<![CDATA[Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova]]> http://www.serviciilocale.md/ 17.02.2020 ro http://www.serviciilocale.md/ Copyright (c) 2020 http://www.serviciilocale.md/Ghid Practic: Managementul Proprietății Publice <![CDATA[Ghid Practic: Managementul Proprietății Publice // Proprietate publică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=70&id=1517&t=/Publicatii-i-resurse/Proprietate-publica/Ghid-Practic-Managementul-Proprietatii-Publice/ 15.03.2018 11:49 Cerinţe tehnice privind dezvoltarea SIA „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” <![CDATA[Cerinţe tehnice privind dezvoltarea SIA „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” // Proprietate publică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=70&id=1094&t=/Publicatii-i-resurse/Proprietate-publica/Cerinte-tehnice-privind-dezvoltarea-SIA-Registrul-obiectelor-de-infrastructura-tehnico-edilitara/ 16.04.2015 14:51 Manual privind Gestionarea Patrimoniului Public la nivel local <![CDATA[Manual privind Gestionarea Patrimoniului Public la nivel local // Proprietate publică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=70&id=1074&t=/Publicatii-i-resurse/Proprietate-publica/Manual-privind-Gestionarea-Patrimoniului-Public-la-nivel-local/ 24.03.2015 17:08 Dicţionar de urbanism <![CDATA[Dicţionar de urbanism // Proprietate publică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=70&id=269&t=/Publicatii-i-resurse/Proprietate-publica/Dictionar-de-urbanism/ 20.12.2012 09:55 Buletin informativ I Cadastru <![CDATA[Buletin informativ I Cadastru // Proprietate publică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=70&id=195&t=/Publicatii-i-resurse/Proprietate-publica/Buletin-informativ-I-Cadastru/ 29.11.2012 15:19 Construcția și înregistrarea obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară <![CDATA[Construcția și înregistrarea obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară // Proprietate publică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=70&id=132&t=/Publicatii-i-resurse/Proprietate-publica/Constructia-i-inregistrarea-obiectelor-de-infrastructura-tehnico-edilitara/ 19.11.2012 12:21 Studiu analitic cu privire la dobândirea şi realizarea dreptului de proprietate publică asupra obiectivelor finanţate din FNDR <![CDATA[Studiu analitic cu privire la dobândirea şi realizarea dreptului de proprietate publică asupra obiectivelor finanţate din FNDR // Proprietate publică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=70&id=714&t=/Publicatii-i-resurse/Proprietate-publica/Studiu-analitic-cu-privire-la-dobandirea-si-realizarea-dreptului-de-proprietate-publica-asupra-obiectivelor-finantate-din-FNDR/ 13.05.2012 18:54 Raport privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice în anul 2011 <![CDATA[Raport privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice în anul 2011 // Proprietate publică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=70&id=197&t=/Publicatii-i-resurse/Proprietate-publica/Raport-privind-administrarea-si-deetatizarea-proprietatii-publice-in-anul-2011/ 29.01.2012 15:23 Protecţia autonomiei locale patrimoniale în Republica Moldova <![CDATA[Protecţia autonomiei locale patrimoniale în Republica Moldova // Proprietate publică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=70&id=261&t=/Publicatii-i-resurse/Proprietate-publica/Protectia-autonomiei-locale-patrimoniale-in-Republica-Moldova/ 22.04.2007 09:31 Statutul actual al proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale în Republica Moldova <![CDATA[Statutul actual al proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale în Republica Moldova // Proprietate publică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=70&id=271&t=/Publicatii-i-resurse/Proprietate-publica/Statutul-actual-al-proprietatii-unitatilor-administrativ-teritoriale-in-Republica-Moldova/ 20.12.2004 10:06