<![CDATA[Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova]]> http://www.serviciilocale.md/ 29.05.2020 ro http://www.serviciilocale.md/ Copyright (c) 2020 http://www.serviciilocale.md/Sondaj cu privire la satisfacția beneficiarilor cu serviciile de management al deșeurilor solide în localitățile din raionul Șoldănești <![CDATA[Sondaj cu privire la satisfacția beneficiarilor cu serviciile de management al deșeurilor solide în localitățile din raionul Șoldănești // Management al deşeurilor]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=1244&t=/Publicatii-i-resurse/Management-al-deseurilor/Sondaj-cu-privire-la-satisfactia-beneficiarilor-cu-serviciile-de-management-al-deeurilor-solide-in-localitatile-din-raionul-oldaneti/ 17.05.2016 15:13 Lecţii învăţate de la Proiectul Pilot: „Îmbunătățirea managementului integrat al deșeurilor solide în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești” <![CDATA[Lecţii învăţate de la Proiectul Pilot: „Îmbunătățirea managementului integrat al deșeurilor solide în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești” // Management al deşeurilor]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=1237&t=/Publicatii-i-resurse/Management-al-deseurilor/Lectii-invatate-de-la-Proiectul-Pilot-Imbunatatirea-managementului-integrat-al-deeurilor-solide-in-raioanele-oldaneti-Rezina-i-Floreti/ 21.04.2016 17:53 Studiu de fezabilitate privind crearea Centrului Intercomunitar de Management al Deşeurilor Solide în r. Şoldăneşti <![CDATA[Studiu de fezabilitate privind crearea Centrului Intercomunitar de Management al Deşeurilor Solide în r. Şoldăneşti // Management al deşeurilor]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=932&t=/Publicatii-i-resurse/Management-al-deseurilor/Studiu-de-fezabilitate-privind-crearea-Centrului-Intercomunitar-de-Management-al-Deseurilor-Solide-in-r-Soldanesti/ 08.10.2014 08:48 Raportul Naţional de Inventariere: 1990-2010. Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect de seră în Republica Moldova. <![CDATA[Raportul Naţional de Inventariere: 1990-2010. Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect de seră în Republica Moldova. // Management al deşeurilor]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=903&t=/Publicatii-i-resurse/Management-al-deseurilor/Raportul-National-de-Inventariere-1990-2010-Surse-de-emisii-si-sechestrare-a-gazelor-cu-efect-de-sera-in-Republica-Moldova/ 01.09.2014 18:11 Strategia de Dezvoltare Socio-economică pentru raionul Şoldăneşti, Componenta Managementul Deşeurilor Solide, 2014 - 2019 <![CDATA[Strategia de Dezvoltare Socio-economică pentru raionul Şoldăneşti, Componenta Managementul Deşeurilor Solide, 2014 - 2019 // Management al deşeurilor]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=896&t=/Publicatii-i-resurse/Management-al-deseurilor/Strategia-de-Dezvoltare-Socio-economica-pentru-raionul-Soldanesti-Componenta-Managementul-Deseurilor-Solide-2014-2019/ 08.08.2014 07:31 Inițierea cooperării intercomunitare în domeniul managementului integrat al deșeurilor solide – exemplul comunităţilor din raioanele Șoldănești, Florești şi Rezina <![CDATA[Inițierea cooperării intercomunitare în domeniul managementului integrat al deșeurilor solide – exemplul comunităţilor din raioanele Șoldănești, Florești şi Rezina // Management al deşeurilor]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=1070&t=/Publicatii-i-resurse/Management-al-deseurilor/Initierea-cooperarii-intercomunitare-in-domeniul-managementului-integrat-al-deeurilor-solide-exemplul-comunitatilor-din-raioanele-oldaneti-Floreti-si-Rezina/ 23.09.2013 18:45 Managementul deşeurilor biodegradabile <![CDATA[Managementul deşeurilor biodegradabile // Management al deşeurilor]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=559&t=/Publicatii-i-resurse/Management-al-deseurilor/Managementul-deseurilor-biodegradabile/ 04.06.2013 09:43 Extinderea managementului integrat al deşeurilor solide în localităţile din bazinul râului Ciorna. RAPORT STUDIU DE REFERINŢĂ <![CDATA[Extinderea managementului integrat al deşeurilor solide în localităţile din bazinul râului Ciorna. RAPORT STUDIU DE REFERINŢĂ // Management al deşeurilor]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=115&t=/Publicatii-i-resurse/Management-al-deseurilor/Extinderea-managementului-integrat-al-deseurilor-solide-in-localitatile-din-bazinul-raului-Ciorna-RAPORT-STUDIU-DE-REFERINTA/ 21.05.2012 09:57 Analiza diagnostic a ÎM "Regia Apă Şoldăneşti" <![CDATA[Analiza diagnostic a ÎM "Regia Apă Şoldăneşti" // Management al deşeurilor]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=113&t=/Publicatii-i-resurse/Management-al-deseurilor/Analiza-diagnostic-a-IM-Regia-Apa-Soldanesti/ 15.04.2012 09:46 Ghid privind colectarea selectivă a deşeurilor <![CDATA[Ghid privind colectarea selectivă a deşeurilor // Management al deşeurilor]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=272&t=/Publicatii-i-resurse/Management-al-deseurilor/Ghid-privind-colectarea-selectiva-a-deseurilor/ 20.12.2011 10:10 Manual pentru elaborarea planurilor de acţiuni locale în domeniul managementului deşeurilor solide pentru gospodării <![CDATA[Manual pentru elaborarea planurilor de acţiuni locale în domeniul managementului deşeurilor solide pentru gospodării // Management al deşeurilor]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=482&t=/Publicatii-i-resurse/Management-al-deseurilor/Manual-pentru-elaborarea-planurilor-de-actiuni-locale-in-domeniul-managementului-deseurilor-solide-pentru-gospodarii/ 14.05.2011 16:22