Preşedinţi de raioane şi primarii din 10 comune au participat la o şedinţă de lucru în cadrul căreia au fost prezentate activităţile Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) 2013 – 2015 cu privire la consolidarea capacităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea cooperării inter-comunitare în prestarea serviciilor locale.

La eveniment, dna Victoria Cujba, şefa Direcţiei Politici de Descentralizare a Cancelariei de Stat a amintit că în 2012 a avut loc prima conferinţă naţională dedicată cooperării inter-comunitare în Republica drept modalitate importantă şi oportună de extindere a ariei de acoperire şi sporirea eficienţei prestării serviciilor publice locale.

Dl Mihai Roşcovan, Manager de Program a menţionat că în faza precedentă PCDLI a facilitat elaborarea  metodologiei de implementare a cooperării inter-comunitare  în Moldova. În următoarea fază a programului, această metodologie urmează a fi aplicată pe larg în 10 grupuri de comunităţi ţintă ale PCDLI. Dna Olesea Cazacu, managerul componentei  de dezvoltare locală, a specificat faptul că beneficiarii programului vor primi asistenţă tehnică şi granturi pentru dezvoltarea şi extinderea serviciilor publice locale prin intermediul cooperării inter-comunitare. De asemenea, sunt prevăzute activităţi de consolidare a capacităţilor instituţionale şi administrative ale administraţiei publice locale, instruire şi asistenţă în diverse domenii, inclusiv managementul serviciilor publice locale, elaborarea proiectelor şi accesarea fondurilor regionale,  mobilizarea comunităţilor pentru abilitare şi dezvoltare economică locală, etc. Conform dlui Veaceslav Balan, analist de program, prin intermediului activităţilor de abilitare şi mobilizare comunitară, va fi asigurat un proces de guvernare locală participativ, transparent şi sensibil la nevoile femeilor şi grupurilor vulnerabile.

Dna Valeria Ieșeanu, Analist de Programe PNUD a menționat că în cadrul PCDLI, implementat prin intermediul PNUD Moldova  și UN Women, va fi acordată asitență tehnică pentru sporirea capacităților de cooperare a APL în vederea furnizării unor servicii publice eficiente și accesibile cetățenilor.

Primarul s. Chișcăreni, rl Sîngerei, Dna Țurcanu Silvia a accentuat că activitățile preconizate sunt binevenite și așteptate de administrația publică și locuitorii comunității. Primarul s. Congaz, Dl Constantin Telipiz, a menționat, că satul pe care îl administrează cu o populație de 12 mii de locuitori și fiind cel mai mare din Europa, are nevoie de asistență pentru dezvoltarea serviciilor comunale. Totodată aceste servicii pot fi extinse și în satele adiacente. Președintele raionului Hâncești, Dl Grigore Cobzac, a subliniat necesitatea instruirii funcționarilor publici locale în domeniul finanțelor publice locale în contextul reformei de descentralizare financiară.

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată este implementat de Guvernul Republicii Moldova cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entităţii Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) şi cu sprijinul financiar al Guvernului Danemarcei.