare, semnat în cadrul unui proiect ce va asigura accesul a 10 sate din raioanele Florești și Soroca la apă de calitate // Apă şi sanitaţie]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=58&id=1396&t=/Stiri-Galerii-foto/Noutati-pe-domenii/Apa-si-sanitatie/Contract-de-cooperare-semnat-in-cadrul-unui-proiect-ce-va-asigura-accesul-a-10-sate-din-raioanele-Floreti-i-Soroca-la-apa-de-calitate/ 28.04.2017 10:41 Subiecte importante legate de dezvoltarea regională a Republicii Moldova dezbătute în cadrul Conferinței Naționale privind Programele de Cooperare Transfrontalieră <![CDATA[Subiecte importante legate de dezvoltarea regională a Republicii Moldova dezbătute în cadrul Conferinței Naționale privind Programele de Cooperare Transfrontalieră // Dezvoltare regională]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=55&id=1386&t=/Stiri-Galerii-foto/Noutati-pe-domenii/Dezvoltare-regionala/Subiecte-importante-legate-de-dezvoltarea-regionala-a-Republicii-Moldova-dezbatute-in-cadrul-Conferintei-Nationale-privind-Programele-de-Cooperare-Transfrontaliera/ 21.04.2017 10:18 Un nou modul de instruire pentru specialiștii din domeniul sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare <![CDATA[Un nou modul de instruire pentru specialiștii din domeniul sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1385&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Un-nou-modul-de-instruire-pentru-specialitii-din-domeniul-sectorului-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare/ La 19 aprilie, Institutul de Formare Continuă în domeniul serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare (IFCAAC) pentru membrii Asociației „Moldova Apă-Canal” (AMAC) a organizat prima ședința grupului de lucru pentru elaborarea unui modul nou, cu tematica „Implementarea proiectelor de investiții în sectorul aprovizionare cu apă și canalizare”. Atât evenimentul cât și activitățile referente acestuia sunt susținute prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”. ]]> 19.04.2017 16:49 Vizită de lucru la proiectul regional ce prevede asigurarea cu rețele de canalizare a locuitorilor din Sofia, Bălceana și Negrea din Hîncești <![CDATA[Vizită de lucru la proiectul regional ce prevede asigurarea cu rețele de canalizare a locuitorilor din Sofia, Bălceana și Negrea din Hîncești // Apă şi sanitaţie]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=58&id=1388&t=/Stiri-Galerii-foto/Noutati-pe-domenii/Apa-si-sanitatie/Vizita-de-lucru-la-proiectul-regional-ce-prevede-asigurarea-cu-retele-de-canalizare-a-locuitorilor-din-Sofia-Balceana-i-Negrea-din-Hinceti/ 17.04.2017 10:24