<![CDATA[Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova]]> http://www.serviciilocale.md/ 25.04.2018 ro http://www.serviciilocale.md/ Copyright (c) 2018 http://www.serviciilocale.md/Pe parcursul a două zile specialiștii din domeniul eficienței energetice participă la cursul de formare a formatorilor pentru Modulul II al cursului „Soluții și tehnologii noi în proiectele de eficiență energetică a clădirilor publice” <![CDATA[Pe parcursul a două zile specialiștii din domeniul eficienței energetice participă la cursul de formare a formatorilor pentru Modulul II al cursului „Soluții și tehnologii noi în proiectele de eficiență energetică a clădirilor publice” // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1537&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Pe-parcursul-a-doua-zile-specialitii-din-domeniul-eficientei-energetice-participa-la-cursul-de-formare-a-formatorilor-pentru-Modulul-II-al-cursului-Solutii-i-tehnologii-noi-in-proiectele-de-eficienta-energetica-a-cladirilor-publice/ În perioada 24-25 aprilie 2018, se desfășoară cursul de formare a formatorilor pentru Modulul II al cursului „Soluții și tehnologii noi în proiectele de eficiență energetică a clădirilor publice”. Evenimentul este organizat de Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Centrul de Formare Continuă în sectorul Eficiența Energetică a Clădirilor Publice (CFC EECP) cu suportul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). ]]> 25.04.2018 12:38 Gestionarea eficientă a clădirilor publice a fost tematica unui curs de dezvoltare pentru personalul administrativ-tehnic din instituțiile publice <![CDATA[Gestionarea eficientă a clădirilor publice a fost tematica unui curs de dezvoltare pentru personalul administrativ-tehnic din instituțiile publice // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1536&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Gestionarea-eficienta-a-cladirilor-publice-a-fost-tematica-unui-curs-de-dezvoltare-pentru-personalul-administrativ-tehnic-din-institutiile-publice/ La data de 23 aprilie 2018, a avut loc pilotarea cursului de dezvoltare profesională: Gestionarea eficientă a clădirilor publice, pentru personalul administrativ-tehnic ai instituțiilor publice care vor implementa proiecte de eficiență energetică. Evenimentul a fost organizat de Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Centrul de Formare Continuă în sectorul Eficiența Energetică a Clădirilor Publice (CFC EECP) cu suportul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). ]]> 24.04.2018 11:59 Forumul „Strategia privind reforma administrației publice: între intenții și realizări” <![CDATA[Forumul „Strategia privind reforma administrației publice: între intenții și realizări” // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1535&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Forumul-Strategia-privind-reforma-administratiei-publice-intre-intentii-i-realizari/ Pe 20 aprilie 2018, la Academia de Administrare Publică și-a desfășurat lucrările cel de-al patrulea Forum privind dezvoltarea locală și regională cu genericul „Strategia privind reforma administrației publice: între intenții și realizări”, eveniment organizat cu suportul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova„ (MSPL), implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ. Evenimentul a fost moderat de Aurelia Țepordei, director al Departamentului dezvoltare profesională. La lucrările Forumului au participat reprezentanți ai corpului profesoral-didactic al Academiei de Administrare Publică, ai autorităților publice centrale și locale, societății civile, medului academic, precum și ai partenerilor de dezvoltare. ]]> 23.04.2018 15:15 Licitaţie publică pentru Prelungirea termenului de depunere a ofertelor (Modificări la documentația de atribuire) privind Serviciile de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru îmbunătățirea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile: (Lot NA1) Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani <![CDATA[Licitaţie publică pentru Prelungirea termenului de depunere a ofertelor (Modificări la documentația de atribuire) privind Serviciile de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru îmbunătățirea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile: (Lot NA1) Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1534&t=/Anunturi/Tendere/Licitatie-publica-pentru-Prelungirea-termenului-de-depunere-a-ofertelor-Modificari-la-documentatia-de-atribuire-privind-Serviciile-de-elaborare-a-proiectului-tehnic-de-executie-pentru-imbunatatirea-sistemelor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-in-localitatile-Lot-NA1-Pascauti-Damacani-Proscureni-Galaeni-Malaieti-i-Hiliuti-raionul-Racani/ 17.04.2018 15:16 Licitaţie publică privind Serviciile de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă în localitățile: Fălești (Lot NA 1); Edineț (Lot NA 2) <![CDATA[Licitaţie publică privind Serviciile de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă în localitățile: Fălești (Lot NA 1); Edineț (Lot NA 2) // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1533&t=/Anunturi/Tendere/Licitatie-publica-privind-Serviciile-de-elaborare-a-proiectului-tehnic-de-executie-pentru-reabilitarea-i-extinderea-sistemelor-de-aprovizionare-cu-apa-in-localitatile-Faleti-Lot-NA-1-Edinet-Lot-NA-2/ 17.04.2018 15:05 Licitaţie publică pentru Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru: Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Bălți (Lot NE 1); Instituția Publică Gimnaziul „Iurie Boghiu” din s. Flămînzeni, r-nul Sîngerei (Lot NE 2) <![CDATA[Licitaţie publică pentru Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru: Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Bălți (Lot NE 1); Instituția Publică Gimnaziul „Iurie Boghiu” din s. Flămînzeni, r-nul Sîngerei (Lot NE 2) // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1532&t=/Anunturi/Tendere/Licitatie-publica-pentru-Contractarea-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-creterii-eficientei-energetice-pentru-Liceul-Teoretic-Dimitrie-Cantemir-Balti-Lot-NE-1-Institutia-Publica-Gimnaziul-Iurie-Boghiu-din-s-Flaminzeni-r-nul-Singerei-Lot-NE-2/ 17.04.2018 14:58 50 de specialiști naționali și internaționali în domeniul eficienței energetice au făcut schimb de experiență și practici în domeniu <![CDATA[50 de specialiști naționali și internaționali în domeniul eficienței energetice au făcut schimb de experiență și practici în domeniu // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1531&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/50-de-specialiti-nationali-i-internationali-in-domeniul-eficientei-energetice-au-facut-schimb-de-experienta-i-practici-in-domeniu/ La 12 aprilie 2018, la Chișinău a fost organizat un atelier de lucru cu tematica „Experiența internațională privind planificarea în domeniul Eficienței Energetice”. Evenimentul a fost desfășurat în parteneriat cu Agenția de Eficiență Energetică (AEE), cu suportul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (GIZ), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).]]> 12.04.2018 13:55 LICITAȚIE PUBLICĂ nr. MSPL/GIZ/S/CE/002. Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni (Lot CE 1), Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Strășeni (Lot CE 2), Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, or. Șoldănești (Lot CE 3), Liceul teoretic „Holercani”, s. Holercani (Lot CE 4) <![CDATA[LICITAȚIE PUBLICĂ nr. MSPL/GIZ/S/CE/002. Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni (Lot CE 1), Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Strășeni (Lot CE 2), Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, or. Șoldănești (Lot CE 3), Liceul teoretic „Holercani”, s. Holercani (Lot CE 4) // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1530&t=/Anunturi/Tendere/LICITAIE-PUBLICA-nr-MSPLGIZSCE002-Contractarea-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-creterii-eficientei-energetice-pentru-Liceul-Teoretic-Mihai-Eminescu-mun-Ungheni-Lot-CE-1-Liceul-Teoretic-Ion-Vatamanu-or-Straeni-Lot-CE-2-Liceul-Teoretic-Alexei-Mateevici-or-oldaneti-Lot-CE-3-Liceul-teoretic-Holercani-s-Holercani-Lot-CE-4/ 11.04.2018 15:28 Au fost constituite Comitetele directoare locale ale trei proiecte de alimentare cu apă și canalizare <![CDATA[Au fost constituite Comitetele directoare locale ale trei proiecte de alimentare cu apă și canalizare // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1528&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Au-fost-constituite-Comitetele-directoare-locale-ale-trei-proiecte-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare/ Comitetele directoare locale (CDL) ale trei proiecte de alimentare cu apă și canalizare (AAC) au fost constituite marți, 3 aprilie, și miercuri, 4 aprilie, în incinta ADR Nord. Este vorba despre proiectele „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de ]]> 05.04.2018 10:39 A fost organizată o ședință de monitorizare a lucrărilor de construcție în cadrul proiectului „Construcția apeductului magistral Leova-Iargara” <![CDATA[A fost organizată o ședință de monitorizare a lucrărilor de construcție în cadrul proiectului „Construcția apeductului magistral Leova-Iargara” // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1527&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-fost-organizata-o-edinta-de-monitorizare-a-lucrarilor-de-constructie-in-cadrul-proiectului-Constructia-apeductului-magistral-Leova-Iargara/ La 4 aprilie 2018, în incinta Consiliului Raional Leova a fost organizată o ședință de lucru privind implementarea proiectului „Construcția apeductului magistral Leova-Iargara”. Ședința a avut drept obiectiv monitorizarea lucrărilor de construcție a proiectului și prezentarea raportului de progres. La ședință au participat reprezentanții administrației publice locale, conducerea Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, consultanții proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) – implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), antreprenorul, managerul proiectului „Construcția apeductului magistral Leova Iargara”, responsabilul tehnic care execută lucrările și autorul de proiect.]]> 04.04.2018 16:27 18 reprezentanți ai instituțiilor oficiale au învățat noi practici despre managementul proiectelor de eficiență energetică în clădirile publice <![CDATA[18 reprezentanți ai instituțiilor oficiale au învățat noi practici despre managementul proiectelor de eficiență energetică în clădirile publice // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1526&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/18-reprezentanti-ai-institutiilor-oficiale-au-invatat-noi-practici-despre-managementul-proiectelor-de-eficienta-energetica-in-cladirile-publice/ În perioada 3-4 aprilie 2018, 18 reprezentanți ai instituțiilor oficiale au participat la un Curs de înstruire a formatorilor. Aceștia au învățat noi cunoștințe și practici despre managementul proiectelor de eficiență energetică a clădirilor publice. Modulul „Managementul proiectelor de eficiență energetică în sectorul de clădiri publice” este organizat de Centrul de Formare Continuă în sectorul Eficiența Energetică a Clădirilor Publice (CFC EECP) cu suportul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). ]]> 03.04.2018 17:23 Au fost constituite Comitetele directoare locale ale două proiecte de eficiență energetică a clădirilor publice <![CDATA[Au fost constituite Comitetele directoare locale ale două proiecte de eficiență energetică a clădirilor publice // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1525&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Au-fost-constituite-Comitetele-directoare-locale-ale-doua-proiecte-de-eficienta-energetica-a-cladirilor-publice/ Comitetele directoare locale (CDL) ale două proiecte de eficiență energetică a clădirilor publice (EECP) au fost constituite marți, 3 aprilie, în incinta ADR Nord. Este vorba despre proiectele „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic «Dimitrie Cantemir» din municipiul Bălți" și „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului «Iurie Boghiu» din satul Flămânzeni”. Ședințele de constituire a celor două CDL-uri au fost organizate în colaborare cu proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).]]> 03.04.2018 13:23 Organizarea campaniilor de sensibilizare a fost tematica unui atelier de lucru pentru organizațiile regionale a societății civile <![CDATA[Organizarea campaniilor de sensibilizare a fost tematica unui atelier de lucru pentru organizațiile regionale a societății civile // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1524&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Organizarea-campaniilor-de-sensibilizare-a-fost-tematica-unui-atelier-de-lucru-pentru-organizatiile-regionale-a-societatii-civile/ Astăzi, 29 Martie 2018 are loc un atelier de lucru cu tematica implicării organizațiilor regionale a societății civile în procesul de organizare a campaniilor de sensibilizare. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ). La eveniment participă reprezentanții organizațiilor societății civile, experții MSPL/GIZ pe termen scurt în domeniul implicării societății civile și consultanții proiectului MSPL/GIZ. ]]> 29.03.2018 11:03 Tender no. 83284460 for the contracting of 3 experts to provide technical assistance in the development of design and tender documents for 8 Energy Efficiency construction measures <![CDATA[Tender no. 83284460 for the contracting of 3 experts to provide technical assistance in the development of design and tender documents for 8 Energy Efficiency construction measures // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1523&t=/Anunturi/Tendere/Tender-no-83284460-for-the-contracting-of-3-experts-to-provide-technical-assistance-in-the-development-of-design-and-tender-documents-for-8-Energy-Efficiency-construction-measures/ 26.03.2018 11:50 Tender No. 83284292 for the contracting of a short-term design expert to develop the brandbook for the Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment <![CDATA[Tender No. 83284292 for the contracting of a short-term design expert to develop the brandbook for the Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1522&t=/Anunturi/Tendere/Tender-No-83284292-for-the-contracting-of-a-short-term-design-expert-to-develop-the-brandbook-for-the-Ministry-of-Agriculture-Regional-Development-and-Environment/ 26.03.2018 11:47 Contabilii și specialiștii în finanțe din cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru, Sud și UTA Gagauzia instruiți în domeniul Standardelor naționale contabile în contextul noilor reglementări legislative <![CDATA[Contabilii și specialiștii în finanțe din cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru, Sud și UTA Gagauzia instruiți în domeniul Standardelor naționale contabile în contextul noilor reglementări legislative // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1521&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Contabilii-i-specialitii-in-finante-din-cadrul-Agentiilor-de-Dezvoltare-Regionala-Nord-Centru-Sud-i-UTA-Gagauzia-instruiti-in-domeniul-Standardelor-nationale-contabile-in-contextul-noilor-reglementari-legislative/ Academia de Administrare Publică cu suportul Proiectului ”Modernizarea Serviciilor Publice Locale” (MSPL), implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), desfășoară în perioada 20-21 martie curent, cursul de instruire axat pe tematica ” Standarde naționale contabile în contextul noilor modificări legislative”]]> 21.03.2018 13:46 Contabili din cadrul administrației publice locale instruiți în Managementul proprietății publice <![CDATA[Contabili din cadrul administrației publice locale instruiți în Managementul proprietății publice // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1520&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Contabili-din-cadrul-administratiei-publice-locale-instruiti-in-Managementul-proprietatii-publice/ Academia de Administrare Publică cu suportul Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale” (MSPL), implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), desfășoară în perioada 20-21 martie curent, cursul de instruire „Managementul proprietății publice”. Este un curs de dezvoltare profesională, destinat contabililor din autoritățile administrației publice locale partenere ale proiectului MSPL. Cursul „Managementul proprietății publice” are dre]]> 21.03.2018 10:34 Ghid Practic: Managementul Proprietății Publice <![CDATA[Ghid Practic: Managementul Proprietății Publice // Proprietate publică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=70&id=1517&t=/Publicatii-i-resurse/Proprietate-publica/Ghid-Practic-Managementul-Proprietatii-Publice/ 15.03.2018 11:49 Prima ședință a grupului de lucru raional privind actualizarea Planului de Acțiuni de alimentare cu apă și canalizare a raionului Cahul pentru anii 2018 – 2023 <![CDATA[Prima ședință a grupului de lucru raional privind actualizarea Planului de Acțiuni de alimentare cu apă și canalizare a raionului Cahul pentru anii 2018 – 2023 // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1518&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Prima-edinta-a-grupului-de-lucru-raional-privind-actualizarea-Planului-de-Actiuni-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-a-raionului-Cahul-pentru-anii-2018-2023/ Miercuri, 13 martie, în incinta Consiliului Raional Cahul, a avut loc prima ședință a grupului de lucru raional privind actualizarea Planului de Acțiuni de alimentare cu apă și canalizare a raionului Cahul pentru anii 2018 - 2023 care urmează a fi realizat în cadrul Proiectului "Implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul", proiect co-finanțat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ Moldova cu suportul UE.]]> 14.03.2018 15:10 Licitaţie publică internaţională nr. MSPL/GIZ/S/NA/002. Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru îmbunătățirea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile: (Lot NA1) Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani Cod CPV: 71322000-1 <![CDATA[Licitaţie publică internaţională nr. MSPL/GIZ/S/NA/002. Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru îmbunătățirea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile: (Lot NA1) Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani Cod CPV: 71322000-1 // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1516&t=/Anunturi/Tendere/Licitatie-publica-internationala-nr-MSPLGIZSNA002-Servicii-de-elaborare-a-proiectului-tehnic-de-executie-pentru-imbunatatirea-sistemelor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-in-localitatile-Lot-NA1-Pascauti-Damacani-Proscureni-Galaeni-Malaieti-i-Hiliuti-raionul-RacaniCod-CPV-71322000-1/ 14.03.2018 13:46 Tender No. 83282435 for the contracting of a short-term expert to provide consulting services to the Parliamentary Committee for Environment and Regional Development <![CDATA[Tender No. 83282435 for the contracting of a short-term expert to provide consulting services to the Parliamentary Committee for Environment and Regional Development // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1515&t=/Anunturi/Tendere/Tender-No-83282435-for-the-contracting-of-a-short-term-expert-to-provide-consulting-services-to-the-Parliamentary-Committee-for-Environment-and-Regional-Development/ 06.03.2018 17:11 15 specialiști în eficiență energetică din Consiliile Raionale vor fi instruiți în domeniul managemetului energetic <![CDATA[15 specialiști în eficiență energetică din Consiliile Raionale vor fi instruiți în domeniul managemetului energetic // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1514&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/15-specialiti-in-eficienta-energetica-din-Consiliile-Raionale-vor-fi-instruiti-in-domeniul-managemetului-energetic/ La 6 martie 2018, a fost lansat oficial Cursul de instruire „EUREM – Manager energetic european”, destinat managerilor energetici din Consiliile Raionale. Cursul este organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI) şi susținut prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale din Republic Moldova” (MSPL), implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Pe parcursul zilelor de 6 și 7 martie va fi desfășurat Modulul 1 al Cursului, care are drept tematică „Bazele managementului energetic”. În ele două zile ale modulului, participanții vor afla mai multe despre obiectivele și structura sistemului de management energetic, conținutul și sistemul de colectare a datelor, precum și despre analiza și reducerea costurilor. ]]> 06.03.2018 12:46 Cu suportul Guvernului German a fost renovată Centrala Termică și instalat un sistem solar de preparare a apei calde menajere pentru Spitalul Raional Călărași <![CDATA[Cu suportul Guvernului German a fost renovată Centrala Termică și instalat un sistem solar de preparare a apei calde menajere pentru Spitalul Raional Călărași // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1512&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Cu-suportul-Guvernului-German-a-fost-renovata-Centrala-Termica-i-instalat-un-sistem-solar-de-preparare-a-apei-calde-menajere-pentru-Spitalul-Raional-Calarai/ La 1 martie 2018, în orașul Călărași a avut loc inaugurarea oficială a Centralei Termice în complex cu sistemul solar de preparare a apei calde menajere a Spitalului Raional Călărași. Măsurile investiționale au fost susținute financiar de Guvernul Germaniei prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Lucrările de reconstrucție a Centralei Termice și cele de instalare a sistemului solar de preparare a apei calde menajere s-au desfășurat în perioada august – decembrie 2017, iar costul total al măsurilor investiționale a fost de 8,37 milioane lei. ]]> 01.03.2018 15:51 Managerii locali și specialiștii din cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regională capacitați în planificarea, implementarea, monitorizarea și raportarea proiectelor de servicii publice locale cu suportul MSPL <![CDATA[Managerii locali și specialiștii din cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regională capacitați în planificarea, implementarea, monitorizarea și raportarea proiectelor de servicii publice locale cu suportul MSPL // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1511&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Managerii-locali-i-specialitii-din-cadrul-Agentiilor-de-Dezvoltare-Regionala-capacitati-in-planificarea-implementarea-monitorizarea-i-raportarea-proiectelor-de-servicii-publice-locale-cu-suportul-MSPL/ În perioada 1-2 martie, proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniai (GIZ) va organiza un atelier de lucru privind modalitățile de implementare a proiectelor de servicii publice locale. ]]> 01.03.2018 14:03 Parlamentari din Comisia mediu și dezvoltare regională au efectuat vizite de monitorizare în Regiunea de Dezvoltare Sud <![CDATA[Parlamentari din Comisia mediu și dezvoltare regională au efectuat vizite de monitorizare în Regiunea de Dezvoltare Sud // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1513&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Parlamentari-din-Comisia-mediu-i-dezvoltare-regionala-au-efectuat-vizite-de-monitorizare-in-Regiunea-de-Dezvoltare-Sud/ Deputați din Comisia mediu și dezvoltare regională și consultanți ai Parlamentului Republicii Moldova monitorizează procesul de implementare a politicilor statului în domeniul dezvoltării regionale și protecției mediului. În acest context miercuri, 28 februarie, aceștia au efectuat un șir de vizite de documentare în Regiunea de Dezvoltare Sud. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Membrii delegației parlamentare și-au propus astfel să faciliteze dialogul cu instituțiile regionale și locale, să identifice provocările de dezvoltare la nivel regional și să optimizeze efortul instituțiilor statului la toate nivelurile în sprijinirea dezvoltării echitabile și echilibrate pe tot teritoriul Republicii Moldova.]]> 28.02.2018 10:11 A avut loc ședința Comitetului de Monitorizare a proiectului MSPL pentru perioada de raportare ianuarie – decembrie 2017 <![CDATA[A avut loc ședința Comitetului de Monitorizare a proiectului MSPL pentru perioada de raportare ianuarie – decembrie 2017 // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1507&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-avut-loc-edinta-Comitetului-de-Monitorizare-a-proiectului-MSPL-pentru-perioada-de-raportare-ianuarie-decembrie-2017/ La 23 februarie 2018 membrii Comitetului de Monitorizare ai proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL) implementat de către Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ) s-au întrunit într-o ședință de lucru cu partenerii pentru a discuta activitățile și progresul proiectului în perioada de raportare iulie – septembrie 2017 și activitățile planificate pentru octombrie-decembrie.]]> 22.02.2018 20:32 Împreună cu APL din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni, ADR Sud și MSPL/GIZ identifică soluții pentru depășirea provocărilor din sectorul Managementului Deșeurilor Solide <![CDATA[Împreună cu APL din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni, ADR Sud și MSPL/GIZ identifică soluții pentru depășirea provocărilor din sectorul Managementului Deșeurilor Solide // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1506&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Impreuna-cu-APL-din-raioanele-tefan-Voda-i-Caueni-ADR-Sud-i-MSPLGIZ-identifica-solutii-pentru-depairea-provocarilor-din-sectorul-Managementului-Deeurilor-Solide/ Soluționarea problemei gunoaielor și cea a necesității de instituire, în raioanele Ștefan Vodă și Căușeni din Regiunea de Dezvoltare Sud, a unui management eficient de gestionare a deșeurilor a fost subiectul consultărilor organizate recent de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) la Ștefan Vodă.]]> 22.02.2018 09:27 ADR Nord, MSPL/GIZ și autorități locale identifică soluții pentru depășirea provocărilor din sectorul Managementul deșeurilor solide în raioanele Fălești, Glodeni și Râșcani <![CDATA[ADR Nord, MSPL/GIZ și autorități locale identifică soluții pentru depășirea provocărilor din sectorul Managementul deșeurilor solide în raioanele Fălești, Glodeni și Râșcani // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1505&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/ADR-Nord-MSPLGIZ-i-autoritati-locale-identifica-solutii-pentru-depairea-provocarilor-din-sectorul-Managementul-deeurilor-solide-in-raioanele-Faleti-Glodeni-i-Racani/ Modalitățile de sprijin în soluționarea problemelor de gestionare a deșeurilor solide a fost tema unei ședințe de consultare ce a întrunit luni, 19 februarie, autorități publice locale din raioanele Fălești, Glodeni și Râșcani. Evenimentul a fost organizat de ADR Nord cu suportul Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Loca în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în incinta Consiliului raional Fălești.]]> 20.02.2018 11:23 Raport de progres Nr. 6, MSPL faza 2, Ianuarie - Decembrie 2017 <![CDATA[Raport de progres Nr. 6, MSPL faza 2, Ianuarie - Decembrie 2017 // Rapoarte de progres]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=69&id=1504&t=/Rapoarte-de-progres/Raport-de-progres-Nr-6-MSPL-faza-2-Ianuarie-Decembrie-2017/ 20.02.2018 11:22 Cu sprijinul UE, pînă la 200.000 de cetățeni vor beneficia de o infrastructură îmbunătățită în domeniul aprovizionării cu apă și a energiei <![CDATA[Cu sprijinul UE, pînă la 200.000 de cetățeni vor beneficia de o infrastructură îmbunătățită în domeniul aprovizionării cu apă și a energiei // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1503&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Cu-sprijinul-UE-pina-la-200000-de-cetateni-vor-beneficia-de-o-infrastructura-imbunatatita-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-i-a-energiei/ Proiectul finanțat de Uniunea Europeană "Construcția infrastructurii de Aprovizionare cu Apă și Canalizare, precum și de Eficiență Energetică în clădirile publice" este implementat în cooperare cu proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" MSPL. Obiectivul general este de a construi și pune în funcțiune 10 proiecte de infrastructură în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare și 8 proiecte în domeniul eficienței energetice în clădirile publice, selectate în urma procesului de planificarea regională. Ca urmare a implementării acestor proiecte pînă la 200.000 de cetățeni din aproximativ 22 localități din Republica Moldova vor deveni beneficiari ai acestor măsuri.]]> 15.02.2018 13:49