<![CDATA[Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova]]> http://www.serviciilocale.md/ 07.07.2020 ro http://www.serviciilocale.md/ Copyright (c) 2020 http://www.serviciilocale.md/Raport succint cu privire la includerea aspectelor de gen în activitățile din domeniul de intervenție 2 „Planificare si programare regională”, al proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” <![CDATA[Raport succint cu privire la includerea aspectelor de gen în activitățile din domeniul de intervenție 2 „Planificare si programare regională”, al proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” // Egalitatea de gen]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=104&id=808&t=/Publicatii-i-resurse/Egalitatea-de-gen/Raport-succint-cu-privire-la-includerea-aspectelor-de-gen-in-activitatile-din-domeniul-de-interventie-2-Planificare-si-programare-regionala-al-proiectului-Modernizarea-Serviciilor-Publice-Locale-in-Republica-Moldova/ 02.04.2014 10:17 Mobilizarea comunităţii pentru abilitarea femeilor şi bărbaţilor <![CDATA[Mobilizarea comunităţii pentru abilitarea femeilor şi bărbaţilor // Egalitatea de gen]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=104&id=560&t=/Publicatii-i-resurse/Egalitatea-de-gen/Mobilizarea-comunitatii-pentru-abilitarea-femeilor-si-barbatilor/ 04.06.2013 17:15 Inegalitatea de gen pe piaţa muncii în Republica Moldova <![CDATA[Inegalitatea de gen pe piaţa muncii în Republica Moldova // Egalitatea de gen]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=104&id=283&t=/Publicatii-i-resurse/Egalitatea-de-gen/Inegalitatea-de-gen-pe-piata-muncii-in-Republica-Moldova/ 21.12.2012 11:37 Participarea femeilor și bărbaților din Moldova în procesul decizional <![CDATA[Participarea femeilor și bărbaților din Moldova în procesul decizional // Egalitatea de gen]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=104&id=231&t=/Publicatii-i-resurse/Egalitatea-de-gen/Participarea-femeilor-i-barbatilor-din-Moldova-in-procesul-decizional/ 08.12.2012 19:53 Perspectivă care depăşeşte cadrul legal: Perspectivele femeilor în domeniul corupţiei şi anticorupţiei <![CDATA[Perspectivă care depăşeşte cadrul legal: Perspectivele femeilor în domeniul corupţiei şi anticorupţiei // Egalitatea de gen]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=104&id=209&t=/Publicatii-i-resurse/Egalitatea-de-gen/Perspectiva-care-depaseste-cadrul-legal-Perspectivele-femeilor-in-domeniul-coruptiei-si-anticoruptiei/ 03.12.2012 17:14 Studiu sociologic. Monitorizarea participării femeilor şi a grupurilor vulnerabile la alegerile locale, 2011 <![CDATA[Studiu sociologic. Monitorizarea participării femeilor şi a grupurilor vulnerabile la alegerile locale, 2011 // Egalitatea de gen]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=104&id=183&t=/Publicatii-i-resurse/Egalitatea-de-gen/Studiu-sociologic-Monitorizarea-participarii-femeilor-si-a-grupurilor-vulnerabile-la-alegerile-locale-2011/ 28.11.2012 15:13 Raport pe studiul sociologic asupra femeilor şi bărbaţilor, reprezentanţi ai grupurilor vulnerabile, din perspectivaîn domeniul dezvoltării locale, din perspectiva drepturilor omului <![CDATA[Raport pe studiul sociologic asupra femeilor şi bărbaţilor, reprezentanţi ai grupurilor vulnerabile, din perspectivaîn domeniul dezvoltării locale, din perspectiva drepturilor omului // Egalitatea de gen]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=104&id=176&t=/Publicatii-i-resurse/Egalitatea-de-gen/Raport-pe-studiul-sociologic-asupra-femeilor-si-barbatilor-reprezentanti-ai-grupurilor-vulnerabile-din-perspectivain-domeniul-dezvoltarii-locale-din-perspectiva-drepturilor-omului/ 08.11.2012 14:56 Dimensiunea de gen în cadrul APL <![CDATA[Dimensiunea de gen în cadrul APL // Egalitatea de gen]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=104&id=181&t=/Publicatii-i-resurse/Egalitatea-de-gen/Dimensiunea-de-gen-in-cadrul-APL/ 03.12.2011 15:08 Abordarea integratoare de gen în practică <![CDATA[Abordarea integratoare de gen în practică // Egalitatea de gen]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=104&id=180&t=/Publicatii-i-resurse/Egalitatea-de-gen/Abordarea-integratoare-de-gen-in-practica/ 06.01.2011 15:07 Politici de promovare a egalităţii de gen în cooperarea pentru dezvoltare <![CDATA[Politici de promovare a egalităţii de gen în cooperarea pentru dezvoltare // Egalitatea de gen]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=104&id=184&t=/Publicatii-i-resurse/Egalitatea-de-gen/Politici-de-promovare-a-egalitatii-de-gen-in-cooperarea-pentru-dezvoltare/ 04.11.2005 15:18 Gender mainstreaming. Metode şi instrumente. Ghid practic pentru abordarea integratoare a egalităţii de gen <![CDATA[Gender mainstreaming. Metode şi instrumente. Ghid practic pentru abordarea integratoare a egalităţii de gen // Egalitatea de gen]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=104&id=276&t=/Publicatii-i-resurse/Egalitatea-de-gen/Gender-mainstreaming-Metode-si-instrumente-Ghid-practic-pentru-abordarea-integratoare-a-egalitatii-de-gen/ 20.12.2004 10:17