Bălți, 1 august 2016. Autorități publice locale și reprezentanți ai proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), au încheiat, în incinta ADR Nord, un Memorandum de înțelegere în contextul elaborării studiului de fezabilitate şi de evaluare a impactului asupra mediului pentru crearea sistemului de management integrat al deșeurilor în Zona nr. 8 de management a deșeurilor solide (raioanele Dondușeni, Edineț, Briceni, Ocnița).

Prin semnarea Memorandumului, părţile semnatare și-au stabilit rolul şi responsabilităţile. Documentul este semnat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Mediului, ADR Nord, Consiliile raionale și Primăriile Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni și GIZ.

„Astăzi am pus bazele dezvoltării sectorului de management al deșeurilor solide în nordul Republicii Moldova. Regiunea noastră trebuie să devină mai curată, mai prietenoasă pentru noi înșine, dar și pentru oaspeții din străinătate”, a menționat directorul ADR Nord, Ion Bodrug.

Recent, în cadrul unei ședințe, reprezentanții GIZ au prezentat planul de acțiuni pentru elaborarea studiului de fezabilitate și evaluarea impactului asupra mediului. Tot atunci, autoritățile locale din orașele Dondușeni, Edineț, Briceni și Ocnița s-au referit la starea actuală privind selectarea terenurilor pentru gestionarea deșeurilor și au discutat detalii despre constituirea Comitetului director local.

Elaborarea studiul de fezabilitate pentru crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru Zona nr. 8 de management a deșeurilor solide va fi finanțată de Uniunea Europeană.