Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională

Fondul naţional pentru dezvoltare regională reprezintă instrumentul principal privind finanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare regională, îndreptată, în mod prioritar, spre zonele defavorizate din regiunile de dezvoltare. Fondul se formează din alocaţiile anuale de la bugetul de stat, ca poziţie distinctă pentru politica de dezvoltare regională, precum şi din alte surse. Cuantumul Fondului este de 1% din veniturile bugetului de stat, aprobat prin Legea bugetului de stat pentru anul respectiv. În Fond pot fi atrase şi alte mijloace financiare din sectorul public şi din cel privat la nivel local, regional, naţional şi internaţional, precum şi mijloacele oferite prin programele de asistenţă ale Uniunii Europene.

Manualul operaţional privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională