La 18 august 2021, în orașul Leova a avut loc inaugurarea oficială a proiectelor: ”Extinderea rețelelor de canalizare în orașul Leova” și ”Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă a localităților: Iargara, Filipeni, Cupcui și Romanovca din raionul Leova, finanțate de Uniunea Europeană (UE). Scopul proiectelor este asigurarea locuitorilor orașului Leova cu servicii calitative de aprovizionare cu apă și de canalizare.

La eveniment au participat reprezentanți ai Delegației UE în Republica Moldova, Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Agenției de Dezvoltare Regională Sud, Agenției de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ), autorităților publice locale, companiilor de construcții, locuitori ai orașului Leova dar și societatea civilă, inclusiv mass-media. 

Dna Magdalena Mueller-Uri, șefă a secției Cooperare în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a amenționat: „Uniunea Europeană continuă să sprijine Republica Moldova și cetățenii săi, oferind acces la sisteme moderne de alimentare cu apă potabilă sigură și canalizare. Aceste două acțiuni contribuie la implementarea obiectivelor strategice ale Republicii Moldova în domeniile de aprovizionare sustenabilă cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, astfel accentuînd importanța Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 6. Cu toții cunoaștem că apa este un element central pentru dezvoltarea durabilă. Soluționarea problemelor în sectorul dat înseamnă progres din punct de vedere economic, social și de mediu”.

Dl Achim Mortier, șef al Departamentului de Cooperare Economică și Dezvoltare, Ambasada Republicii Federale Germania în Republica Moldova: ”Vă felicit pentru că ați atins aceste etape importante ale dezvoltării comunale ca urmare a implementării consecvente, pas cu pas, a conceptelor de dezvoltare raională și prin eforturile coordonate ale multor parteneri. Cetățenii se află în centrul atenției cooperării germane pentru dezvoltare – ei sunt cei care trebuie să conducă dezvoltarea – și suntem cu toții conștienți de faptul că o aprovizionare fiabilă cu apă potabilă și canalizare sunt caracteristici cheie în acest sens.”

Dna Maria Dubceac, Președinte interimar al Consiliului raional Leova: ”Acest eveniment pentru raionul Leova este de o importanță majoră…măsurile realizate în cadrul acestor proiecte vor contribui esențial la creșterea nivelului de trai a populației din raion, a calității vieții și factorilor de mediu, și anume apa are cel mai mare impact asupra sănătății oamenilor. Din partea Consiliului Raional Leova îmi exprim tot respectul față de munca considerabilă pe care ați depus-o fiecare în aceste proiecte”.

În cadrul măsurii investiționale implementate ”Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova” au fost efectuate lucrări de construcție a circa 13,5 km rețele de canalizare și a unei stații de pompare a apelor uzate sub presiune, la aceste rețele vor fi conectate 717 gospodării casnice din partea de Nord-Vest a or. Leova.

Proiectul privind modernizarea infrastructurii de aprovizionare cu apă a localităților: Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui, presupune acoperirea integral a localităților date cu sisteme de apeduct precum și conectarea localității Sarata Nouă la rețeaua de apeduct magistral regional Leova – Iargara, implementat anterior cu suportul Guvernului Germaniei.

În cadrul proiectului vor fi construite: rețele de distribuție a apei 97,422 ml, stații locale de dezinfectare a apei – 5 unități, 2 rezervoare supraterane din panouri metalice cu volumul de 50 m3 fiecare pentru aprovizionarea localității Cupcui și o stație locală de pompare a apei în localitatea Iargara. La aceste rețele vor fi conectate 3300 gospodării casnice.

Valoarea totală a proiectelor este de 7.04 milioane Euro, dintre care 6.35 milioane Euro – acordați de UE, și 0.69 milioane Euro – contribuție locală.

Proiectele ”Extinderea rețelelor de canalizare în orașul Leova” și ”Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă a localităților: Iargara, Filipeni, Cupcui și Romanovca din raionul Leova „ sunt finanțate de Uniunea Europeană. Acestea sunt implementate în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și sprijinit financiar de Guvernul German (BMZ).