La această întrebare au încercat să găsească răspunsuri angajați ai Agențiilor de Dezvoltare Regională, împreună cu reprezentanți ai ministerului de resort. Întrunirea de lucru, oferită în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, a fost facilitată de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 

Experta GIZ, jurista Zinaida GUȚU, le-a prezentat participanţilor o serie de formule juridice posibile pentru a transfera proprietatea publică obţinută graţie alocaţiilor din contul Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională.

Astfel, la acest moment Agenţiile de Dezvoltare Regională (ADR-urile) sînt responsabile de gestionarea procedurilor de achiziţii pentru proiecte. Însă ADR-urile nu devin proprietari ale bunurilor publice obţinute, fie drum local, apeduct sau platformă de colectare a deşeurilor.

În aceste condiţii, jurista Zinaida GUȚU sugerează achiziţionarea dreptului de proprietate de către un APL în proporţie de 100%, sau optarea pentru cote-părţi între mai multe APL-uri, în funcţie de contribuţia fiecăruia.

Participanţii la întrunirea de lucru s-au referit la necesitatea de a optimiza cadrul legal, pentru a asigura transmiterea corectă din punct de vedere juridic şi financiar a obiectivelor obţinute ca rezultat al proiectelor de dezvoltare regională. Propunerile vor fi compilate şi transmise Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.