Astăzi la un complex hotelier din Parcul Nistrean din oraşul Vadul-lui-Vodă au demarat lucrările unui seminar privind prezentarea principalelor concluzii ale Studiului de Fezabilitate pentru un proiect de Parteneriat Public Privat în scopul alimentării cu apă a regiunilor de nord şi centru  a Republicii Moldova.

La deschiderea seminarului, Ministrul Mediului Gheorghe Șalaru a menținat că aproape la 6 luni de la lansarea proiectului „Servicii de Consultanţă în vederea dezvoltării unui PPP pentru îmbunătăţirea alimentării cu apă în Regiunea de Nord şi Centru a Republicii Moldova” audiența se întîlnește din nou, de data aceasta pentru a discuta concluziile studiului realizat de echipa de consultanti Aquanet, BDO si Poyry. „Ministerul Mediului, cu ajutorul BERD, a angajat echipa de Consultanţă pentru elaborarea  unei soluţii de Parteneriat Public Privat (PPP) pentru a asigura furnizarea serviciilor de calitate şi o operare durabilă în regiunea de nord şi centru a Republicii Moldova” – a dat tonul discuțiilor ministrul mediului. 

Expertul Autorități publice Sorin Caian, expertul financiar Augustin Boer și expertul tehnic Pierre Biedermann, au prezentat contextul proiectului și au specificat că „sarcina constă într-o analiză juridică, institutională, tehnică, de mediu, financiară, contabilă şi economică completă”. Pe baza acestei analize Consultantul a prezentat o evaluare a optiunilor PPP şi formele juridice recomandate. Obiectivul general al proiectului este considerarea viabilitatii unui Parteneriat Public Privat în vederea:

  • îmbunătăţirii nivelului serviciilor cu un accent pe construcţia şi mentenanţa  adecvată a infrastructurii utilităţilor în Republica Moldova;
  • creşterea eficienţei, atît operaţionale cît si financiare;
  • efectuarea de investiţii de capital optime; si
  • asigurarea sustenabilităţii financiare, tehnice şi de mediu pe termen lung, luînd în considerare constrîngerile de suportabilitate ale utilizatorului final şi cadrul instituţional şi legislative din Republica Moldova.

Din studiile efectuate în sectorul de apă din Republic Moldova, rezultă cu claritate că, pentru buna funcţionarea serviciilor sunt necesare investiţii importante în sistemele publice de alimentare cu apă si de canalizare, care depăşesc în mod considerabil capacitaţile financiare ale majorităţii autorităţilor locale analizate. O posibilă soluţie pentru rezolvarea acestor probleme o reprezintă organizarea și operarea acestor servicii la nivel regional pentru a asigura o dezvoltare durabilă şi o eficientizare a activităţilor prin efectul economiilor de scară. 

De asemenea, prin operarea la nivel regional vor putea fi accesate mai uşor şi finanţări internaţionale (împrumuturi şi granturi), în completarea resurselor financiare alocate la nivel local sau naţional.

Experții proiectului au punctat ideea bazată pe studiile întreprinse că operarea activităţilor de apă şi canalizarea la nivel regional prezintă următoarele avantaje:

  • Furnizarea serviciilor la nivel regional şi folosind sisteme integrate duce in timp la reducerea risipei de apă, promovarea conservării resurselor, minimizarea investiţiilor şi protecţia surselor de apă;
  • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor funizate, a relaţiei cu clienţii şi a percepţiei acestora privind operatorii;
  • Realizarea de economii de scară cu impact asupra eficientizării anumitor categorii de costuri: managementul laboratoarelor la nivel centralizat, centralizarea activităţii de facturare şi managementul financiar, implementarea investiţiilor la nivel centralizat, etc;
  • Creşterea capacităţii de pregătire şi implementare a proiectelor de investiţii precum şi a capabilităţilor de negociere a finanţării;
  • Conducerea activităţii prin folosirea instrumentelor de management moderne şi eficiente.

A fost exprimată speranța că toate aceste avantaje vor fi înregistrate şi de sistemul propus de echipa de consultanţă.

Ministrul Mediului Gheorghe Șalaru, a concluzionat, înainte de a începe discuțiile, că ținînd cont de numărul mare de autorităţi implicate şi de zona geografică mare, va fi foarte dificil să avem o soluţie care să mulţumească din primul moment pe toată lumea, dar prin dialog şi compromisuri puteam să ne atingem obiectivele. Numai avînd o discuţie deschisă putem ajunge la un numitor comun şi la o soluţie de PPP care să fie acceptabilă pentru toată lumea. 
Contextul agendei seminarului „Analiza concluziilor Studiului PPP” întrunește mai multe aspecte, pe care audiența le vor lua în dezbatere activă și la discuţiile de mîine, urmînd să fie analizate propunerile consultanţilor şi luate în considerație părerile participanților  pentru a putea fi clarificate toate elementele necesare.