Pe 23 septembrie curent, la Academia de Administrare Publică s-a desfăşurat Forumul „Reforma administrativ-teritorială a Republicii Moldova” cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, preşedinţi de raioane şi primari din localităţile Republicii Moldova, cadre didactice ale Academiei, precum şi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice în Republica Moldova şi ai organizaţiilor internaţionale.

Participanţii la forum au fost salutaţi de către rectorul Academiei de Administrare Publică dl Oleg Balan, doctor habilitat, profesor universitar, dna Ulrike Knotz, Ambasador al Republicii Federale Germania în Republica Moldova, dl Marco Gemmer, Departamentul operaţiuni al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, dl Valentin Guznac, secretar general-adjunct al Guvernului Republicii Moldova, dna Tatiana Badan, preşedinte al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova.

În cuvântul său de salut, dl Oleg Balan, a specificat că iniţiativa desfăşurării Forumului a fost susţinută de către Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei şi a adus mulţumiri Ambasadei Republicii Federale Germania, Delegaţiei Uniunii Europene pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în domeniul reformei administrativ-teritoriale şi la realizarea unui şir de proiecte în domeniu, inclusiv cu participarea AAP.

Dl Oleg Balan a subliniat faptul că reforma administrativ-teritorială în Republica Moldova este „necesară, iminentă, dar pentru ca ea să reuşească, trebuie pregătită temeinic, bazată pe cercetări aprofundate şi riguroase a realităţilor existente, a consecinţelor pe care le va avea aceasta”. Scopul final al reformei, în opinia sa, ar consta în crearea unor unităţi administrativ-teritoriale, ale căror autorităţi să fie capabile pentru o bună gestionare a treburilor publice în favoarea comunităţii locale, să presteze cetăţenilor servicii de calitate înaltă, asigurând, totodată, funcţionarea democraţiei locale.

În cadrul şedinţei în plen cu genericul „Necesitatea, provocările şi priorităţile reformei administrativ-teritoriale” au prezentat comunicări dl Aurel Sîmboteanu, prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor, conferenţiar universitar, dna Victoria Cujbă, şef Direcţia generală politici de descentralizare şi administrare locală a Cancelariei de Stat, dl Alexandru Osadci, coordonator de programe, expert al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, care s-au referit la retrospectivele evoluţiei, controversele şi considerentele strategice ale reformei administrativ-teritoriale în Republica Moldova.

Şi-au desfăşurat, de asemenea, lucrările două paneluri de discuţii. Participanţii acestora au luat în dezbatere aspecte privind beneficiile şi riscurile reformei administraţiei publice locale, descentralizarea financiară şi modernizarea serviciilor publice locale.

În dezbateri au mai participat dnii Ion Dulschi, director Departament studii superioare de master AAP, doctor, conferenţiar universitar, Alexandru Muravschi, manager de proiecte, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Igor Malai, şef-adjunct Direcţia generală dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ion Iaconi, șef Direcția bugetele autorităților administrativ-teritoriale, Ministerul Finanțelor, Viorel Rusu, expert CALM, dna Violeta Tincu, lector superior universitar AAP, dnii Nicolae Tudoreanu, primarul satului Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă, Ion Leucă, preşedintele raionului Glodeni, şi alţii.

Actualul Forum este primul din cadrul celor trei forumuri deschise, preconizate pentru anii 2016 – 2017, având ca subiecte dezvoltarea regională şi locală, planificarea strategică la nivel local, reforma administraţiei publice.