La 2 iulie 2013, s-a întrunit în ședință Comitetul de conducere al Programului comun pentru dezvoltare locală (PCDLI). La ședință au participat reprezentanții ministerelor Educației, Dezvoltării Regionale, Finanțelor și Muncii, implicate în reformă, Iurie Țap, șeful Comisiei parlamentare speciale pentru descentralizare, reprezentanții guvernelor donatoare și ai Cancelariei de Stat, și membrii echipei PCDLI.

Președintele ședinței, Roman Cazan, Secretar general adjunct al Guvernului, a deschis ședința reiterând angajamentul Guvernului pentru realizarea reformei de descentralizare – fapt confirmat și de către Prim-ministrul Iurie Leancă la ședința Comisiei paritare pentru descentralizare din 28 iunie – și a mulțumit partenerilor de dezvoltare, în special agențiilor ONU care implementează Programul și guvernelor Danemarcei și Suediei, pentru susținerea continuă a eforturilor Republicii Moldova în acest sens.

Mihai Roşcovan, managerul de program al PCDLI, a prezentat un raport de activitate al PCDLI pentru primul semestru al anului 2013, accentuând că o atenţie specială, în această perioadă, a fost acordată elaborării și dezbaterii strategiilor sectoriale de descentralizare. Potrivit dlui Roşcovan, strategiile de descentralizare în educaţie şi serviciile sociale sunt finalizate; au fost definitivate documentele pentru realizarea descentralizării financiare. În acest sens, la 14 iunie, Parlamentul a votat, în primă lectură, modificările la legea finanţelor publice locale. De asemenea, a fost elaborată și larg discutată metodologia de evaluare a capacităţilor administrative ale APL, care este necesară pentru radiografierea capacităților primăriilor pentru asigurarea unor intervenții de înbunătățire racordate la realități.

Consilierul tehnic principal al Programului, Adrian Ionescu, a prezentat planul de activitate al PCDLI pentru a doua jumatăte a anului 2013: asistarea Parlamentului în adoptarea, în lectură finală, a legii finanțelor publice locale, asistență în trecerea primăriilor la noul sistem de finanțare din anul 2014; aprobarea, până la sfârșitul anului 2013, a metodologiei de evaluare a capacitatilor APL de către Guvern; continuarea proiectelor de dezvoltare instituțională în 30 de comunități, continuarea îmbunătățirii managementului serviciilor locale și crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea economică locală și dezvoltarea afacerilor.

Programul păstrează abordarea prin prisma drepturilor omului și a dimensiunii de gen, a relatat Veaceslav Balan, analist de program al UN Women. Acest lucru prevede integrarea dimensiunii de gen în toate documentele de politici adoptate de APC și în planurile de dezvoltare instituțională și economică la nivel local.

Valeria Ieşeanu, conducătorul echipei PCDLI, a prezentat obiectivele principale ale noii faze a Programului. Printre acestea se numără: susţinerea ministerului Finanţelor şi autorităţilor fiscale în aprobarea şi implementarea noului sistem de finanţare a APL, asistarea Guvernului în consolidarea capacităţilor administrative ale APL şi pilotarea modelelor de cooperare intercomunitară, sprijinirea Guvernului şi APC relevante în elaborarea şi aprobarea strategiilor sectoriale de descentralizare, şi elaborarea unei noi metodologii de monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei naţionale de descentralizare.

În continuare, Olesea Cazacu, coordonatoarea proiectului de susţinere a dezvoltării locale din cadrul PCDLI, a prezentat proiectele de asistenţă tehnică ce vor fi realizate în perioada 2013-2015. În cadrul Programului, vor fi acordate 5 categorii de granturi, cu destinații diferite: dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale APL, dezvoltarea serviciilor la nivel local, proiecte de cooperare intercomunitară, proiecte de mobilizare a comunităţilor, și proiecte de abilitare economică pentru grupurile vulnerabile. În același timp, un grant pentru instituționalizarea unui curs de lecții cu tema managementului finanțelor locale și bugetarea locală va fi oferit și Academiei pentru administrare publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova.

Participanții au discutat și modul în care pot fi coordonate eforturile proiectelor susținute de diferiți parteneri de dezvoltare în domeniul promovării autonomiei locale și descentralizării.

Ulrik Birk-Petersen, şeful secţiei pentru Politica europeană de vecinătate şi Rusia a Ministerului danez de externe, a mulţumit echipei Programului pentru prezentare şi a exprimat susţinerea guvernului Danemarcei pentru realizarea rapidă a reformei de descentralizare în Republica Moldova. Danemarca a contribuit cu 5 milioane de dolari la susţinerea fazei actuale a PCDLI.

Nina Orlov, coordonator de programe în cadrul Ambasadei Suediei la Chişinău, a menţionat că Guvernul Suediei este pregătit să susţină continuarea Programului şi realizarea reformei de descentralizare, dar că acest suport va fi condiţionat de rata de implementare a acestei reforme şi de voinţa politică demonstrată de conducerea Republicii Moldova în realizarea ei. În următorii doi ani, Suedia urmează să contribuie cu 2,24 de milioane de dolari la realizarea Programului.

Narine Sahakyan, reprezentantul rezident adjunct al PNUD, şi-a exprimat satisfacţia în legătură cu faptul că, în pofida crizei politice care a afectat Republica Moldova de la începutul anului, Cancelaria de Stat şi autorităţile centrale au continuat să promoveze agenda de descentralizare, reuşind să convingă autorităţile locale de beneficiile reformei.

Toţi participanţii la şedinţă au accentuat importanţa unei comunicări eficiente despre beneficiile reformei de descentralizare. În acest sens, au fost făcuţi deja paşi importanţi: a fost elaborată şi se realizează Strategia de comunicare pentru reforma de descentralizare, a fost stabilită şi se foloseşte identitatea vizuală a reformei, pe care urmează să o preia şi alţi parteneri de dezvoltare care lucrează în domeniul promovării autonomiei locale. Pentru unificarea mesajului reformei, urmează să fie creată o echipă de comunicare pentru descentralizare, din care vor face parte comunicatorii ce reprezintă actorii şi partenerii reformei de descentralizare.

La încheierea şedinţei, participanţii au aprobat raportul de activitate al Programului pentru primul semestru al anului 2013, planurile de activitate pentru a doua jumătate a anului, şi pragurile maxime pentru granturile ce vor fi acordate în cadrul PCDLI.

Programul comun penru dezvoltare locală integrată, faza 2013-2015, este coordonat de Cancelaria de Stat și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Entitatea ONU pentru abilitarea femeilor și egalitatea genurilor, cu susținerea financiară a guvernelor Danemarcei și Suediei.