Astăzi, 30 iunie, echipa de evaluare a proiectelor regionale a organizat evaluarea impactului proiectului „Dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea, crearea poligoanelor” aplicat la ADR Centru de către primăria orașului Orhei.

În cadrul acestui proiect regional, la Orhei, în anul 2012, au fost executate lucrări de construcție și amenajare a platformelor de tip (4+1) de precolectare a deșeurilor menajere solide, precum și procurarea și instalarea a aproximativ 300 de containere pentru gunoiul menajer și 135 pubele pentru plastic conform proiectului și bugetului. Tot aici au fost procurate 2 autospeciale pentru evacuarea gunoiului, dar și o presă pentru balotarea plasticului.

Autoritățile locale și-au dorit ca prin acest proiect să îmbunătăţiască calitatea mediului ambiant, respectiv a sănătăţii populaţiei din or.Orhei şi localităţile vecine prin extinderea şi modernizarea infrastructurii de salubrizare (acumularea selectivă, transportarea şi valorificarea deşeurilor).

Investiția totală pentru aceste lucrări a fost de circa 4 548,05 mii lei, dintre care 3 694,70 mii lei au fost oferiți din Fondul Național de Dezvoltare Regională, iar 523,87 mii lei au constituit partea de cofinanțare de către primăria or. Orhei și partenerii proiectului.

Echipa de evaluare a întrunit reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, ADR Centru, aplicantului și partenerilor proiectului.

În urma acestei evaluări, responsabilii din cadrul MDRC și ADR Centru, urmează să elaboreze un raport de monitorizare și evaluare a impactului proiectului. Acesta va conține o analiză detaliată pe diferite criterii de evaluare precum: relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul și durabilitatea proiectului. Tot aici vor fi stipulate observațiile și recomandările necesare pentru evitarea ulterioară a acestora în procesul de implementare a altor proiecte de dezvoltare regională.