Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice, de pe lângă Parlamentul Republicii Moldova, a organizat astăzi, 22 martie 2017, audieri publice privind implementarea Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013 – 2027.

La ședință au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerului Sănătății, Ministerului Economiei, Cancelariei de Stat, Academiei de Științe a Moldovei, precum și ai Congresului Autorităților Locale din Moldova.

În cadrul audierilor publice, Ministerul Mediului a emis o dispoziţie prin care se interzice autorizarea noilor gunoişti în Republica Moldova. Aceasta până nu vor fi finalizate studiile de fezabilitate în acest domeniu şi nu vor fi create asociaţii regionale intercomunale de gestionare a deşeurilor. În cadrul audierilor s-a discutat la ce etapă se află implementarea Strategiei de gestionare a deșeurilor pentru anii 2013 – 2027.

Potrivit președintei Comisiei administrație publică, dezvoltarea regională, mediu și schimbări climatice, Violeta Ivanov, problema deșeurilor are un impact negativ asupra țării noastre, prin poluarea apei, solului și a aerului, fapt ce afectează sănătatea cetățenilor, are de suferit dezvoltarea agriculturii, iar turismul rămâne la un nivel scăzut.

Reiterăm că, în prezent, sunt efectuate studii de fezabilitate pe întreg teritoriul țării și, totodată, a fost interzisă autorizarea noilor gunoiști. Până la sfârșitul anului curent urmează să fie create opt asociații regionale intercomunale de gestionare a deșeurilor.