În perioada 21-22 februarie, la Chișinău a fost desfășurat un curs de instruire privind „Ghidulul practic pentru achiziții și subvenții pentru acțiuni externe ale Uniunii Europene PRAG. Regulamentul de bază privind achizițiile publice”. Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), care este implementat de către Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ).

La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), ai Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) și consultanții proiectului MSPL/GIZ.

Scopul instruirii a fost facilitarea înțelegerii aplicării corecte a prevederilor Manualului de proceduri privind achizițiile publice, mangementul financiar și al contractelor, precum și transferul de proprietate în cadrul proiectelor cu finanțare GIZ Moldova.

Valentina Rădoi, expert internațional în achiziții publice: „Cursul a urmărit familiarizarea participanților cu procedurile privind Ghidul practic pentru achiziții și subvenții pentru acțiuni externe ale Uniunii Europene PRAG. De asemenea, s-a vorbit despre despre regulamentul, mecanismele și procedurile menționate în acesta, pentru ca ulterior ei – participanții – să poată planifica, lansa și evalua o licitație de achiziții publice în conformitate cu prevederile europene. Ne-am propus să-i ajutăm să înțeleagă prevederile Manualului de Achiziții, care vine să detalieze cine, când și cum trebuie să procedeze la o anumită etapă în procesul de achiziții publice”.

Pe parcursul celor două zile de instruire, participanții au aflat mai multe despre procesul de achiziții publice, procesul de evaluare a ofertelor, cum se elaborează corect documentația și contractul de atribuire, care trebuie să fie conținutul dosarelor pentru achizițiile publice și, de asemenea, cum se face o evaluare tehnică și financiară a dosarelor.

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) şi sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României, Uniunea Europeană și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).