Prima   »  Faza 1   »  Proiecte-pilot faza 1

Proiecte-pilot faza 1

»»  Despre proiectele investiţionale

Proiectul GIZ sprijină extinderea şi modernizarea serviciilor publice locale pe trei domenii de referinţă: apă şi sanitaţie; eficienţa energetică; gestionarea deşeurilor solide.

Pentru fiecare proiect investiţional, se intervine la următoarele aspecte-cheie:

»»  Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca

Beneficiarii:

 • Aprox. 2200 de locuitori din cele 6 localităţi ale comunei Tătărăuca Veche;
 • ÎM "Tătărăuca-Service";
 • Primăria Tătărăuca Veche;
 • Raionul Soroca.

Bugetul = 222.500 Euro.

Statut: finalizat

Activități:

 • Crearea Comitetului local de cetățeni al proiectului;
 • Elaborarea unui studiu pe cea mai adecvată soluţie tehnică pentru iluminarea stradală în comunităţile rurale mici;
 • Sprijin pentru identificarea celei mai potrivite forme juridice pentru prestatorul de servicii;
 • Asistenţa la crearea formală şi operaţională a prestatorului de servicii;
 • Documentarea tuturor proceselor, pentru a sprijini replicarea bunelor practici;
 • Instalarea unui sistem eficient din punct de vedere energetic de iluminare stradală în cele 6 localităţi: 23 de km de drum iluminat;
 • Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a cetățenilor cu privire la utilizarea serviciului de iluminat public; 
 • Inițierea cooperării intercomunitare pentru prestarea în comun a serviciului de iluminat public;
 • Sprijin la actualizarea Strategiei raionale de dezvoltare socio-economică, capitolul eficienţa energetică a clădirilor publice;
 • Sprijin Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord la procedurile de achiziţii publice și la controlul de calitate.

Accesați aici cadrul logic.

»»  Îmbunătăţirea serviciilor de apă şi canalizare în raionul Râşcani

Beneficiarii:

 • 4130 locuitori ai orașului Costești, inclusiv 470 ai satului Duruitoarea Veche;
 • Prestatorul de servicii ÎMDP "Apă Canal Costeşti";
 • Primăria orașului Costeşti;
 • Raionul Râşcani.

Buget total: 1.117.306 euro, (inclusiv, investiți germane - 1 103 431 euro, contribuția locală - 13 875 euro).

Activități:

 • Crearea comitetului local de cetăţeni pentru implementarea proiectelor de îmbunătățire a serviciilor de apă și canalizare în comuna Costești;
 • Crearea grupurilor de lucru raionale pentru actualizarea Strategiei de dezvoltare socio-economică și elaborarea Studiului de fezabilitate, sectorul apă şi canalizare;
 • Inițierea cooperării intercomunitare pentru prestarea în comun a serviciilor de apă şi canalizare și constituirea Clusterului Prut;
 • Asistență Consiliului raional și APL-urilor de nivelul I în dezvoltarea programelor și planurilor locale pentru sectorul apă şi canalizare;
 • Construcţia sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare în s. Duruitoarea Veche;
 • Reconstrucția stației de epurare și extinderea rețelelor de canalizare în orașul Costești;
 • Dezvoltarea capacităților operaționale și instituționale ale ÎMDP "Apă-Canal Costești";
 • Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a cetățenilor cu privire la utilizarea serviciilor de apă și canalizare;
 • Pregătirea unui ghid de bune practici, pentru a încuraja replicarea activităților în domeniul apei și canalizării;
 • Sprijin Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord la procedurile de achiziţii publice și la controlul de calitate.

Accesați aici cadrul logic.

»»  Îmbunătăţirea managementului deşeurilor solide în raionul Florești

Beneficiarii:

 • Aprox. 39.000 de locuitori, 12 localităţi din raionul Florești;
 • SA "Servicii Salubrizare Florești";
 • Raionul Florești.

Bugetul = Până în 2014, comun cu proiectul-pilot de la Șoldănești-Rezina. Din 2014, alocat separat - 1.499.367 euro.

Activități:

 • Crearea Comitetelor locale de cetățeni; 
 • Planificarea integrată şi participativă pentru managementul deşeurilor solide la nivelul celor trei raioane şi elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru prestarea serviciului de management integrat al deşeurilor solide; 
 • Inițierea cooperării intercomunitare pentru prestarea în comun a serviciului de management al deşeurilor solide;
 • Analiza economică şi organizaţională a prestatorului de servicii;
 • Construcţia a 215 platforme în 12 localităţi;
 • Construcția stației de sortare a deșeurilor menajere din or. Florești;
 • Construcția stației de transfer din or. Florești;
 • Elaborarea studiului de fezabilitate legat de managementul serviciului de colectare a deșeurilor solide;
 • Asistenţa la activitatea formală şi operaţională a prestatorului de servicii "Servicii Salubrizare Florești";
 • Crearea unei societăţi pe acţiuni la Florești care să gestioneze serviciul în raion;
 • Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a cetățenilor cu privire la utilizarea serviciului de management al deşeurilor solide;
 • Sprijin Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord la procedurile de achiziţii publice și la controlul de calitate.

Accesați aici cadrul logic.

»»  Îmbunătățirea managementului deșeurilor solide în raioanele Șoldănești și Rezina

Beneficiarii:

 • Aprox. 45 de mii de locuitori, 23 localităţi din raionul Şoldăneşti şi 4 din raionul Rezina;
 • SA" Salubritate Şoldăneşti;
 • Raionul Şoldăneşti;
 • Raionul Rezina

Bugetul = 2.264.125 Euro din partea Guvernului Germaniei; 10.750 Euro de la Consiliul Raional Şoldăneşti.

Activități:

 • Crearea Comitetelor locale de cetățeni; 
 • Planificarea integrată şi participativă pentru managementul deşeurilor solide la nivelul celor trei raioane şi elaborarea unui studiu; de fezabilitate pentru prestarea serviciului de management integrat al deşeurilor solide; 
 • Inițierea cooperării intercomunitare pentru prestarea în comun a serviciului de management al deşeurilor solide;
 • Pregătirea schemelor tehnice necesare pentru amenajarea Centrului Intercomunitar de Management al Deşeurilor Solide în s. Parcani, raionul Şoldăneşti;
 • Reabilitarea unor gunoişti temporare, care vor funcţiona până la amenajarea Centrului Intercomunitar de Management al Deşeurilor Solide;
 • Reabilitarea blocului de compactare a deșeurilor în orașul Șoldănești;
 • Analiza economică şi organizaţională a prestatorului de servicii;
 • Studiu de referinţă al factorilor de mediu şi socio-economici care afectează gestionarea deşeurilor;
 • Construirea unui Centru Intercomunitar de Management al Deșeurilor Solide la Parcani, raionul Șoldănești  a două centre de reciclare la Șoldănești și Florești și a două stații de transfer la Cotiujenii Mari și Florești, platformelor pentru pre-selectarea deşeurilor şi procurarea echipamentului;
 • Construcţia a 259 de platforme în 27 de localităţi;
 • Asistenţa la activitatea formală şi operaţională a prestatorului de servicii "Salubritate Şoldăneşti";
 • Crearea unor societăţi pe acţiuni la Şoldăneşti, care să gestioneze serviciul în cele două raioane;
 • Procurarea echipamentului de compost, reciclare şi logistică;
 • Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a cetățenilor cu privire la utilizarea serviciului de management al deşeurilor solide;
 • Sprijin Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru la procedurile de achiziţii publice și la controlul de calitate.

Accesați aici cadrul logic.

»»  Creșterea eficienței energetice a spitalului regional Orhei

Beneficiarii:

 • Apr. 16 mii de pacienţi/an;
 • Apr. 700 de angajaţi ai spitalului din Orhei;
 • Primăria din Orhei;
 • Raionul Orhei.

Bugetul = 966.991 Euro - din partea Guvernului Germaniei; 3.000 Euro - Contribuţia spitalului; 7.500 Euro - Contribuţia Consiliului raional Orhei. 

Activități:

 • Efectuarea unei evaluări comprehensibile a consumului de energie în spital;
 • Identificarea celor mai relevante necesităţi pentru creşterea eficienţei energetice;
 • Pregătirea documentaţiei tehnice necesare pentru procedurile de achiziţii publice;
 • Documentarea tuturor proceselor, pentru a sprijini replicarea bunelor practici din domeniu;
 • Asistenţa managementului spitalului la creşterea capacităţii personalului de a gestiona corect consumul de energie;
 • Instruirea în domeniul eficienţei energetice al personalului tehnic al spitalului;
 • Instalarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumului de energie;
 • Schimbarea ferestrelor și uşilor blocului maternităţii;
 • Renovarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare la blocul pediatric;
 • Termo-izolarea blocului terapeutic; 
 • Înlocuirea geamurilor şi uşilor blocului terapeutic; 
 • Renovarea a 2 intrări la blocul terapeutic;
 • Lucrări de izolare a clădirii maternității;
 • Reconstrucţia reţelelor termice exterioare, şi instalarea punctelor termice; 
 • Instalarea unui sistem de colectoare solare pentru producere apei calde menajere în blocul chirurgical;
 • Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a cetățenilor cu privire la eficienţa energetică a clădirilor publice;
 • Sprijin la actualizarea Strategiei de Dezvoltare Socio-economică a raionului, componenta eficienţă energetică;
 • Sprijin Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru la procedurile de achiziţii publice și la controlul de calitate. 

Accesați aici cadrul logic.

»»  Îmbunătățirea eficienței energetice a spitalului raional Nisporeni

Beneficiarii:

 • Pacienți și angajaţi ai spitalului din Nisporeni;
 • Primăria din Nisporeni;
 • Raionul Nisporeni.

Bugetul = 1.244.709 Euro.

Activităţi:

 • Crearea Comitetului local de cetăţeni al proiectului;
 • Reabilitarea exteriorului Blocului chirurgical al spitalului din Nisporeni şi termo-izolarea blocului;
 • Instruirea în domeniul eficienţei energetice al personalului tehnic al spitalului;
 • Implementarea sistemului de management energetic la spitalul raional Nisporeni;
 • Elaborarea Programului pentru eficiență energetică și a Planului sectorial de acțiuni a raionului Nisporeni;
 • Organizarea și desfășurarea campaniei de informare și sensibilizare cu privire la eficiența energetică;
 • Sprijin Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru la procedurile de achiziţii publice și la controlul de calitate.

Accesați aici cadrul logic.

»»  Modernizarea serviciilor publice locale de alimentare cu apă în raionul Leova

Beneficiarii:

 • 12.353 locuitori ai localităților Iargara, Filipeni, Romanovca, Cupcui, Sărata Nouă;
 • Prestatorul de servicii de apă și canalizare;
 • Primăria Iargara, Filipeni, Romanovca, Cupcui, Sărata Nouă;
 • Consiliul Raional Leova.

Buget planificat = 2.580.001 Euro

Activităţi:

 • Crearea comitetului local de cetăţeni; 
 • Elaborarea Studiului de fezabilitate cu privire la serviciul de apă şi canalizare;
 • Construcția apeductului magistral, porțiunea Leova-Iargara;
 • Sprijin la actualizarea capitolului pe apă şi canalizare a Strategiei raionale de dezvoltare socio-economică;
 • Iniţierea cooperării intercomunitare pentru prestarea serviciilor de apă şi de canalizare;
 • Dezvoltarea capacităților operaționale și instituționale ale "Apă Canal Leova";
 • Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a cetățenilor cu privire la utilizarea serviciilor de apă și canalizare;
 • Sprijin Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud la procedurile de achiziţii publice și la controlul de calitate.

Accesați aici cadrul logic al proiectului.

»»  Îmbunătăţirea serviciilor de apă şi canalizare în raionul Cahul

Beneficiarii:

 • 3700 de locuitori ai satului Roşu;
 • Prestatorul de servicii "Apă-Canal Cahul";
 • Primăria Roşu;
 • Raionul Cahul.

Bugetul = 700.000 Euro din partea Guvernului României; 1.165.000 Euro din partea Guvernului Germaniei. 

Activități:

 • Crearea Comitetului local de cetățeni pentru proiect;
 • Pregătirea schemelor tehnice necesare pentru aprovizionarea cu apă şi canalizare şi tratarea apelor;
 • Asistenţa la activitatea formală şi operaţională a prestatorului de servicii "Apă-Canal Cahul";
 • Analiza economică şi organizaţională a prestatorului de servicii, iniţierea activităţilor de dezvoltare a capacităţilor personalului;
 • Studiu de referinţă al factorilor de mediu şi socio-economici care afectează apa şi canalizarea;
 • Planificarea integrată şi participativă pentru apă şi canalizare la nivel de raion;
 • Asistență Consiliului raional și APL-urilor de nivelul I în dezvoltarea programelor și planurilor locale pentru sectorul apă şi canalizare;
 • Elaborarea Studiului de fezabilitate, sectorul apă şi canalizare;
 • Inițierea cooperării intercomunitare pentru prestarea în comun a serviciilor de apă şi canalizare şi constituirea clusterului Cahul 0;
 • Construcţia sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în satul Roşu;
 • Reconstrucția stației de tratare a apelor în orașul Cahul;
 • Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a cetățenilor cu privire la utilizarea serviciilor de apă și canalizare;
 • Pregătirea unui ghid de bune practici, pentru a încuraja replicarea activităților în domeniul apei și canalizării;
 • Sprijin Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud la procedurile de achiziţii publice și la controlul de calitate.

Accesați aici cadrul logic.