La 17 octombrie 2017, a fost semnat un contract între proiectul „Modernizarea Serviciilor Public Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ), pe de o parte, și Universitatea Tehnică din Moldova (UTM), pe de altă parte. Contractul prevede că, Institutului de Formare Continuă în Domeniul Alimentării cu Apă și Canalizare (IFCAC) pentru membrii Asociației Moldova Apă-Canal (AMAC) i se deleagă atribuțiile de elaborare în perioada octombrie 2017 – martie 2018 a 2 module noi de instruire, organizarea a 2 cursuri de instruire pentru formatori și implementarea a 4 module de instruire.

Activitățile vizate se desfășoară în cadrul „Programului național de creștere a capacităților operatorilor din domeniul aprovizionare cu apă și canalizare” implementat de către IFCAC cu suportul GIZ/MSPL. Potrivit Memorandumului de Înțelegere semnat între AMAC și GIZ în martie 2015, Programul acordă sprijin calificat și eficient întreprinderilor prestatoare de servicii de aprovizionare cu apă și canalizare.

Totodată, în perioada 17-19 octombrie, în incinta IFCAC, 22 angajați ai 16 operatori de servicii de aprovizionare cu apă și canalizare participă la modulele de instruire în domeniul managementului resurselor umane. Sergiu Calos, director IFCAC: „Aceste module sunt o continuare a cursului, organizat de IFCAC, managementului resurselor umane. Toate aceste seminare au fost și sunt posibile datorită suportului oferit de către GIZ prin intermediul proiectului MSPL”.

Vitalie Midari, vice-director AMAC: „În prezent în Republica Moldova au loc reforme în ceea ce privește domeniul AAC. Se modifică și se dezvoltă mult cadrul legal. De asemenea, există multe investiții în acest domeniu și este foarte important ca acestea să fie gestionate și administrate corect. Anume din acest considerent, pregătirea și capacitarea personalului este un element foarte important pentru operatorii AAC și pentru țară în general”.

Christina Otto, managerul proiectului MSPL: „Pentru GIZ și proiectul MSPL, în special, edificarea capacităților operatorilor de servicii publice este unul din obiectivele principale în dezvoltare proiectelor de dezvoltare regională în domeniul AAC. Sperăm că acestea sesiuni de instruire vor întruni necesitățile și așteptările participanților. Toate modulele se desfășoară după standarde și practici folosite și implememtate în țările europene. Credem și suntem siguri că participarea la aceste seminare este pe de o parte o investiție în capacitățile personalului, iar pe de altă parte va contribui la obținerea licenței de activitate”.

Printre aspectele discutate în cadrul celor trei zile de sesiuni sunt: cadrul legislativ al managementului resurselor umane, contractul colectiv de muncă și convenția colectivă de muncă, securitatea și sănătatea la locul de muncă, recrutarea și selectarea resurselor umane, planificarea strategică a resurselor umane, precum și informația privind stimularea materială și de carieră a stagiarilor și analiza sarcinilor, definirea posturilor și fișa postului.

*****************
Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).