În cadrul unei şedinţe de lucru cu primarii şi reprezentanţilor administraţiilor publice locale din 20 de comunităţi au fost prezentate activităţile Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) planificate pentru 2013 -2015.

La eveniment, dna Victoria Cujba, şefa Direcţiei Politici de Descentralizare a Cancelariei de Stat a subliniat că fortificarea capacităţilor administraţiei publice locale este o precondiţie importantă pentru implementarea Strategiei Naţionale de Descentralizare, iar PCDLI vine să acorde  asistența tehnică necesară.

Dl Mihai Roşcovan, Manager de Program a menţionat că obiectivul PCDLI 2013-2015 este susţinerea furnizării unor servicii publice mai bune şi echitabile şi o dezvoltare locală durabilă, facilitate de un cadru legal şi instituţional îmbunătăţit ca urmare a implementării Strategiei Naţionale de Descentralizare. La nivel local PCDLI prevede activităţi de consoldidare a capacităţilor administraţiei publice locale din 20 de comune şi 10 grupuri de comunităţi de a răspunde mai bine nevoilor femeilor și bărbaților din comunităţilor lor, în special celor din grupurile vulnerabile, de a îmbunătăţi managementul, accesul şi calitatea serviciilor locale, şi de a susţine crearea unui mediu permisiv pentru dezvoltarea economică locală şi a afacerilor rurale. Dna Olesea Cazacu, Coordonatoarea componentei locale a PCDLI a menţionat că selecţia comunătăţilor ţintă a fost efectuată în baza unor criterii riguroase, fiind aprobate de către Consiliul de Conducere a PCDLI, iar succesul implementării activităţilor depnde de implicarea activă a administraţiilor publice locale şi comunităţilor locale.

Asistența va fi acordată pentru a ajuta comunităţile ţintă să devină adevărate modele de dezvoltare locală. Pentru aceasta se preconizează implementarea unui set de activităţi atît pentru mobilizarea comunităţilor pentru abilitare, cît şi pentru consolidarea capacităţilor administraţiei publice locale de planificare strategică, transparenţă şi implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local, îmbunătăţirea managementului instituţional, funcţionării şi operării administraţiilor publice locale, etc.

De asemenea, sunt prevăzute activităţi de instruire şi asistenţă în diverse domenii ca managementul finanţelor publice locale, achiziţii publice, managementul serviciilor locale, etc., dar şi vizite de studii şi schimb de bune practici, asistenţă în utilizarea tehnologiilor informaţionale, dezvoltarea economică şi promovarea investiţiilor la nivel local, ş.a. Comunităţile ţintă ale PCDLI vor beneficia de granturi pentru dezvoltarea instituţională a administraţiilor publice locale, granturi pentru dezvoltarea serviciilor publice locale, precum şi suport pentru mobilizarea comunităţilor pentru abilitare şi dezvoltarea afacerilor rurale. Dna Valeria Ieșeanu, Analist de Programe PNUD a menționat că de mai mulți ani ONU acordă o atenție sporită programelor de dezvoltare locală în Moldova. Din 2010 și în faza următoare PCDLI va fi implementat prin intermediul PNUD Moldova  și UN Women.

În 2013-2015 PCDLI va continua să aplice abordarea bazată pe drepturile omului şi egalitatea de gen și să acorde o atenţie sporită activităţilor de abilitare a femeilor și grupurilor vulnerabile. Conform dlui Veaceslav Balan, analist de program, prin activităţile de abilitare și mobilizare comunitară grupurile vulnerabile vor deveni parteneri de încredere în dezvoltarea locală, iar procesul de guvernare locală  va fi cu adevărat unul participativ, inclusiv și transparent.

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată este implementat de Guvernul Republicii Moldova cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entităţii Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) şi cu sprijinul financiar al Guvernului Danemarcei.