<![CDATA[Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova]]> http://www.serviciilocale.md/ 08.08.2020 ro http://www.serviciilocale.md/ Copyright (c) 2020 http://www.serviciilocale.md/Ghidul Ofertantului <![CDATA[Ghidul Ofertantului // Achiziţii publice]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=71&id=1477&t=/Publicatii-i-resurse/Achizitii-publice/Ghidul-Ofertantului/ 13.09.2019 10:13 Conflictul de interese în achiziţiile publice. Ghid pentru practicienii din Republica Moldova <![CDATA[Conflictul de interese în achiziţiile publice. Ghid pentru practicienii din Republica Moldova // Achiziţii publice]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=71&id=1205&t=/Publicatii-i-resurse/Achizitii-publice/Conflictul-de-interese-in-achizitiile-publice-Ghid-pentru-practicienii-din-Republica-Moldova/ 15.03.2016 16:19 Achiziţii Publice în Republica Moldova. Ghid pentru Sectorul Privat <![CDATA[Achiziţii Publice în Republica Moldova. Ghid pentru Sectorul Privat // Achiziţii publice]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=71&id=1026&t=/Publicatii-i-resurse/Achizitii-publice/Achizitii-Publice-in-Republica-Moldova-Ghid-pentru-Sectorul-Privat/ 02.03.2015 11:55 Ghid de bune practici în domeniul achizițiilor publice <![CDATA[Ghid de bune practici în domeniul achizițiilor publice // Achiziţii publice]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=71&id=104&t=/Publicatii-i-resurse/Achizitii-publice/Ghid-de-bune-practici-in-domeniul-achizitiilor-publice/ 18.11.2012 12:27