Astăzi, la sediul ADR Sud  s-a întrunit în ședință, pentru a discuta și veni cu propuneri, grupul de lucru pentru elaborarea regulamentului de funcționare a comisiilor regionale sectoriale care urmează a fi create în cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud. Ședința face parte din activitățile de consolidare a capacităților Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare, inițiate de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.

Crearea, în cadrul Consiliilor Regionale, a unor platforme pentru guvernare sectorială, cum ar fi comisiile și grupurile de lucru sectoriale, a fost dictată de mai mulți factori semnalați de către actorii de dezvoltare regională, printre care: posibilitățile limitate ale CRD pentru luarea deciziilor fondate, nivelul redus de implicare și lipsa motivării în participare, lipsa resurselor financiare pentru dezvoltarea capacităților, conlucrarea insuficientă a Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare cu instituțiile la nivel central și local.

În virtutea acestor provocări, care constituie, conform constatărilor experților GIZ, niște impedimente în activitatea CRD, se preconizează ca, odată ce vor fi create, comisiile sectoriale și grupurile de lucru vor dezbate, în prealabil, proiectele de decizii și vor elabora recomandări pe marginea acestora, pentru a fi prezentate ulterior în cadrul ședințelor CRD Sud.

Totodată, noile structuri care se preconizează a fi formate, vor avea drept atribuții examinarea și aprobarea criteriilor și priorităților dezvoltării regionale, promovarea proiectelor regionale în rândul donatorilor și investitorilor, examinarea, cu suportul experților independenți specializați, a  portofoliului de  proiecte,a diferitor studii, analize și recomandări pentru cristalizarea unei  viziuni  regionale privind dezvoltarea sectorului respectiv.

De competența comisiilor de specialitate ale CRD Sud va ține, de asemenea, definitivarea dezvoltării zonelor defavorizate, monitorizarea rezultatelor implementării proiectelor și cooperarea cu organizațiile internaționale și donatorii.

Membrii grupului de lucru, din componența căruia au făcut parte Alexei Busuioc, primarul satului Capaclia, raionul Cantemir, Vasile Baciu, primarul satului Sadaclia, raionul Basarabeasca, Florin Berejan, viceprimarul orașului Cimișlia, Tatiana Aramă, șefa Secției Planificare strategică și programare din cadrul ADR Sud, experții Stela Corobceanu, Ștefan Todirașcu ș.a., au discutat pe marginea fiecărui punct al proiectului Regulamentului de funcționare a comisiilor de specialitate, venind cu propuneri constructive de îmbunătățire a acestuia.

„Activitatea comisiilor/grupurilor de lucru sectoriale trebuie să fie clar reglementată și să contribuie la transparența și caracterul fondat al deciziilor CRD”,  de această părere au fost majoritatea membrilor grupului de lucru convocat de GIZ.

Ulterior, după ce va fi definitivat, Regulamentul-cadru de funcționare a comisiilor de specialitate și grupurilor de lucru va fi propus spre aprobare Consiliului Regional de Dezvoltare Sud.