Dondușeni, 24 ianuarie 2017. În incinta Consiliului raional Dondușeni a avut loc ședința de constituire a Comitetului director local (CDL) ce va monitoriza procesul de elaborare a studiului de fezabilitate şi va evalua impactul asupra mediului în procesul creării Sistemului de management integrat al deșeurilor (SMID) pentru Zona de management al deșeurilor nr. 8 în Republica Moldova (raioanele Briceni, Edineț, Ocnița şi Dondușeni).

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei.

În cadrul ședinței, membrii CDL l-au ales președinte al Comitetului pe Victor Chiriac, președintele raionului Dondușeni. În calitate de vicepreședinte al CDL a fost votat Valeriu Casapu, vicepreședintele raionului Dondușeni, iar secretar al CDL a fost ales Oleg Covali, șeful Secției atragerea investițiilor a CR Dondușeni.

CDL va servi în calitate de platformă pentru a asigura o mai bună cooperare între principalele părţi care și-au asumat îndeplinirea unui șir de obiective de a căror realizare va depinde gestionarea deșeurilor solide în Zona de management al deșeurilor nr. 8.

În cadrul întrunirii, experta Alina Oberdorfer și consultantul GIZ Igor Neaga le-au prezentat membrilor CDL informații relevante despre elaborarea studiului de fezabilitate şi evaluarea impactului asupra mediului pentru crearea SMID în Zona de management al deșeurilor nr. 8.

Menționăm că Regiunea de Dezvoltare Nord are un Program regional sectorial în domeniul Managementului deșeurilor solide, elaborat anterior cu suportul Uniunii Europene, acordat prin intermediul GIZ.