La 19 septembrie 2017, în cadrul oficiului Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) UTA Găgăuzia s-a desfășurat o ședință de lucru care a avut drept scop elaborarea Programelor Regionale Sectoriale (PRS) pentru Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia. La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, ADR UTA Găgăuzia, consultanții proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implememtat de către Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ) și consorțiumul de experți GFA-MMD-BCI.

În cadrul ședinței de lucru experții au făcut prezentări și au oferii detalii privind procesul de lucru în:

  • Elaborarea PRS-ului în Aprovizioarea cu Apă și de Canalizare (AAC) pentru Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia;
  • Elaborarea PRS-ului în Eficienţă Energetică (EE) clădirile publice pentru Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia.

Totodată, la acest eveniment s-a decis crearea grupurilor de lucru în ambele sectoare (AAC și EE) și desfășurarea a minimum 4 ședințe de acest fel. Astfel, pe parcursul următoarelor 6 luni vor fi eleborarete cele două PRS-uri și vor fi prezentate conceptele de proiecte în direcțiile prioritare.

În cadrul discuțiilor au fost stabilite și câteva principii în procesul elaborării PRS-urilor pentru Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia, și anume:

  1. Armonizarea pricipalelelor documente care reflectă politica de dezvoltare regională, printre acestea: Legea privind dezvoltarea regională, Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2016-2020 (SNDR), Strategia de Dezvoltare Regională Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia, Strategia socio-economică de dezvoltare a Găgăuziei,
  2. PRS-urile vor trebui să se bazeze pe rezultatele economice, sociale și de mediu și pe evaluarea potențialului Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia,
  3. Participarea activă a părților interesate. Consolidarea responsabilității atât a autorităților locale cât și celor regionale, precum și a tuturor părților implicate în elaborarea PRS-urilor,
  4. Parteneriat local și regional. Grupul de lucru format trebuie să includă toate părțile interesate reprezentând atât sectorul guvernamental cât și cel non-guvernamental.

Programul Regional Sectorial (PRS) este un instrument operațional pentru planificarea regională care are principale obiective: sporirea capacității Autorităților Publice Locale (APL) în dezvoltarea de proiecte regionale durabile; crearea tuturor condițiilor necesare pentru elaborarea unui portofoliu de proiecte, care incorporează toate necesitățile de dezvoltare în conformitate cu cadrul relevant, strategic și în vigoare, legal și de politici.

************************
Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).