Clădirea Spitalului raional Cantemir va fi reabilitată din punct de vedere termic. Lucrările de reabilitare vor fi demarate chiar începând cu anul curent, în cadrul unui proiect în valoare de circa 15 milioane lei, finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Proiectul are drept obiectiv sporirea gradului de confort al blocului chirurgical al IMSP  ,,Spitalul raional Cantemir” prin eficientizarea consumului de energie termică în interiorul clădirii. 

În calitate de instituție responsabilă de implementarea proiectului, Agenția de Dezvoltare Regională Sud a informat recent autoritățile raionului Cantemir despre decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării regionale privind finanţarea proiectului.

Maria Culeșov, directorul ADR Sud, a precizat că suma alocată pentru anul 2017 în vederea demarării procesului de implementare a proiectului de reabilitare termică a blocului chirurgical al Spitalul raional Cantemir constituie 5 000 000 lei. Totodată, a adus la cunoștința administrației publice locale și a conducerii instituției medicale care sunt responsabilitățile fiecărei părți implicate și acțiunile necesare de întreprins pentru buna desfășurare a lucrărilor.

Astfel, în calitate de aplicant și partener, Consiliul Raional Cantemir va participa la proiectul „Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir” (bloc chirurgical)” cu o contribuție proprie în mărime de 318 000 lei, din contul căreia va fi angajat, în cel mai scurt timp, un manager de proiect și un responsabil de supravegherea dreptului de autor al proiectului.

Andrei Ciobanu, președintele raionului Cantemir, a subliniat importanța realizării proiectului dat, care va genera economii de energie şi va îmbunătăţi eficienţa în utilizarea energiei termice în instituția publică de profil medical din teritoriu. Totodată, acest proiect urmează să aducă beneficii celor circa 63 de mii de cetățeni, locuitori ai raionului Cantemir, care se adresează la Spitalul raional pentru a primi asistență și îngrijiri medicale.

Se prevede ca eficientizarea consumului de energie în blocul de chirurgie al Spitalului raional Cantemir să fie realizată prin implementarea unor măsuri de reabilitare a acoperișului clădirii, prin renovarea sistemului de ventilare, termoizolarea fațadei, efectuarea lucrărilor de tâmplărie și instalarea panourilor solare.

Precizăm că proiectul Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir” (bloc chirurgical) a fost aplicat în cadrul Concursului propunerilor de proiecte din Fondul Național de Dezvoltare Regională 2017-2020, la Agenția de Dezvoltare Regională Sud. Acesta a intrat în Documentul Unic de Program pentru următorii patru ani, aprobat de Guvern în data de 25 ianuarie 2017.

Concursul propunerilor de proiecte, al treilea la număr anunțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a fost desfășurat în baza procedurilor stabilite în Instrucțiunea pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, aprobată prin decizia Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 1/16 din 10 martie 2016.