Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Adresa or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Telefon/fax 268 27235

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU

Obiectul achiziţiei

Echipament şi tehnică motorizată în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea sistemului integrat de management al deşeurilor solide în raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti” (Încărcător cu roţi, furgoane, cositoare, echipament pentru instalaţii de apă şi canalizare, echipamentului de reciclare semi-mobil)

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. 4, biroul 419

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. 4, biroul 419

Rechizitele contului de garantare a ofertei și de de garantare a contractului:

Cont de decontare 225151462

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ialoveni

Termenul de depunere a ofertelor 12.07.2013 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.07.2013 10:00