Comitetul Director Local (CDL) al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca” s-a întrunit la 30 octombrie a.c., în cadrul celei de-a treia ședințe. În cadrul acesteia a fost audiat raportul de activitate al managerului de proiect pentru trimestrul III al anului 2018 și aprobat planul operațional de implementare a proiectului pentru trimestrul IV al aceluiași an. De asemenea, au fost făcute publice rezultatele sondajului efectuat de IDIS Viitorul, privind gradul de satisfacție al elevilor și angajaților instituției de eficiența energetică a clădirilor în care aceștea își desfășoară activitatea.

Ședința a fost prezidată de Elena Gurin, președintele CDL al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca” și manager al instituției nominalizate, care a ținut să sublinieze importanța proiectului și a declarat că, odată cu sporirea eficienței energetice a instituției, aceasta va deveni mai atractivă și mai prestigioasă. Investițiile venite din partea UE vor asigura condiții mai bune de studiu pentru elevii care învață aici și, respectiv, pentru cadrele didactice și personalul tehnic.

În context, Valentina Pleșca, consultant național superior MSPL/GIZ în servicii publice locale, a menționat că CDL-urile au fost create cu scopul de a oferi soluții pentru problemele sau impedimentele care ar putea apărea pe parcursul implementării proiectului. Dar, totodată, acestea urmează să solicite mai multă implicare și responsabilitate părților implicate la nivel local – APL, beneficiar, manager de proiect etc.

Valentina Pleșca a subliniat, în această ordine de idei, necesitatea unei cooperări mai strânse între autoritățile publice locale de nivelurile I și II, instituția beneficiară a proiectului și organizația non-guvernamentală IDIS „Viitorul”, selectată prin concurs de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) cu scopul de a promova implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne în Regiunea de Dezvoltare Sud, dar și a unei participări mai active a fiecărei părți interesate în realizarea cu succes a proiectului.

Totodată, reprezentanta MSPL/GIZ s-a referit la importanța promovării pe larg a măsurilor de eficiență energetică care urmează a fi implementate cu suportul UE în rândul elevilor Liceului Teoretic „Matei Basarab” din Basarabeasca, dar și în rândul părinților și a întregii comunități în beneficiul căreia se efectuează investiția.

În cele ce urmează, membrii CDL au purces la audierea raportului pentru trimestrul III al proiectului de sporire a eficienței energetice a LT „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca. În acest context, Vasilisa Gaibu, managerul proiectului, a prezentat principalele activitați desfășurate în decursul lunilor iulie-septembrie 2018 și a bifat progresul înregistrat în procesul de implementare a proiectului dat.

Membrii CDL au agreat, prin votul lor raportul de activitate pentru trimestrul III al managerului de proiect, venind, totodată, cu unele propuneri și recomandări.

Așa, bunăoară, Vasile Brașovschi, consultant național MSPL/GIZ în monitorizare și evaluare, a propus ca, la sfârșitul anului 2018, în cadrul următoarei ședințe a CDL să fie prezentat un raport de progres, bazat pe rezultate concrete, care să conțină nu doar activități realizate în procesul de implementare a proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca”, ci și anumiți indicatori de rezultat care să reflecte gradul de avansare și realizare a obiectivelor care se preconizează de a fi atinse în cadrul proiectului nominalizat.

O altă decizie aprobată în cadrul celei de-a treia ședințe CDL al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca” este cea cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru trimestrul IV al anului 2018. Pe marginea acestuia s-au expus, cu unele sugestii și recomandări, consultantul regional MSPL/GIZ, Eugeniu Lupașcu, și specialista ADR Sud, Viorica Cuțitaru.

Pe finalul ședinței, Gabriel Olaru, expert IDIS „Viitorul”, a prezentat rezultatele sondajului sociologic privind gradul de satisfacție al elevilor și angajaților LT „Matei Basarab” de eficiență energetică a edificiilor instituției, efectuat la solicitarea GIZ în contextul implementării măsurilor de eficiență energetică și de asigurare a durabilității investițiilor în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca”. Sondajul va servi drept o bază de referință a situației în această instituție și pentru evaluarea ulterioară a impactului produs în rezultatul implementării proiectului.

************************************

Proiectul „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca” este finanțat de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția de Dezvoltare Regională Sud. Acest proiect este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).