Licitație publică Nr. 15/00890

 

Autoritatea contractantă

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Adresa

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 

Telefon/fax

268 27235 

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziție

GOLOVCO SERGIU 

Obiectul achiziției

Reconstrucția rețelelor termice exterioare, instalarea punctelortermice individuale la IMSP Spitalul rational Orhei din str. VasileLupu, 127, or. Orhei  

Cod CPV

45232420-2 

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, or. Ialoveni, str. Alexandrucel Bun, 33, et.4 

Locul desfășurării procedurii de achiziție publică

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 

Limba în care vor fi întocmite documentația standard/caietul de sarcini

Română

Pentru ridicarea documentelor de licitație pe suport de hârtie taxa de achitare constituie

200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare

225151462 

Banca

BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ialoveni 

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare

225151462

Banca

BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ialoveni 

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare

225151462

Banca

BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ialoveni  

Termenul de depunere a ofertelor

25.05.2015 12:00

Termenul de desfășurare a procedurii de achiziție publică

25.05.2015 12:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=6583419