<![CDATA[Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova]]> http://www.serviciilocale.md/ 25.02.2020 ro http://www.serviciilocale.md/ Copyright (c) 2020 http://www.serviciilocale.md/Managementul proiectelor. Monitorizarea și evaluarea proiectelor <![CDATA[Managementul proiectelor. Monitorizarea și evaluarea proiectelor // Managementul proiectelor]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=114&id=687&t=/Publicatii-i-resurse/Managementul-proiectelor/Managementul-proiectelor-Monitorizarea-i-evaluarea-proiectelor/ 22.11.2013 10:15 Programul de formare continuă „Planificare strategică integrată la nivel local şi regional”. Modulul "Managementul şi elaborarea proiectelor". Ghidul participantului <![CDATA[Programul de formare continuă „Planificare strategică integrată la nivel local şi regional”. Modulul "Managementul şi elaborarea proiectelor". Ghidul participantului // Managementul proiectelor]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=114&id=638&t=/Publicatii-i-resurse/Managementul-proiectelor/Programul-de-formare-continua-Planificare-strategica-integrata-la-nivel-local-si-regional-Modulul-Managementul-si-elaborarea-proiectelor-Ghidul-participantului/ 14.09.2013 20:44 Matricea cadrului logic. Ghid <![CDATA[Matricea cadrului logic. Ghid // Managementul proiectelor]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=114&id=274&t=/Publicatii-i-resurse/Managementul-proiectelor/Matricea-cadrului-logic-Ghid/ 20.12.2012 10:14 GHIDUL SERVICIILOR PUBLICE: Managementul Resurselor Umane, Audit Intern, Management de Proiect <![CDATA[GHIDUL SERVICIILOR PUBLICE: Managementul Resurselor Umane, Audit Intern, Management de Proiect // Managementul proiectelor]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=114&id=360&t=/Publicatii-i-resurse/Managementul-proiectelor/GHIDUL-SERVICIILOR-PUBLICE-Managementul-Resurselor-Umane-Audit-Intern-Management-de-Proiect/ 20.10.2012 14:43 Cum să scriu un proiect? <![CDATA[Cum să scriu un proiect? // Managementul proiectelor]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=114&id=265&t=/Publicatii-i-resurse/Managementul-proiectelor/Cum-sa-scriu-un-proiect/ 20.12.2011 09:43 Ghidul participării comunitare din Republica Moldova <![CDATA[Ghidul participării comunitare din Republica Moldova // Managementul proiectelor]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=114&id=400&t=/Publicatii-i-resurse/Managementul-proiectelor/Ghidul-participarii-comunitare-din-Republica-Moldova/ 21.02.2011 21:28 Manualul ciclului de proiect <![CDATA[Manualul ciclului de proiect // Managementul proiectelor]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=114&id=279&t=/Publicatii-i-resurse/Managementul-proiectelor/Manualul-ciclului-de-proiect/ 20.12.2003 10:29