La data de 23 iunie  curent s-a desfășurat evaluarea impactului proiectului „Salubrizarea localităților din raioanele Nisporeni Strășeni și Călărași pentru un mediu curat și sănătos”  aplicat la ADR Centru de către primăria or Nisporeni, raionul Nisporeni.

Echipa de evaluare a întrunit reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei și ADR Centru, autorităților publice locale partenere în cadrul proiectului, precum și responsabilul tehnic și antreprenorii care a executat lucrările în teren.

Astfel,  la sediul ADR Centru, s-a desfășurat o ședință în cadrul căreia a fost studiată documentația de proiect începînd cu cererea de finanțare care a fost depusă la ADR Centru în 2010, în cadrul primului  apel de propuneri de proiecte.

În a  doua parte a zilei comisia de evaluare s-a deplasat la Primăria or. Nisporeni , unde împreună cu  aplicantul ,  partenerii  și directorul serviciului de salubrizare din Nisporeni  au discutat despre dificultățile întîmpinate pe toată perioada de implementare, precum și aspecte de durabilitate a proiectului de dezvoltare realizat.

Antreprenorul lucrărilor de contrucție și supraveghetorul tehnic au comunicat despre executarea lucrărilor conform graficului, dar și standardelor de calitate ce garantează durabilitatea investițiilor făcute.

Comisia de evaluare a întreprins o vizită fizică la obiectele construite în cadrul proiectului, dar și la primăriile partenere unde au discutat cu reprezentanții acestora despre relevanța, eficiența și eficacitatea investițiilor făcute.

Amintim că în cadrul acestui proiect de dezvoltare regională a avut loc construcția platformelor de colectare separată  a deșeurilor, a fost construit poligonul de depozitare a deșeurilor menagerie solide, s-a procurat echipament tehnic, precum containere , autospecială de transportarea deșeurilor și echipament pentru birou. De asemenea, a fost organizată o Campania de constientizare și sensibilizare a populatiei și s-a mizat pe elaborarea unui Plan strategic de Dezvoltare a serviciului de salubrizare.

Proiectul „Salubrizarea localităților din raioanele Nisporeni Strășeni și Călărași pentru un mediu curat și sănătos” a fost realizat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru, din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Suma alocată  pentru implementarea acestui proiect a fost de 12 441,4 mii lei, la care autoritățile locale și-au asumat responsabilitatea de a asigura durabilitatea proiectului .

În urma acestei evaluări, responsabilii din cadrul MDRC cu suportul experților oferiți de GIZ, urmează să elaboreze un  raport de monitorizare și evaluare a impactului. Acesta va conține observațiile și recomandările necesare pentru evitarea ulterioară a acestora în procesul de implementare a altor proiecte de dezvoltare regională.