Recent, a avut loc o ședință de lucru în cadrul unei vizite de monitorizare a procesului de implementare a proiectului „Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, proiect finanțat din sursele Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 

În contextul vizitei de monitorizare în cadrul proiectului, specialiștii ADR Nord Constantin Bândiu șiLiuba Baranceanu, precum și consultantul GIZ Igor Neaga au constatat că lucrările din cadrul proiectului se desfășoară conform planului de implementare. În acest sens, lucrările de renovare a sediului Î.M. „Tătărăuca-Service” au fost finalizate, iar lucrările de extindere a rețelelor de iluminare stradală și instalare a corpurilor de iluminat sunt în curs de implementare. Instalaţiile de iluminare stradală sunt amplasate pe străzile principale şi în perimetrul instituţiilor publice şi a altor locaţii de interes.

În rezultatul ședinței de lucru, s-a decis ca lucrările de extindere a rețelelor de iluminat stradal (construcția a 0,6 km de rețelede iluminat stradal) să fie finanțate din sursele adiționale GIZ, durata de executare a lucrărilor de construcții a sistemului de iluminat stradal fiind prelungită până la finele lunii aprilie. De asemenea, în perioada mai-octombrie 2013, personalul Î.M. „Tătărăuca-Service” va fi instruit cum să gestioneze proiectul în vederea durabilității acestuia.

Construcția sistemului de iluminare stradală, crearea Î.M. „Tătărăuca-Service”, precum și informarea și conștientizarea populației sunt activitățile desfășurate în cadrul  proiectului până în prezent. Precizăm că, din surse adiționale a fost renovat oficiul prestatorului de servicii, Î.M. „Tătărăuca-Service”, au fost efectuate lucrările de extindere la sistemul de iluminare stradală, a fost achiziționată tehnica pentru Î.M. „Tătărăuca-Service”. Pentru a creşte nivelul de informare al populaţiei despre acest serviciu, în perioada octombrie-noiembrie 2012 a fost desfăşurată o campanie de informare cu genericul „Puterea luminii readuce satul la viaţă”. Astfel, în comuna Tătărăuca Veche au fost instalate 16 panouri informative. Totodată, au fost distribuite 500 de pliante.

Evenimentul de inaugurare a sistemului modern şi econom de iluminare stradală pentru cele 6 localităţi din comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca, unde trăiesc cca 2200 de locuitori, a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie curent. În total, au fost  instalate 173 de corpuri de iluminat, bazate pe tehnologiile LED. Acestea sunt dirijate prin intermediul a 11 dispozitive de evidenţă a energiei electrice. Lungimea reţelelor de iluminare stradală construite este de cca 20 de kilometri. Utilizarea unei asemenea instalaţii moderne duce la diminuarea de două ori a costurilor de consum a energiei electrice. Anual, economiile se vor cifra la 117 000 lei, faţă de utilizarea soluţiilor clasice, neeficiente din punct de vedere energetic. De asemenea, sediul Î.M. „Tătărăuca-Service” a fost renovat și a fost achiziționat un excavator.

Valoarea totală a proiectului este de 4 467,36 mii lei (800,0 mii lei – construcție rețele iluminat stradal; 3 667,36 mii lei – extindere proiect). Până acum au fost valorificați 2 049,32 mii lei.