Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 13

 

Autoritatea contractantă

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Adresa

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Telefon/fax

268 27235

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie

GOLOVCO SERGIU

Obiectul achiziţiei

Finisarea lucrărilor de reparaţie a oficiului serviciului salubrizare Şoldăneşti

Cod CPV

45453000-7 

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. 4, biroul 419

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. 4, biroul 419

Rechizitele contului de garantare a ofertei și de garantare a contractului:

Cont de decontare

225151462

Banca

BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ialoveni

Termenul de depunere a ofertelor

15.04.2013 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

15.04.2013 11:00