Mai multe grupuri de lucru sectoriale ale Comisiei paritare pentru descentralizare s-au convocat în şedinţe pe parcursul ultimelor două săptămâni pentru a impulsiona eforturile de elaborare a politicilor sectoriale din domeniul descentralizării.

Urmând indicaţiile Prim-ministrului Iurie Leancă din cadrul şedinţei Comisiei paritare pentru descentralizare, ministerele Economiei, Culturii, Agriculturii și Indrustiei Alimentare, Tehnologiei Informației și Comunicațiilor , au convocat, în perioada menționată, grupurile pentru descentralizare sectorială, pentru a concretiza agenda de lucru în contextul Strategiei Naționale de Descentralizare.

În acest sens, Grupul de lucru descentralizare patrimnonială, găzduit de Ministerul Economiei a examinat propunerile specialiștilor în domeniul înregistrării şi clarificării statutului proprietăţii publice, în special a obiectelor de proprietatea public, disputate de către autorităţile locale şi cele centrale sau regionale. Președintele Grupului de lucru, viceministrul Economiei Dumitru GODOROJA a trasat sarcini concrete privind elaborarea, consultarea publică și prezentarea spre aprobare a proiectelor de acte normative care se referă la aceste domenii.

Participanţii la şedinţa Grupului sectorial din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, condus de viceministrul Ion SULĂ au reiterat existenţa unor probleme privind prestarea serviciilor publice în domeniul agroindustrial în cooperare cu autoritățile administrației publice locale, probleme privind dubla subordonare a unor subdiviziuni ale ministerului ce oferă asistenţă tehnică agricultorilor la nivel local, precum şi necesitatea clarificării competenţelor  partajate cu autorităţile locale.

Grupul de lucru constituit în cadrul Ministerului Culturii, Președinte viceministrul Gheorghe POSTICĂ, a menționat importanţa reformei descentralizării pentru funcţionarea sistemului instituţiilor de cultură din Moldova, şi necesitatea elaborării unui document de politici de descentralizare, mai ales în contextul noului sistem de finanţe locale, ce afectează şi formula de finanţare a bibliotecilor şi caselor de cultură.

La şedinţa de la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, membrii grupului de lucru au făcut o trecere în revistă a competenţelor MTIC şi instituţiilor subordonate şi au reiterat importanţa folosirii mai largi a mecanismelor de guvernare electronică pentru eficientizarea serviciilor publice, atât la nivel central cât şi la nivel local, şi rolul întreprinderii de stat „Registru” în schimbul de date şi comunicarea eficientă cu alte instituţii de stat, precum cadastrul sau autorităţile fiscale. În acelaşi timp, membrii grupului de lucru au convenit să examineze necesitatea elaborării unor documente de politici sectoriale de descentralizare, având în vedere implicarea sumară a instituţiilor din cadrul MTIC în raporturile vizate de Strategia Naţională de Descentralizare.

Responsabila din cadrul Cancelariei de Stat, Victoria Cujba, Șefa Direcției Politici de Descentralizare, a prezentat membrilor Grupurilor de lucru viziunea oficială privind implementarea Planului de activitate a Guvernului în domeniul descentralizare și asigurarea autonomiei locale. La fel, participanți la ședințe, reprezentanții partenerilor de dezvoltare din cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată, Adrian Ionescu, consultant tehnic internațional și Mihai Roșcovan, manager de proiect, au informat despre asistența disponibilă în procesul elaborării documentelor sectoriale de politiic privind descentralizarea.

O voce aparte în cadrul Grupurilor sectoriale pentru descentralizare aparține reprezentanților autorităților publice locale, delegați prin intermediul Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Reprezentanții APL în cadrul Grupurilor de lucru sunt foarte activi și dispuși să contribuie la identificarea celor mai viabile soluții pentru modernizarea sistemului administrației publice locale.

În cele ce urmează, şedinţe similare vor fi convocate la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, la Ministerul Afacerilor Interne, şi la alte ministere.

Amintim că, la şedinţa din 28 iunie a Comisiei paritare pentru descentralizare, Prim-ministrul Iurie Leancă a solicitat ministerelor implicate în realizarea reformei de descentralizare să convoace, pe parcursul lunilor iulie şi august curent, şedinţe ale grupurilor de lucru sectoriale pentru a impulsiona lucrul asupra documentelor sectoriale de politici din cadrul reformei. Grupurile de lucru vor raporta progresele realizate în această perioadă la următoarea şedinţă a Comiisie paritare, planificate preliminar pentru începutul lunii septembrie curent.