La 6 septembrie 2017, la Cahul, în cadrul unui atelier de lucru, a fost prezentat proiectul Planului de Dezvoltare a Capacitatilor Societății pe Acțiunii (S.A.) „Apa-Canal” Cahul. La eveniment au participat autoritățile publice locale, reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, angajații S.A. „Apa-Canal” Cahul, reprezentanții băncii germane de investiții KfW, ai Agenţiei Elveţiane pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și consultanții proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Evenimentul a avut drept scop prezentarea principalelor constatări ale evaluării necesităților și propunerile pentru dezvoltarea capacităților operatorului municipal S.A. „Apa-Canal” Cahul, identificate de către experții contractați de MSPL/GIZ. În cadrul discuțiilor de grup s-au pus în dezbatere constatările și recomandările menționate și s-au trasat priorităților de dezvoltare ale operatorului pentru următoarea perioada.

Nicolae Dandiș, primarul orașului Cahul: „Este un document foarte important pentru dezvoltarea de viitor a operatorului municipal de aprovizionare cu apă. Elaborarea acestuia a fost posibilă doar datorită donatorilor, care investesc foarte mult în regiunea noastră… Pentru ca să avem servicii de aprovizionare cu apă este nevoie să avem un operator cu capacități care să ofere aceste servicii”.

Petru Veverița, consultant național superior MSPL/GIZ: „Suntem la o etapă foarte importantă. Raionul Cahul este probabil unul, dacă nu chiar unicul raion, care beneficiază de suportul tuturor donatorilor proiectului MSPL. De-a lungul ultimilor ani, prin intermediul MSPL au fost implementate și desfășurate mai multe activități, iar unul din cei mai importanți pași făcuți a fost crearea operatorului municipal S.A. „Apa-Canal”.

Simon Boehler, consultant internațional în dezvoltarea capacităților MSPL/GIZ: „Operatorul municipal S.A. „Apa-Canal” Cahul este unul din cei mai importanți actori în procesul de oferire a serviciilor de apă și canalizare. Anume din acest considerent trebuie să ne concentrăm asupra operatorului și cum să îmbunătățim serviciile oferite de acesta. Pe lângă succesele care au fost atinse, există și câteva provocări care trebuie depășite, și anume, numirea Consiliului director al operatorului și alegerea directorului S.A. „Apa-Canal”, două elemente foarte importante pentru a avea o instituție eficientă și sustenabilă”.

Sergiu Guțu, şeful Oficiului KfW la Chişinău: „În raionul Cahul, KfW urmează să implementeze un proiect, ce va avea în primă fază un buget de 23,5 milioane euro, oferite sub formă de grant. Astfel, va fi complet reabilitat sistemul de aprovizionare cu apă potabilă, vor fi reabilitatea rețelele de apă, o stație nouă de epurare a apelor uzate… Totodată, comunitatea donatorilor s-a consolidat și cu efort comun a realizat un program de asistență tehnică pentru operatorul S.A. „Apa-Canal” Cahul. Vom aprecia mult ca acest document – Plan de Acțiuni – să fie agreat și susținut de către beneficiar”.

Andrei Cantemir, coordonator național de programe SDC: „Pe lângă investițile făcute în infrastructură fizică, pentru orice donator este foarte importantă durabilitatea sau cât de mult va servi această infrastructură. Deci, în final contează cine gestionează aceste sisteme. De aceea, noi partenerii de dezvoltare, punem accent mare pe operatorul care va gestiona aceste sisteme, adică operatorul S.A. „Apa-Canal” Cahul, care trebuie să fie unul capabil și eficient în oferirea serviciilor de apă și canalizare calitative”.

Gheorghe Ghețivu, director interimar S.A. „Apa-Canal” Cahul: „Documentul elaborat de către experți ne va ajuta în primul rând să ne vedem punctele tari și, mai ales, cele slabe. Doar astfel ne vom putea da seama unde ne aflăm și ce pași trebuie să întreprindem pe viitor…”.

După atelierul de lucru, în partea a doua a zilei, partenerii de dezvoltare au avut o întâlnire de lucru cu membrii Comitetului Local de Cetățeni (CLC) din comuna Lebedenco, unde au fost puse în discuții următorii pași în implementarea etapei I a proiectului „Apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca”, care este finanțată din sursele SDC și se află la etapa de proiectare.

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).