Întru susţinerea proiectului întitulat „Dezvoltarea Strategiei Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale a Republicii Moldova”, suport tehnic beneficiat din partea Guvernului Japoniei pentru perioada 2013-2015, ca acţiune de importanţă majoră pentru Republica Moldova, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru solicită în termen de 5 zile completarea chestionarului privind procesul de pregătire pentru Proiect (se anexează).