Comunitățile din Șoldănești, Florești și Rezina au dat start procesului de actualizare a Strategiilor raionale de dezvoltare socio-economică (SDSE), pe componenta managementului integrat al deșeurilor solide. Astfel, la 4 octombrie 2011 a avut loc primul atelier de coordonare la nivel inter-raional. Asta pentru a formula o viziune comună pentru crearea unei sistem integrat al serviciului public de gestionare a deșeurilor.

„Problemele abordate în cadrul acestui atelier sunt vitale pentru țara noastră, fiind stringentă necesitatea a asigura accesul la serviciul public de gestionare a deșeurilor. În lipsa unei alternative, suntem în impas la acest capitol și avem nevoie de acest exercițiu de planificare, care sperăm să fie util și altor localități”, susține șeful Direcției Prevenirea poluării și managementul deșeurilor de la Ministerul Mediului, Corneliu Mîrza.

Șefa Secției Statistică regională de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor,Violeta Evtodienco, a accentuat: „Problema gestionării deșeurilor este una spre care Fondul Național de Dezvoltare Regională își direcționează intervenția, pentru a oferi soluții durabile cetățenilor, soluții care să fie bazate pe regionalizare. Iată de ce salutăm inițiativa de planificare strategică pentru această micro-regiune.”

Urmează ca grupurile de lucru formate pentru actualizarea Strategiilor pe capitolul managementului deșeurilor solide să lucreze pe document. Pentru a intra în vigoare, e nevoie de aprobarea capitolului respectiv al Strategiei de către Consiliile raionale.

Procesul de actualizare a SDSE este facilitat de către proiectul GIZ „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” și un grup de consultanți de la Universitatea Humboldt din Germania, Centrul pentru Instruire Avansată în domeniul Dezvoltării Rurale, în parteneriat cu Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM).

Cu același suport din partea GIZ, au fost actualizate componentele pe apă şi canalizare din Strategiile raionale de dezvoltare socio-economică ale raioanelor Cahul şi Râşcani. Astfel, au fost grupate localităţile pe posibilităţile de conectare la servicii de apă şi canalizare, în funcţie de accesul la bazine hidrografice şi nu neapărat de hotarele administrative. Ulterior, localităţile vor fi asistate la elaborarea documentaţiei tehnice pentru procurare, studiilor de fezabilitate, pentru a atrage mai uşor investiţii în domeniu.

Această abordare de regionalizare a serviciilor este una pilot pentru Republica Moldova. Or, cooperarea intercomunitară, pentru prestarea în comun a serviciilor publice, duce la eficientizarea domeniilor de prestare.

Pentru micro-regiunea Șoldănești, Florești și Rezina, va fi implementat un proiect pilot de gestionare a deșeurilor solide, cu sprijinul GIZ. Această inițiativă reprezintă un exemplu de cooperare care depășește hotarele regiunilor de dezvoltare. Astfel, Agențiile de Dezvoltare Regională Centru (raionul Șoldănești și Rezina) și Nord (raionul Florești) vor asigura buna desfășurare a proiectului.

De sistemul comun de management al deșeurilor solide va beneficia populația celor trei raioane, care se cifrează la apr. 200 000 de locuitori. Va fi construit un depozit sanitar la Șoldănești, două centre de reciclare la Șoldănești și Florești și două stații de transfer la Cotiujenii Mari și Florești. La această etapă se pregătește procesul de achiziții pentru procurarea echipamentului necesar.

De asemenea, GIZ sprijină administraţiile publice locale la extinderea şi modernizarea serviciilor publice locale pe alte două domenii de referinţă: eficienţa energetică; aprovizionarea cu apă și canalizare. Suportul proiectului GIZ este acordat prin intermediul Agenţiilor de Dezvoltare Regională. Totodată, proiectul acordă asistenţă la programarea şi planificarea regională.

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” este implementat de către Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi este sprijinit financiar de către Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al României.