Echipa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor (MDRC) şi a celor trei Agenţii de Dezvoltare Regională (ADR) au participat la 2-3 noiembrie 2012 la o sesiune de instruire în domeniul comunicării interne şi externe. Exerciţiul a fost facilitat şi sprijinit financiar de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.

Sesiunea a inclus identificarea partenerilor instituţiilor de dezvoltare regionale şi a tematicelor de comunicare specifice. Mai mult, s-a pus accent pe instrumente de prezentare a mesajului către fiecare categorie de public, de la partenerii de dezvoltare la potenţialii investitori.

Fiindcă dezvoltarea regională este un domeniu încă nou, însă cu potenţial pentru Republica Moldova, cei 35 de participanţi la training au discutat despre crearea şi menţinerea unui sistem coerent de comunicare cu mass-media, bazat pe încredere şi transparenţă.

Pentru a optimiza fluxurile de comunicare internă, MDRC şi ADR-ului le-a fost recomandată segmentarea publicului pe categorii. Experta în comunicare Ludmila Andronic: „Sunt actori cu care trebuie de comunicat în mod special, favorizat, cărora le trebuie acordată mai multă atenţie. Pentru unele instituţii, este suficientă comunicarea prin mass-media.”

 „Este foarte important să comunicăm eficient, fiindcă portofoliul instituţiei noastre este extins. Trebuie să învăţăm să ne formulăm mesajele mai simplu şi mai pe înţelesul cetăţenilor, pe de o parte, şi de a comunica în interiorul organizaţiei, pe de altă parte.”, relatează viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Anatolie Zolotcov.

La rândul său, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud, Maria Culeşov, susţine: „Eu sunt sigură că după acest curs de instruire se va consolida echipa noastră.”

Prin asemenea sesiuni de instruire, proiectul GIZ îşi propune să contribuie la creşterea capacităţilor partenerilor săi – Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţiilor de Dezvoltare Regionale – de a coordona şi de a monitoriza procesul de dezvoltare regională. Or, pentru aceasta e nevoie de crearea unui sistem eficient de comunicare, atât pe intern, cât şi extern.

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” este implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al României.