Suma Acordului de finanțare este de 730 mii euro care va acoperi cheltuielile pentru serviciile unui consultant (tender agent) organizator de  licitația de selectare a Consultantului, executor al studiului de fezabilitate. 

La ceremonia de semnare a Acordului de finanțare KfW (Institut de Credit pentru Reconstucţii,  care este o bancă deţinută de statul german) au fost prezenți specialiști din cadrul Ministerului Mediului și Thomas Weithöner, Vice-Ambasador, Ambasada Germaniei; Petar Gjorgjiev, Manager de Proiect, KfW Frankfurt; Sergiu Guțu, noul șef al oficiului KfW în Chisinau. 

Conform proiectului, în colaborare cu experții internaționali, va fi elaborat Studiul de fezabilitate pentru extinderea apeductului, după care va urma proiectarea și construcția rețelelor spre localități. Unificarea sistemelor de aprovizionare cu apă a mun. Chișinău, or. Strășeni și or. Călărași, cu conectarea treptată a circa 20 de localități rurale, situate de-a lungul apeductului, constituie un element strategic de infrastructură în contextul regionalizării serviciilor de deservire comunală.

Ministrul Mediului Sergiu Palihovici a menționat că stipulările Acordului sunt benefice pentru soluționarea problemelor de alimentare cu apă în unele localități din Republica Moldova și că „Crearea unui sistem regional de aprovizionare cu apă prin conectarea sistemelor de aprovizionare cu apă a mun. Chișinău, or. Strășeni și Călărași într-un sistem instituțional și operațional comun, va asigura accesul populației din raioanele Strășeni și Călărași la apă potabilă conform normelor sanitare, creșterea calității serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din localitățile vizate. După finalizarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral și conectarea la acesta a sistemelor locale de aprovizionare cu apă, va fi creată o structură instituțională unică de gestionare a sistemelor de aprovizionare cu apă din Chișinău, Strășeni și Călărași.” 

Oficialii germani, prezenți la ceremonia de semnare a Acordului, au informat audiența că Institutul de Credit pentru Reconstrucție KfW  (Banca germană KfW, aflată în proprietatea statului)  în cadrul cooperării moldo-germane pentru dezvoltare finanțează, în principal, proiecte în domeniile „infrastructură socială” şi „dezvoltarea sectorului financiar”.

Documentul semnat astăzi la Chișinău determină sarcinile părților implicate și trasează pașii ce urmează a fi realizați în vederea implementării acestui proiect, care a fost identificat drept unul prioritar în Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2018). Totodată, Guvernul Republicii Moldova și al Republicii Federale Germania a identificat proiectul ca prioritate a cooperării bilaterale, în timpul negocierilor moldo-germane care s-au desfășurat în iunie 2014, la Chișinău. 

Banca KfW este unul dintre liderii sectorului bancar german şi una dintre cele mai mari din Europa și apreciată ca cea mai sigură bancă din lume. Este orientată atît spre susținerea economiei naționale, cît şi spre dezvoltarea statelor aflate în tranziţie. Banca este prezentă în Republica Moldova din anul 1999, în special, pe segmentul infrastructurii sociale şi promovării întreprinderilor mici şi mijlocii, prin intermediul sectorului financiar din R. Moldova.

Banca germana în ultimii ani are mai multe investiții sociale în Moldova prin proiecte de success.  Ţinînd cont de intensificarea activităţilor sale în Republica Moldova, KfW deschide un birou la Chişinău. Şeful Biroului din Moldova se va subordona Biroului KfW de la Kiev (Ucraina), echipelor regionale ale acesteia, repartizate pe sectoare. La rîndul lui, Biroul de la Kiev se află în subordinea Biroului Central al KfW de la Frankfurt pe Main (Germania).