Autoritățile publice locale au acum șansa de a-și face cunoscute experiențele și practicile de succes prin intermediul Programului Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale din Moldova 2011 – 2012, care urmărește să asigure schimbul de abilități și durabilitatea inițiativelor locale, contribuind astfel la eficientizarea guvernării locale.

În acest context, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” îndeamnă autoritățile publice locale din Republica Moldova se depune până la 1 mai 2013 formularele de participare la concursul pentru Statutul Celei mai Bune Practici 2011 – 2012 la una din următoarele 4 secțiuni:

  1.  Buna Guvernare: participarea cetățenească și parteneriate comunitare de succes 
  2.  Dezvoltarea socio-economică locală: performanțe și realizări 
  3.  Modele de succes privind eficientizarea energiei în comunitate 
  4. Managementul performant al serviciilor publice locale

Aplicanții trebuie să țină cont de faptul că practica locală trebuie să fie implementată în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2012.

Ulterior etapei de aplicare, echipa Programului va evalua formularele de participare şi va pregăti o listă preliminară a autorităţilor locale solicitante a Statutului Celei mai Bune Practici pentru evaluare ulterioară, iar pe parcursul lunilor mai – iunie aceste autorități vor fi vizitate pentru a vedea modalitatea de funcționare a bunei practici. În urma acestor acțiuni, membrii Grupului Coordonator vor selecta autoritățile publice locale cărora le va fi acordat Statutul „Autoritatea cu Cea mai Bună Practică” în domeniul în care a fost implementată practica locală.

Toate autorităţile publice locale participante la concurs vor fi anunţate cu privire la rezultatul competiției până la 30 septembrie şi vor fi invitate să participe la Ceremonia de Premiere care va avea loc în octombrie anul curent.

O bună practică la nivel local înseamnă istorii de succes, parteneriate și inovație, iar astfel, reprezentanţii administraţiilor publice locale care vor aplica la Programul Bunelor Practici vor avea oportunitatea de a se inspira și a aplica, în localitățile lor, modele reușite și performante. În acest fel, guvernarea locală va deveni mai eficientă, iar calitatea vieții cetățenilor se va îmbunătăți vizibil.

Pentru a participa la Programul Bunelor Practici din Republica Moldova, reprezentanții APL sunt rugați să expedieze PÂNĂ LA 1 MAI formularul de participare completat la următoarea adresă poștală:

Chişinău, MD-2005, Str. Iacob Hâncu 10/1, IDIS „Viitorul”, pentru Programul Bunelor Practici.

Varianta electronică a Formularului de Participare poate fi descărcată pe pagina http://viitorul.org şi transmisă completată pe adresa:ana.veverita@viitorul.org cu mențiunea „Programul Bunelor Practici”.

Pentru mai multe detalii, contactați coordonatorul programului, Ana – Maria Veverița la ana.veverita@viitorul.org.

Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova a fost lansat în anul 2005 de către Consiliul Europei în cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, asociaţiile de primari, proiectul USAID și IDIS „Viitorul”, fiind ulterior realizat  în 2006, 2007, 2008 și 2010.