Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor /MDRC/ şi partenerii de dezvoltare Suedia, reprezentată de către Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională şi Guvernul Republicii Federale Germania, au semnat astăzi la Chişinău un Memorandum de Înţelegere privind acordarea sprijinului pentru proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, informează MOLDPRES.

Potrivit Serviciului de presă al MDRC, valoarea totală a proiectului constituie 7 mln euro. Guvernul german va contribui la finanţarea proiectului cu un buget de pînă la 4 mln de euro pentru faza curentă şi a acordat Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei, mandatul pentru a oferi toată asistenţa tehnică, administrativă şi logistică necesară pentru implementarea Proiectului, iar Suedia – cu 3 mln euro.

Scopul proiectului este îmbunătăţirea accesului cetăţenilor moldoveni la servicii publice locale mai bune, în oraşe şi raioane, iar extinderea parteneriatului constă în acordarea sprijinului suplimentar în concordanţă cu actualul Program de activitate al Guvernului Moldovei şi documentele strategice relevante. De asemenea, prin Memorandumul semnat, participanţii doresc să stabilească principiile şi procedurile parteneriatului lor.

Marcel Răducan, ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, a remarcat în cadrul ceremoniei de semnare a Memorandumului, că Guvernul Republicii Moldova şi-a asumat angajamentul de a oferi şanse egale de dezvoltare regiunilor, iar ministerul realizează acest obiectiv prin diferite politici şi instrumente. De asemenea, ministrul a asigurat că Agenţiile de Dezvoltare Regională sînt mecanisme bune de implementare a proiectelor, inclusiv mecanisme, ce facilitează cooperarea cu administraţiile publice locale de nivelul I şi II. Totodată, Marcel Răducan a rugat oficialii Germaniei şi Suediei să fie alături pe tot parcursul implementării proiectului, să monitorizeze procesul pentru a asigura la final un proiect durabil, eficient şi pentru a demonstra că cetăţenii ţării noastre merită să beneficieze şi de alte proiecte europene.

La rîndul său Dirk Niebel, ministrul Federal german pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, a comunicat că acest proiect prevede îmbunătăţirea vieţii moldovenilor, reducerea sărăciei, iar asistenţa acordată este pentru îmbunătăţirea serviciilor publice locale în Republica Moldova – cum ar fi alimentarea cu apă potabilă, canalizarea, gestionarea deşeurilor, etc.

Ambasadoarea Suediei în R. Moldova, Ingrid Tesman a menţionat că obiectivul cheie este că acest sprijin financiar va merge direct la populaţie, iar MDRC va coopera cu toţi actorii implicaţi în procesul respectiv, pentru a asigura gestionarea eficientă a banilor.

Proiectul sus-menţionat îşi propune să sprijine îmbunătăţirea capacităţii APL la capitolul procesele de planificare şi bugetare, elaborarea, dezvoltarea şi armonizarea politicilor şi strategiilor relevante, instrumentelor juridice, metodologiilor şi instrumentelor pentru susţinerea proceselor de planificare descentralizate, îmbunătăţirea Planurilor Operaţionale Regionale ale Strategiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru şi Sud, în ceea ce priveşte alimentarea cu apă, canalizarea, gestionarea deşeurilor solide şi eficienţa energetică a clădirilor publice. În acelaşi context se înscrie şi crearea unui proiect investiţional model pe domeniul alimentării cu apă, canalizării, gestionării deşeurilor solide şi eficienţei energetice a clădirilor publice, notează MOLDPRES, citînd Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.