Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) Moldova, în cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii pentru organizarea campaniei de informare şi conștientizare în rândul utilizatorilor serviciului de iluminat stradal în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca.

Scopul campaniei de informare şi conștientizare este de a crește nivelul de informare despre serviciul nou-creat, necesitatea de a economisi resursele energetice și de a mobiliza cetățenii pentru a contracta și achita punctual serviciul.

Campania va fi direcționată asupra mai multor grupuri țintă precum: locuitorii (femei și bărbați) de toate vârstele din comuna Tătărăuca Veche, elevii și profesorii gimnaziului “Eva Gudumac”, agenții economici care activează în teritoriu, funcționari și angajații instituțiilor publice.

Ofertele vor include:

  • oferta tehnică în original (cu semnătura şi ştampila originală), ce va corespunde totalmente poziţiilor indicate în Termenii de referinţă (plic separat);
  • oferta financiară (la cota 0% TVA), inclusiv termenele şi condiţiile de livrare a produsului final (plic separat);
  • informaţia cu privire la companie (profilul companiei), descrierea echipei si a calificărilor acesteia (CV-urile membrilor echipei), datele de contact, cu indicarea persoanelor responsabile de achiziţia dată;
  • copia certificatului de înregistrare a companiei, precum şi a altor licenţe, permise, şi certificate aferente;
  •  rechizitele bancare ale companiei;
  •  confirmarea din partea autorităţii naţionale fiscale cu privire la lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat (sau copia ultimului raport financiar).

Accesați aici termenii de referință.

Aplicaţiile se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii şi numărului de tender.  

Părţile interesate vor depune aplicaţiile la adresa Oficiului GIZ Moldova (31A Bulgara St., Chisinau, MD-2001) nu mai târziu de vineri, 27 septembrie 2013, orele 17:00.

Toate întrebările pot fi adresate Tatianei Dumbrava, Manager Administrativ, la tatiana.dumbrava@giz.de, tel: 022 999 254 sau Laurei Bohanţova, Ofiţer de Comunicare la laura.bohantova@giz.de, tel: 022 999 255.