Administraţie publică locală

Organizarea şi funcţionarea APL în Republica Moldova: competenţe, structură şi resurse

public/publications/16749_md_politici_publice.pdf

Managementul serviciilor publice la nivelul municipiilor – probleme şi soluţii

public/publications/277110_md_managementul_se.pdf

Costul şi administrarea serviciilor publice locale de interes general

public/publications/262110_md_studiu_mocanu__.pdf