Administraţie publică locală

Analiza impactului de implementare a actelor normative

public/publications/398110_md_air_pentru_site.pdf

Noile reglementări ale procesului bugetar pentru APL: principii, reguli, responsabilităţi

public/publications/397110_md_sistem_bugetar.pdf

Ghid de bune practici şi greşeli de evitat în realizarea master planului de dezvoltare...

public/publications/266110_md_355ghiddebunepr.pdf

Ghid pentru mobilizarea comunităţii în scopul abilitării Republica Moldova

public/publications/17849_md_3.pdf

Raport de evaluare a capacităţilor APL

public/publications/17249_md_3.pdf

Ghidul alesului local. Cadrul legal şi normativ

public/publications/260110_md_ghid_apl.pdf

Ghidul alesului local. Finanţe publice locale

public/publications/259110_md_finante_publice.pdf

Studiu analitic privind structura administrativ-teritorială optimală pentru Republica Moldova

public/publications/486110_md_studiu_analitic.pdf

Dezvoltarea comunităţilor active în Republica Moldova. Ghid metodic

public/publications/275110_md_ghid_dezvoltare.pdf