Denumirea autorității contractante: Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Adresa: Republica Moldova, or.Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, nr. 12, 

Persoana de contact, numărul de telefon / e-mail: Cristina Dogoteri; tel.: (+373) 241 2-62-86; e-mail: cristina.dogoteri@adrsud.md

Denumirea lucrărilor ce constituie obiectul achiziției: 

Achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică în cadrul proiectului „Extinderea sistemului de canalizare în oraşul Leova. Construcţia staţiei de pompare a apelor uzate în oraşul Leova”

Descrierea achiziției: Licitațiile publice vor fi lansate în luna aprilie 2020.

Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.

Beneficiarul finanțării este Primăria orașului Leova, iar ADR Sud acționează ca Autoritate Contractantă în aceasta licitație.

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire: www.adrsud.md, www.serviciilocale.md. 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție: Comisia de evaluare va selecta ofertantul a cărui ofertă va fi determinată ca fiind conformă cu criteriile administrative, economice și tehnice și care a oferit cel mai mic preț.

Alte informații relevante: Achiziționarea lucrărilor va fi organizată în baza procedurii de Licitație internațională deschisă, conform prevederilor Regulamentului GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice. Regulamentul poate fi accesat pe site-ul oficial al ADR Sud.