La 16 noiembrie anul curent s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Consiliului tehnico-economic de Stat pe lângă Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, stabilită conform Planului de activitate pentru anul 2012, coordonat cu instituţiile de ramură şi aprobat de către Directorul general al Agenţiei la 16 martie, unde au participat cu rapoartele respective şi propunerile de soluţionare a problemelor specifice domeniilor de activitate ale Agenţiei – Şefii de direcţii, secţii şi servicii din cadrul Agenţiei, alte persoane responsabile din Întreprinderile de Stat în care Agenţia exercită funcţia de fondator, precum şi din autorităţile administrative şi instituţiile publice subordonate Agenţiei.

Şedinţa a fost moderată de Dl Ştefan Crigan, Preşedintele Consiliului, Director general adjunct al Agenţiei. În cadrul şedinţei Consiliului au fost puse în discuţie subiectele referitoare la elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind registrul obiectelor de infrastructură inginerească, s-a examinat procedura de elaborare a planurilor cadastrale a obiectelor de infrastructură inginerească, au fost analizate principiile tehnologice de executare a lucrărilor de evidenţă grafică (cantitativă şi calitativă) a terenurilor cu utilizarea planului ortofoto – 40 pentru întocmirea Cadastrului Funciar General, s-a relatat despre mersul executării lucrărilor cadastrale contractate pentru anul 2012 şi a lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului, precum şi la secţiunea diverse s-a discutat despre îndeplinirea Planului de activitate al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru anul 2012 şi despre ceea ce rămâne de realizat.

Dezbaterile minuţioase ale problemelor respective vor contribui în mod evident la îmbunătăţirea activităţii Agenţiei, iar următoarea şedinţă a Consiliului tehnico-economic de Stat pe lângă Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru este preconizată pentru luna decembrie anul curent.