În perioada 5-10 noiembrie 2017, în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a fost efectuată o vizită de studiu în Republica Federală Germania pentru echipa managerială a Academiei de Administrare Publică din Republica Moldova focusată pe domeniul Managementului Calității.

Potrivit Strategiei de reformă a administrației publice, a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, Academia de Administrare Publică urmează să creeze și să aplice, până la sfârșitul anului 2017, Sistemul de asigurare a calităţii proceselor de instruire, iar în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 616 din 18.05.2016 – programele de studii, inclusiv de formare continuă, urmează a fi acreditate ca rezultat al evaluării externe a calității.

În scopul realizării acțiunilor menționate, Academia a inițiat un șir de activități, una dintre ele fiind studierea bunelor practici europene în domeniul Managementului calității în instruire, acreditării programelor de instruire și a evaluării impactului activităților de instruire.

Astfel, cu suportul proiectului GIZ MSPL, reprezentanții Academiei au efectuat vizite de studiu la trei instituții de instruire și formare continuă a funcționarilor publici din Germania: Academy for International Cooperation, GIZ, Bonn (Academia de Cooperare Internațională, GIZ, din orașul Bonn); Württ. Verwaltungs-und Wirtschafts-Akademie e.V., Stuttgard (Academia de Administrare și Economie din orașul Stuttgart); Bayerische Verwaltungsschule, Münich (Școala administrativă bavareză din orașul Münich).

Prima instituție vizitată a fost Academia de Cooperare Internațională a Germaniei (AIZ). Academia respectivă oferă servicii de formare continuă în domeniul cooperării internationale mai mult de 50 de ani. Anual AIZ desfășoară circa 1700 de evenimente de formare la care participă peste 9000 de functionari. Evenimentele se desfășoară atât în cadrul Academiei, cât și în centrele regionale de formare ale acesteia.

A doua instituție vizitată de către colaboratorii Academiei a fost Academia de Administrare și Economie din orașul Stuttgart. Înființată în anul 1928 ca asociație nonprofit, Academia are misiunea de a instrui funcționari din administrația publică centrală și locală, specialiști și conducători în administrație și afaceri. Tematica cursurilor de instruire este bazată pe subiecte din domeniul socio-economic, juridic, dar și pe studierea limbilor de circulație internațională. Anual, circa 26 de mii de persoane participă la activități de instruire de diferită durată. Academia are 5 centre regionale, care desfășoară activități de formare în baza programelor aprobate de către oficiul central.

Școala Bavareză de Administrație este cea de-a treia instituție de învățământ vizitată. Înființată în anul 1920 de către statul și municipalitățile bavareze, Școala are sarcina de a instrui funcționarii din autoritățile publice centrale și locale din Bavaria Domeniile strategice de activitate sunt: educația, formarea, managementul, consultanța. La fel ca și celelalte instituții, Școala Bavareză are centre de formare profesională în peste 25 de locații din Bavaria. Școala deține certificatul de calitate LQW pentru testarea calității în instruirea continuă.

Schimbul de experiență pe tema managementului calității cu reprezentanții instituțiilor de formare a oferit reprezentanților AAP posibilitatea de a studia bunele practici europene în domeniul instruirii personalului din autoritățile publice, precum și de a identifica recomandări concrete privind elaborarea și implementarea sistemului de asigurare a calității în instruire.

**********
Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).