Zilele trecute, consultările publice pe marginea aprovizionării cu apă și canalizare a r. Cahul au fost reluate, de această dată societatea civilă a fost cea care a dat curs invitației de a comenta și de a face observații pe marginea acestui capitol al Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2012 – 2017. În cadrul audierilor, au fost scoase la iveală numeroase carențe și erori ale draftului documentului text al acestui proiect.

Întîlnirea a fost ctalogată de către Silvia Strelciuc, moderatoarea evenimentului ca fiind „o metodă de guvernare democratică, care asigură conexiunea APL cu grupurile de cetățeni vizați direct de problema propusă spre discuție”.

La această întrunire au luat parte atît  reprezentanții mai multor organizații nonguvernamentale active din orașul și raionul Cahul, cît și reprezentanți ai Administrației Raionale și ai unor instituții precum GIZ (Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei) și  „Apă-Canal Cahul”, cu scopul de a valorifica mai bine puținele resurse de apă potabilă pe care le deține în subteran raionul Cahul.

În afara observațiilor referitoare la draftului strategiei, au fost eviențiate cîteva probleme legate de aprovizionarea cu apă în zona noastră, printre care secarea apelor subterane în localitatea Manta, acestea în contextul unor recomandări făcute de reprezentanții administrației publice raionale către populație de a opta pentru regionalizarea serviciilor de canalizare și aprovizionare cu apă și de a se conecta la Întreprinderea Municipală „Apă – Canal” Cahul.

Documentul final al Strategiei discutate urmează să fie corectat și definitivat  pînă pe 17 iulie 2012, la această dată acesta va fi propus spre aprobare într-o Ședință Extraordinară a Consiliului Raional Cahul.

În același timp, s-a discutat și despre stabilirea unei politici tarifare convenabile consumatorului de rînd, aceeasta fiind posibil după ce Strategia va primi undă verde din partea consilierilor.

Accesul la serviciile de apă și canalizare a localităților constituie  atît o prioritate locală cît și națională.