AGENȚIA DE DEZVOLTARE NORD, cu sediul în Bălți, piaţa V. Alecsandri nr.8, MD-3100, Republica Moldova, telefon 0231 296 82, fax: 0231 619 80, în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” implementat de către AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), anunță licitația publică de achiziționare a lucrărilor de construcție montaj de extindere a rețelelor de iluminare stradală în cadrul proiectului „Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche” raionul Soroca.

Denumirea lucrărilor și locul execuției lor. Lucrări de construcție montaj de extindere a rețelelor de iluminare stradală

Locul de execuție: raionul Soroca, comuna Tătărăuca Veche, formată din următoarele sate:

  • Tătărăuca Veche
  • Tătărăuca Nouă
  • Decebal
  • Slobozia Nouă
  • Niorcani
  • Tolocănești

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări și servicii. Atribuirea contractului de lucrări se va aplica prin procedura de licitație deschisă.

Participanţii la concurs

La concurs pot participa:

  • persoane juridice din Republica Moldova;
  • persoane juridice străine integral private, apatrizii în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  • asociaţii ale persoanelor specificate.
  • participanţii pot acţiona nemijlocit sau prin intermediul reprezentanţilor, mandataţi conform legislaţiei.

Faţă de ofertanţi se înaintează următoarele cerinţe:

–     capacitate profesională și tehnică de a executa asemenea lucrări;

–     capacitate financiară;

–     experienţă în proiecte similare;

–     experienţă managerială în domeniu.

Documentaţia de concurs (caietul de sarcini) poate fi obţinută gratuit la sediul AGENȚIEI DE DEZVOLTARE NORD, situat în mun. Bălți, piaţa V. Alecsandri nr.8, MD-3100, Republica Moldova, telefon 0231 296 82, fax: 0231 619 80, persoana de contact Denis Gudumac.

Valoarea estimată a achiziţiilor se prezintă cu cota TVA zero.

Ofertele se prezintă în limba română și/sau după caz în engleză, în plicuri sigilate, la adresa sediului AGENȚIEI DE DEZVOLTARE NORD, situat în mun. Bălți, piaţa V. Alecsandri nr.8, MD-3100, Republica Moldova, telefon 0231 296 82, fax: 0231 619 80.

Data limită de depunere a ofertelor este de 30 noiembrie 2012 ora 16.00. Nu se acceptă oferte nesigilate şi/sau întârziate. Ofertanţii vor fi informaţi despre rezultatele concursului în formă scrisă în termen de 3 de zile după data desfăşurării şedinţei de apreciere a ofertelor/a ofertei câștigătore.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AGENȚIEI DE DEZVOLTARE NORD, situat în mun. Bălți, piaţa V. Alecsandri nr.8, MD-3100, Republica Moldova, telefon 0231 296 82, fax: 0231 619 80, persoană de contact, Dl Denis Gudumac cu adresa E-mail: denis.gudumac@adrnord.md;