<![CDATA[Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova]]> http://www.serviciilocale.md/ 25.02.2020 ro http://www.serviciilocale.md/ Copyright (c) 2020 http://www.serviciilocale.md/Cum se scrie un Studiu de Politici Publice efectiv <![CDATA[Cum se scrie un Studiu de Politici Publice efectiv // Planificare strategică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=990&t=/Publicatii-i-resurse/Planificare-strategica/Cum-se-scrie-un-Studiu-de-Politici-Publice-efectiv/ 23.12.2014 15:01 Analiza ex-ante și evaluarea ex-post a politicilor publice (ghiduri metodologice) <![CDATA[Analiza ex-ante și evaluarea ex-post a politicilor publice (ghiduri metodologice) // Planificare strategică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=989&t=/Publicatii-i-resurse/Planificare-strategica/Analiza-ex-ante-i-evaluarea-ex-post-a-politicilor-publice-ghiduri-metodologice/ 23.12.2014 14:58 Planificarea strategică participativă în domeniul managementului deșeurilor solide în Republica Moldova <![CDATA[Planificarea strategică participativă în domeniul managementului deșeurilor solide în Republica Moldova // Planificare strategică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=370&t=/Publicatii-i-resurse/Planificare-strategica/Planificarea-strategica-participativa-in-domeniul-managementului-deeurilor-solide-in-Republica-Moldova/ 19.02.2013 13:58 Programul de formare continuă „Planificare strategică integrată la nivel local şi regional”. Modulul Management şi planificare strategică <![CDATA[Programul de formare continuă „Planificare strategică integrată la nivel local şi regional”. Modulul Management şi planificare strategică // Planificare strategică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=359&t=/Publicatii-i-resurse/Planificare-strategica/Programul-de-formare-continua-Planificare-strategica-integrata-la-nivel-local-si-regional-Modulul-Management-si-planificare-strategica/ 14.02.2013 14:38 Planificarea participativă la nivel de raion. Descriere a Procesului pentru facilitatori <![CDATA[Planificarea participativă la nivel de raion. Descriere a Procesului pentru facilitatori // Planificare strategică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=300&t=/Publicatii-i-resurse/Planificare-strategica/Planificarea-participativa-la-nivel-de-raion-Descriere-a-Procesului-pentru-facilitatori/ 18.01.2013 17:44 Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Regională. ÎNDRUMAR METODOLOGIC <![CDATA[Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Regională. ÎNDRUMAR METODOLOGIC // Planificare strategică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=301&t=/Publicatii-i-resurse/Planificare-strategica/Elaborarea-Strategiilor-de-Dezvoltare-Regionala-INDRUMAR-METODOLOGIC/ 21.11.2012 11:19 Liniile directoare şi recomandările cu privire la metodologia pregătirii documentelor strategice în Republica Moldova <![CDATA[Liniile directoare şi recomandările cu privire la metodologia pregătirii documentelor strategice în Republica Moldova // Planificare strategică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=299&t=/Publicatii-i-resurse/Planificare-strategica/Liniile-directoare-si-recomandarile-cu-privire-la-metodologia-pregatirii-documentelor-strategice-in-Republica-Moldova/ 18.10.2012 17:32 Ghid de planificare strategică pentru dezvoltare socio-economică locală bazată pe principiile egalităţii de gen şi ale drepturilor omului <![CDATA[Ghid de planificare strategică pentru dezvoltare socio-economică locală bazată pe principiile egalităţii de gen şi ale drepturilor omului // Planificare strategică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=179&t=/Publicatii-i-resurse/Planificare-strategica/Ghid-de-planificare-strategica-pentru-dezvoltare-socio-economica-locala-bazata-pe-principiile-egalitatii-de-gen-si-ale-drepturilor-omului/ 26.03.2012 15:02 Planificarea participativă raională în sectorul de apă şi canalizare al Republicii Moldova <![CDATA[Planificarea participativă raională în sectorul de apă şi canalizare al Republicii Moldova // Planificare strategică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=220&t=/Publicatii-i-resurse/Planificare-strategica/Planificarea-participativa-raionala-in-sectorul-de-apa-si-canalizare-al-Republicii-Moldova/ 05.12.2011 16:30